BELEDYELERN WEB STELERNN
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Büyükşehir Belediyeleri Örneği ). GİRİŞ

Download Presentation

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

BELEDYELERN WEB STELERNN

KARILATIRMALI OLARAK

DEERLENDRLMES

(BykehirBelediyelerirnei)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

GR

amznhzlvegelienteknolojisikarsndaDnyagittikegloballemekte, dnyann en uzakcorafiblgeleri bile alt sosyo-ekonomikkltryaplarylabirlikte internet vetvaraclylaevlerimizeanndaulamaktadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Hzladeienvegeliendnyamzdateknolojiyeayakuydurmakgerektenglemektedir. Yaadmzdnyada, teknolojiylebirlikteinsanlarvelkelerdedeimektevearalarndakisetleryavayavaortadankalkmaktadr. Internetininsanlnhizmetinesunulmasylabirliktebirokyeniboyutortayakmtr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Internet araclylatoplumlaradetabtnlemi, lkelercorafisnrlarnsanalortamdaortadankaldrmakzorundakalmlar, Dnyalkelerivebulklerininsanlar (toplumlar) her alandadolayldolayszibirliiveetkileimegitmektedirler.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Internet, builevleriyleaynzamandainsanlarfarklalanlardaeitmevebilgilendirmeamacndayerinegetirmektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Trkiyedeyrrlktebulunan 5216 saylKanun; BykehirBelediyelerihizmetlerinplnl, programl, etkin, verimliveuyumiindeyrtlmesinedayanakoluturmaktadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Kanun; Belediyesnrlariindekivebusnrlara en fazla 10.000 metreuzaklktakiyerleimbirimlerinin son nfussaymnagretoplamnfusu 750.000'den fazlaolanilbelediyeleri, fizikyerleimdurumlarveekonomikgelimilikdzeyleri de dikkatealnarak, kanunlabykehirbelediyesinedntrlebilir hkmniermektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Kanun Bykehir, ile ve ilk kademe belediyelerinin grev ve sorumluluklar bal altndaki 7. Madde (h) fkrasilebykehirbelediyelerine Corafvekentbilgisistemlerinikurmak grevinivermektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

 • Yerel ynetim sistemi iinde en arlkl yere sahip olan belediyelerde, dier herhangi bir rgtte olduu gibi, sre be aamal ilerlemektedir.

 • Bilgisayarlama

 • Otomasyon

 • Internet kullancl

 • Web site kurma

 • Ynetimi internete tama

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Belediye web siteleri, genelolarakbirtr "tantmbror" niteliitamakta, gncellemesisrdrlensitelerdeise "e-reklam" yada "e-blten" grntsarbasmaktadr. Web sitelerinbirbakazellii, insansz olmasdr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Sitelerde ne kentliler ne personel ne de seilmiler vardr. nsan figr olarak grlen tek unsur, belediye bakanlarnn krs zerinden ykselen seslenileridir. Web siteler, belediyelerin internete tek yanl alm yzleri durumundadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Ynetimi internete tamak,belediyeler iin, kent bilgi sistemi tabannda ykselmek olarak adlandrlabilir

E-yerelynetimyadayerelynetimleriinternetetamak, bubirimlerinhizmetlerinideilhizmetlerinynetiminiinternetetamaktr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Tanmnbudorultudadzeltilmesi, yerelynetimlerin internet aracndannaslveniinyararlanacaklarnakbirbiimdeanlamalarvebeklentilerinbuaklktemelindeinasnkolaylatracaiingerekligrnmektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Web sitelerininilevsellii, onlarnniteliiileilgilidir. Niteliklibir web sitesininolumasnnelerinetkilediinebaklrkendikkatealnmasgereken en nemlizelliinsitenintasarmolduubelirtilmektedir

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Nitekim web siteleriaraclileiletiimsalamakonusundayaplanaratrmalarierik, tasarm, yapveprofesyonellikgibikriterlerikullanmaynermektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

YNTEM

Bu almada; taramayntemikullanlmtr. Aratrmamznevreni; 16 BykehirBelediyesi Web Sitesidir. Web sitelerinindeerlendirilmesiiindrtuzmandahancedenyaplmolan web sayfasdeerlendirilmelerineilikinalmalartarayarak 25 kriterbelirlemivebukriterlere de puandeerleritakdiretmilerdir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Taramaltmzdrtanablmdenolumaktadr. erikblmnde 10 alt balk, Grsellikblmnde 5 alt balk, Yapvenovigasyonblmnde 5 vegrseltasarmblmndeise 5 alt balkyeralmaktadr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

erikvegrsellikblmlerindeki alt balklarbe, yapvenovigasyonblmndekiler, grseltasarmblmndekilerise 2 puaniledeerlendirilmitir. (6)

Aratrmabelirlenen 25 kriterilesnrldr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

BULGULAR

Aratrmabulgularna gore; ierikblm alt balklarndayeralan BilgiEdinmeHakk (%92,50) BakanveBelediyeYnetimiHakkndaBilgi (% 82,50) Sosyalvekltrelfaaliyetler (%81,25), kriterlerinemliderecenemsenmitir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Belediyenintarihesi (%66,25), Eskibykehirbelediyebakanlarhakkndabilgi (%48,80), lebelediyeleriHakkndaBilgi ise en okihmaledilenhususlardr. (% 35,00)

Grsellikasndanbakldnda; Yaynlanan Haber says (% 93,80), Gncelbilgiveduyurularayerverilmesi (% 87,50) nemsenmi,

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

ancak Sayfalarngncellenmesi (% 8,75) ihmaledildiigrlmtr.

GrselTasarmblmbulgularnabakldnda; Yaz tipi vebyklklerinintmsayfalardaaynolmas (% 58,00), SitedeAnimasyonBulunmas (%53,80) kriterlerinindeerleriyksekbulunmu,

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

ancak sayfadzenininilevsellii (%35,00) dkbulunmutur.

Yapvenovigasyonblmndeise; SiteninTmSayfalarnnalmas (% 26,25), SayfalarArasGeiKolaylSalanmas (% 25,00) nemsenmiiken, SayfadaAramaMotorununBulunmas, (% 15,00) deerleridktr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Yukardakibulgularirdelendiinde; bykehirbelediyelerinin web sitelerinidahaokbakanlarnuygungrdbilgilerinyeraldbirbltengibikullandnsylemekolasdr. Deerlendirmekriterlerineuygunalmasonunda; bykehirbelediyelerinin web siteleriarasndazmirBykehirBelediyesinin Web Sitesi en yksekpuanalmtr. (80) zmiristanbul (78), Bursa ve Antalya BykehirBelediyeleriizlemektedir. (77)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Tablo 1. DeerlendirmeSonundaBykehir B

elediyelerinin Web SitelerininAldPuanlar

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Diyarbakr (48), Sakarya (49), Erzurum (52) ve Adana (57) BykehirBelediyelerinin web sitelerininyenidengzdengeirilmesigerektiiortayakmtr. Bu web siteleribelediyeilevatandanyerelynetimhizmetlerineynelik dialog salamasndanemlibirrolstlenmigibigrlmemektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Tablo 2. DeerlendirmeSonundaBykehirBelediyelerinin Web SitelerininAldPuanlar (AlfabetikSra)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

BykehirBelediyelerininnfusyounluuasndanelealndnda, birmilyonunzerindenfusuolanillerin web sitelerinindahayksekpuanaldklargrlmtr.

Tablo 3. BykehirBelediyelerinin Web SitelerininAldPuanlar (Nfusubirmilyondanfazlaolaniller)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Nfusubirmilyondanfazlaolanillerin web sitelerinindahailevselolmas, hizmetlerinyerinegetirilmesindenemlibirrolstlenmektedir. Bykehirbelediyelerivatandangrlerininalnmasiin, link altndayeralantelefonvefaksnumaralarve e mail adresivermektedirler. Birokdenemesonunda en azbirhafta sonar yantalnanmesajlarnamacnauygunluutartlabilir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Tablo 4. BykehirBelediyelerinin Web Sitelerinin

AldPuanlar (Nfusubirmilyondanazolaniller)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

5216 saylkanunhkmlerigereince 750 bindenfazlanfusasahipillerdebykehirbelediyesikurulmasolasdr. Yukardakitablodadrtilinbunfusasahipolmadgrlmektedir. Kanunun 2004 ylndayrrlegirmesinden once 3030 SaylKanunhkmlerine gore oluturulmasnedeniylebu durum aklanabilir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

 • Tablo 5. BykehirBelediyeleriileValilik Web SitelerininAldPuanlar (6)

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

SONU

Aratrmasonucunda; bykehirbelediyeleri web sitelerininyerelynetimleringerekletireceihizmetlerintantmvebenimsenmesiiinyeterliolmadgrlmtr. Metropolzelliitayanyerleimmerkezlerindeyaayanvatandalarngereklibilgilerekolaycaulaabilmeleriilevsel web siteleriiledahakolayolacaktr.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

Bykehirbelediyeleri web siteleriyenidendzenlenirkenaratrmasonularnndagznndebulundurulmasyararlolacaktr. Web sitelerinin bakannblteni olmaktankurtarlmasnerilmektedir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

KAYNAKA

1. DNDAR S., Ecer F., zdemir . (2007) Fuzzy TopsisYntemileSanalMaazalarn Web SitelerininDeerlendirilmesi Fuzzy TopsisYntemileSanalMaazalarn Web SitelerininDeerlendirilmesi , Atatrkniversitesi, BF Dergisi , Cilt 21, Say 1. Sf.287-305.

2. 5216 saylBykehirBelediyesiKanunu (2004) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html

3. GLER A.B. (2001) YerelYnetimlerve Internet

inet-tr.org.tr/inetconf7/Sunum/yerelyonetim.doc

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

4. Bayram M., Yayl A. (2009) Otel Web SitelerininerikAnaliziYntemiyleDeerlendirilmesi http://www.e-sosder.com/dergi/27347-379.pdf

5. AKST M, Eedemir E., Teberik M. (2009) niversite Web SitelerininKarlatrmalOlarakDeerlendirilmesi AkademikBiliim 09 Harran niversitesianlurfa.http://ab.org.tr/ab09/ozet/97.htm

6. AKST M., akn N., Akkuzu Y.Y., Cengiz D. (2009) Valilik Web SitelerininKarlatrmalOlarakDeerlendirilmesi BildirizetleriKitab Sf. 69-73 Biliim 09 18-20 Kasm 2009 Grand Rixos Ankara.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

ZGEM

MehmetAkst

AfyonKocatepeniversitesinde 2001 ylndaYardmcDoentolmutur. UakEitimFakltesiretimyesiiken 2008 MaysayndaEmekliolupve Mega EitimDanmanlkMerkezinikurmutur. TrkiyeBiliimDerneiUaklTemsilcisidir.

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


Beled yeler n web s teler n n kar ila tirmali olarak de erlend r lmes

TEEKKRLER

MEGA ETM DANIMANLIK -UAK


 • Login