yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yoğun bakım hastalarında potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Yoğun bakım hastalarında potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Yoğun bakım hastalarında potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamaları. Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı. Amaç : Kritik hastalarda rejional anestezi ve analjezi. Genel bilgiler Endikasyonlarına bakış Limitasyonları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yoğun bakım hastalarında potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamaları' - evelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar

Yoğun bakım hastalarında potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamaları

Dr. Nahit Çakar

İstanbul Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Yoğun Bakım Bilim Dalı

ama kritik hastalarda rejional anestezi ve analjezi
Amaç : Kritik hastalarda rejional anestezi ve analjezi
 • Genel bilgiler
 • Endikasyonlarına bakış
 • Limitasyonları
analjezinin nemi
Analjezinin önemi
 • Son 30 yılda YBU fizyolojik ve psikolojik stersin önlenmesi ve tedavisine daha fazla ilgili olmuşlardır
 • Bu yaklaşım
  • SIRS
  • Kardiyak komplikasyonlar
  • Posttravmatik stres bozukluğu

Engeller

analjezinin nemi malchow et al crit care med 2008 vol 36 no 7 suppl
Analjezinin önemi Malchow et al.Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 7 (Suppl.)
 • Çalışmalar orta şiddetten ağır şiddete kadar analjezi eksikliğinin  insidansını bildirmişlerdir.
  • Uyku düzensizlikleri
  • Taşikardi
  • Pulmoner komplikasyonlar
  • Artmış stres cevabı ile birlikte tromboembolik olaylar
  • İmmunsupresyon
  • Uzayan
   • Yoğun bakım yatışı
   • Hastane yatışı
  • Gereksiz acı çekme
u anki durum
Şu anki durum
 • Medline araması
  • (1966 - 2006 )
  • (rejional anestezi, regional analjezi, kritik hasta ve sinir blokları terimleri ile)
 • Cochrane Library araması

Özgün olarak YBÜ rejional anestezi/analjezi konusunu incelemek üzere düzenlenmiş çalışma bulunamamıştır.

 • Eldeki veriler
  • Olgu sunumları
  • Kohort?? çalışmaları
  • Uzman görüşleri
  • Büyük çoğunluğu ise: YBÜ alınan cerrahi postoperatif hastaların intraoperatif dönemde başlanılan ağrı yönetimine ilişkin uygulamalardan yapılan çıkarımlar

Dayanır

 • Sebastian Schulz-Stübner Current Opinion in Anaesthesiology 2006, 19:538–544
rejional gereksinimi malchow et al crit care med 2008 vol 36 no 7 suppl
Rejional gereksinimi Malchow et al.Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 7 (Suppl.)

Opioidler geleneksel olarak akut ağrı tedavisinin ana öğeleridirler

Potansiyel negatif etkileri

 • Sedasyon
 • Konfüzyon
 • Solunum depresyonu
 • Bulantı
 • İleus
 • Konstipasyon
 • Tolerans
 • Opioid- induced hiperaljezi
 • İmmunosupresyon potansiyeli

Sebebi ile

 • Nöroaksial ve periferik sinir blokları ile rejional anestezi/analjezi bazı avantajlar sunmaktadır
rejional gereksinimi malchow et al crit care med 2008 vol 36 no 7 suppl1
Rejional gereksinimi Malchow et al.Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 7 (Suppl.)
 • Kritik hastada ağrı yönetiminde alternatif olarak multimodal tedavi artan kabul görmektedir.

Bu yaklaşım

 • Erken enteral nutrisyon ve mobilizasyon ile kombine edildiğinde fonksiyonel düzelmeyi iyileştirir ve kronik ağrılı durumları 
slide8
REJİONAL ANESTEZİ VE ANALJEZİ ENDİKASYONLARIClark F.REGIONAL ANALGESIA IN THE INTENSIVE CARE UNIT Principles and Practicecritical Care Clinics - Volume 17, Issue
yb ra yararlanmas en olas postoperatif hastalard r
YBÜ RA yararlanması en olası postoperatif hastalardır.
 • Torasik
 • Major vasküler
 • Periferik vasküler
 • İntraabdominal
 • Ürolojik
 • Jinekolojik
 • Ortopedik

girişim

slide10
İntraplöral kateterler
 • Paravertebral kateterler veya bloklar
 • İnterkostal bloklar

Torasik ve bazı üst abdomen girişimleri

 • Brakiyal pleksus
 • Femoral sinir kateterleri

üst ve alt ekstremite işlemleri sonrası

rejional analjezi travma hastalar na zellikle kot k r klar olanlara yard mc olabilir
Rejional analjezi travma hastalarına özellikle kot kırıkları olanlara yardımcı olabilir.
 • Torasik epidural kateterler,
 • Paravertebral bloklar,
 • interkostal sinir blokları iyi ağrı kontrolü temin ederler.

Başarılı rejonal analjeziyi takiben oksijenlemede ve pulmoner sekresyonların temizlenmesinde iyileşme mekanik ventilasyon gereksinimini azaltabilir.

slide12
Kanserli hastalar:Tümörün kemiğe, nöral dokuya veya yumuşak dokuya invazyonu ile yoğun bir lokalize ağrı
 • Genellikle sistemik narkotiklerle kontrol edilebilir.
 • %5-%10 hastada
  • yüksek doz narkotiklere rağmen veya
  • narkotik dozlarınını yan etkiler tarafından sınırlandırılması

ağrı kontrolünde yetersizlik oluşur

 • En sık intratekal veya epidural kateterler
 • Bazen brakial pleksus veya femoral kateterler
 • Nöroaksiyel yapılara veya periferik sinirlere nörolitik madde injeksiyonu

hasta konforunu arttırabilir

ep dural analjez ve sonu
EPİDURAL ANALJEZİ ve SONUÇ
 • Postoperatif analjezide İV opioidlere göre epidural aneljezinin postoperatif sağkalımı belirgin iyileştirdiğini göstermişlerdir.

(Yeager MP, Glass DD, Neff RK, et al: Epidural anesthesia and analgesia in high-risk surgical patients. Anesthesiology 66:729-736, 1987)

 • Bu çalışmadan sonra postoperatif analjezide kullanılan metodların hasta sağkalımında rolü çok fazla ilgi çekmiştir.
 • Derin ven trombozu, myokarda infarktüsü ve arter grefti okluzyonu gibi tromboembolik olayların sıklığını 
 • Postoperatif pulmoner fonksiyonları ve barsak fonksiyonlarını iyileştirir.
 • Major operasyon geçiren yüksek riskli hastalardayararlı etkiler daha belirginleşir.

(Liu S, Carpenter RL, Neal JM: Epidural anesthesia and analgesia: Their role in postoperative outcome. Anesthesiology 82:1474-1506, 1995)  

slide14

Regional analgesia in the critically ill

Sebastian Schulz-Stübner, MD, PhD; André Boezaart, MD, PhD; J. Steven Hata, MD

Crit Care Med 2005 Vol. 33, No. 6

di er
Diğer
 • Çöliak pleksus bloğu (pankreatit, üst batın kanser ağrıları)
 • İntraplöral kateter (toraks travmaları)
 • Torasik paravertabral kateterler (kot fraktürü, zona ağrısı)
intrapl ral kateterler ipc 1
INTRAPLÖRAL KATETERLER (IPC)1
 • Posttorakotomi ağrısında
 • Laparoskopik kolesistektomi
 • Açık kolesistektomi
 • Herpes zooster
 • Nefrektomi kullanımı tanımlanmıştır
 • Intraplöral kateterler intraplöral boşluğa lokal anestezik dağılımına dayanır. Bu sebeple çok miktarda lokal anesteziğe gereksinim duyulur.
 • Intraplöral kateter tipik olarak operasyonda cerrah tarafından fakat postoperatif dönemde anestezist tarafından da takılabilir.
intrapl ral kateterler ipc 2
INTRAPLÖRAL KATETERLER (IPC) 2
 • Pnömotoraks riski %2 den az olarak öngörülür.
 • Plevra yapraklarında tümör nedenli kalınlaşma, daha önceden plörodesis uygulanmış, plörektomi uygulanmış veya plöral effuzyonu bulunan hastalar IPC için zayıf adaydırlar.
 • Göğüs dreni bulunan hastalar ilacın aktivitesini göstereceği alana yeterince ulaşma olasılığını azaltır.
di er1
Diğer
 • İnterkostal blok (toraks tüpü takılması)
 • Skalp bloğu (halo takılması)
yb invazif girisimler i
YBÜ invazif girisimler-I

Oral Entubasyon: %5 lidokainli pomad ;cuff %1 lidokainle doldurulabilir.

Nasal Entubasyon: Nasal mukozaya %4 luk 4 cc kokain/ 2-3 cc %0.25 lik fenilefrin ; %5 lidokainli pomad

Perkutan trakeotomi: Sedasyon veya anestezi altında ; %2 lidokain /%2 prilokain/ %0.5 bupivakain ile infiltrasyon anestezisi

Cerrahi trakeotomi: Superior larengial blok ve transtrakeal blok ile cildin infiltratif anestezi ile lokal trakeostomi açılabilir.

yb invazif girisimler ii
YBÜ invazif girisimler-II

Arter kanulasyonu:

Kanulasyon yerinin iki tarafına yaklaşık 0.5 ml %1 lidokain 25 G iğne ile cilt ve derin dokulara

Santral venoz kateterizasyon:

-Internal /eksternal juguler ven, subklaviyan ven, femoral ven,basilic ve sefalik ven

-%1 lidokain’%2 prilokain 0.5-2 ml 22 G iğne ile küçük bir yükselti oluşturacak şekilde

yb invazif girisimler iii
YBÜ invazif girisimler-III

Perikardiyosentez (%1 lidokain adrenalinsiz!!); torasentez; parasentez ve diyagnostik periton lavajı;perkutan suprapubik sistostomi; BOS icin lomber ponksiyon ;Eksternal ventrikuler drenaj; gibi invazif yogun bakım uygulamalarında

Sıklıkla sedasyon ve %1 lidokain veya prilokain kullanılabilir.

Bronkoskopi :

%10 lidokain 5 ml nebulize,%10 lidokainli sprey

%1 veya %2 lidokain 3 ml trakea içerisine karena bölgesine (doz lidokain için 6-7mg/kg geçmemeli-hepatik ve kardiyak yetersilkikte 4-5 mg/kg)

s n rlamalar
Sınırlamalar
 • Önemli olası problem koagulopati gelişmesidir (özellikle coğul organ disfonksiyonu bulunan olgularda kateter yerleştirilmişken) .
 • Multipl travması bulunan hastalar multipl katetere ve büyük miktarda lokal anesteziğe gereksinim duyabilirler. Ayrıca ponksiyon yerine yaklaşım sorunlu olabilir.
 • Eğer sedasyon kullanılıyor (ventilasyon desteği için) ise blok değerlendirmesi zorlaşır
 • Nöroaksial kateterler yolu ile verilen lokal anestetikler hipovolemik hastalarda hemodinamik etkiler oluşturabilir
 • YBÜ personelinin tecrübe azlığı medikasyon ve yönetim hataları potansiyeli taşır
slide27
Sonuç
 • Tek enjeksiyonluk rejional bloklar ve devamlı nöroaksiyel ve periferal kateterler ile rejional analjezi kritik hastalarda ağrıya multimodal yaklaşımda değerli bir rol oynar
 • Optimal hasta konforu sağlanarak, bu sayede fizyolojik ve psikolojik stres azaltılır.
 • Opioidlerin yüksek dozda sistemik uygulamalarını engelleyerek pek çok komplikasyon azaltılır.
slide28
Sonuç
 • Bu alandaki öneriler küçük hasta sayılı serilere, kontrollü olamayan çalışmalardan üretilen verilere dayandığından (grade C ve D önerileri), bu alanda kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.
ad