Glasbena kultura - PowerPoint PPT Presentation

Glasbena kultura
Download
1 / 10

 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Glasbena kultura. Mag. Vida Kopač.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Glasbena kultura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Glasbena kultura

Glasbena kultura

Mag. Vida Kopač

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


Glasba

Glasba

Na vsem svetu ni ničesar, kar bi moglo biti vzor glasbeno umetniškega snovanja...

Glasba sili v vedno večjo poglobitev, izločiti hoče zunanji svet od notranjega, osredotočiti človeka v notranjščino njegove duše, prodreti vanjo in zajemati iz njenega dna (Marij Kogoj).


Vpliv glasbe na kakovost ivljenja

Vpliv glasbe na kakovost življenja

glasbo sprejemamo :

na čustveni ravni,

razumsko,

podzavestno


Glasbena kultura1

Glasbena kultura

glasba


Glasbena kultura2

Glasbena kultura

Oblika

Vsebina

Izraz

Izvajalna praksa


Glasbena kultura in izobra evanje

Glasbena kultura in izobraževanje

Formalno

Informalno

Neformalno


Pomen mbnost predstavitve glasbene kulture dijakom v gimnaziji

Pomen(mbnost) predstavitve glasbene kulture dijakom v gimnaziji

Vsebinski pomen glasbene kulture

Način poučevanja


U iteljevo delo v razredu in zunaj njega u itelj manager

Učiteljevo delo v razredu in zunaj njega:učitelj - manager

Planira način poučevanja in učni proces

Organizira pouk in glasbeno življenje zunaj njega

Nadzorujeučni proces dijakov

Vodiglasbene aktivnosti v šoli in zunaj nje

Ocenjujeglasbeno znanje in aktivnosti dijakov


Vsebina in ponudba glasbenega u nega procesa in glasbene kulture v gimnaziji

Vsebina in ponudba glasbenega učnega procesa in glasbene kulture v gimnaziji

Glasbena kultura

Dijak:

Učitelj:

Racionalizacija vsebine

Način poučevanja

Praktični pristop

Informacijski pristop

Ustvarjalni pristop


Kakovost procesa glasbeno izobra evalne storitve v gimnaziji se odra ajo v

Kakovost procesa glasbeno izobraževalne storitve v gimnaziji se odražajo v:

 • Ugodnih učnih pogojih in kakovostnem vodenju učnega procesa:

 • Stil učitelja

 • Oprema in učna sredstva

 • Vsebina in ponudba

 • Učiteljevem delu v razredu in zunaj njega

 • Načrtno vključevanje dijakov v glasbeno kulturno življenje šole in kraja, selektivnost uporabe medijske glasbene kulture, spoštovanje ljudskega glasbenega izročila.

 • Glasbeni kulturi mladih:

 • Glasbeno kulturna izobrazba in odnos do nje

 • Uporaba glasbeno kulturnih dobrin v šoli in zunaj nje

 • Glasbeno kulturna aktivnost dijakov v šoli in zunaj nje


 • Login