Glasbena kultura
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Glasbena kultura PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Glasbena kultura. Mag. Vida Kopač.

Download Presentation

Glasbena kultura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Glasbena kultura

Mag. Vida Kopač

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


Glasba

Na vsem svetu ni ničesar, kar bi moglo biti vzor glasbeno umetniškega snovanja...

Glasba sili v vedno večjo poglobitev, izločiti hoče zunanji svet od notranjega, osredotočiti človeka v notranjščino njegove duše, prodreti vanjo in zajemati iz njenega dna (Marij Kogoj).


Vpliv glasbe na kakovost življenja

glasbo sprejemamo :

na čustveni ravni,

razumsko,

podzavestno


Glasbena kultura

glasba


Glasbena kultura

Oblika

Vsebina

Izraz

Izvajalna praksa


Glasbena kultura in izobraževanje

Formalno

Informalno

Neformalno


Pomen(mbnost) predstavitve glasbene kulture dijakom v gimnaziji

Vsebinski pomen glasbene kulture

Način poučevanja


Učiteljevo delo v razredu in zunaj njega:učitelj - manager

Planira način poučevanja in učni proces

Organizira pouk in glasbeno življenje zunaj njega

Nadzorujeučni proces dijakov

Vodiglasbene aktivnosti v šoli in zunaj nje

Ocenjujeglasbeno znanje in aktivnosti dijakov


Vsebina in ponudba glasbenega učnega procesa in glasbene kulture v gimnaziji

Glasbena kultura

Dijak:

Učitelj:

Racionalizacija vsebine

Način poučevanja

Praktični pristop

Informacijski pristop

Ustvarjalni pristop


Kakovost procesa glasbeno izobraževalne storitve v gimnaziji se odražajo v:

 • Ugodnih učnih pogojih in kakovostnem vodenju učnega procesa:

 • Stil učitelja

 • Oprema in učna sredstva

 • Vsebina in ponudba

 • Učiteljevem delu v razredu in zunaj njega

 • Načrtno vključevanje dijakov v glasbeno kulturno življenje šole in kraja, selektivnost uporabe medijske glasbene kulture, spoštovanje ljudskega glasbenega izročila.

 • Glasbeni kulturi mladih:

 • Glasbeno kulturna izobrazba in odnos do nje

 • Uporaba glasbeno kulturnih dobrin v šoli in zunaj nje

 • Glasbeno kulturna aktivnost dijakov v šoli in zunaj nje


 • Login