Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak
Download
1 / 11

Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak! - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak!. Eleonoor van Gerven In de Klas. 1. Inleiding. 2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd Hoe signaleren? Hoe begleiden? Fig. 1. 2. Wat is hoogbegaafdheid?. 2.1. Definitie Gemiddeld IQ = 130

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak!' - evelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak

Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak!

Eleonoor van Gerven

In de Klas


1 inleiding
1. Inleiding

2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd

Hoe signaleren?

Hoe begleiden?

Fig. 1


2 wat is hoogbegaafdheid
2. Wat is hoogbegaafdheid?

2.1. Definitie

 • Gemiddeld IQ = 130

 • groot intellectueel potentieel, creërend vermogen en taakgerichtheid

 • Invloed van omgeving (gezin, school, peers)

  2.2. Heldere Kenmerken

 • Groot algemene ontwikkeling

 • Goed leggen van verbanden

 • Groot woordenschat

 • Groot analytisch vermogen

 • groot probleemoplossend

  vermogen

 • Nieuwe kennis efficiënt incorporeren

  in bestaande kennis

 • Perfectionistisch (dwangmatig)


2. Wat is hoogbegaafdheid? (vervolg)

2.3. Uitzonderingen

Hoogbegaafde leerlingen

= 2 Uitzonderingen

Hoge leerprestaties

- Hoogbegaafde onderpresteerders

- Hoogbegaafde leerlingen met leerstoornis

Bv. Dyslexie, ADHD


3 eerst signaleren dan diagnosticeren
3. Eerst signaleren, dan diagnosticeren

Protocolvorming: signalering

 • Fase 1 - Gegevens verzamelen:

  Ouders, leerkracht, leerlingvolgsysteem, overige bronnen

  - Checklist met aanwezige kenmerken

 • Fase 2 - Vermoedens versterken door info te hergroeperen

 • Fase 3 - Plan opzetten voor diagnostiek

  Protocolvorming: diagnostiek

 • Fase 1 - Informatie verzamelen:

  Ouders, leerkracht, leerlingvolgsysteem, overige bronnen

 • Fase 2 - Veronderstelling bevestigen door hername van info

 • Fase 3 - Beslissen over eventueel psycho-diagnostisch onderzoek


4.1. Onderpresteren

 • Relatieve onderpresteerders: onder eigen niveau (vallen niet op)

 • Absolute onderpresteerders: onder groepsniveau (vallen wel op)

  Resultaat van een sluipend interactief proces

  4.2. Dyslexie

  Problemen beginnen in eerste leerjaar  trage leesonywikkeling +

  spellingsproblemen  frustatie bij leerling  geen automatisering

  van leerstof  frustatie groeit

  4.3. ADHD

  Wordt gezien o.g.v. leerstoornis - begaafdheid niet als zodanig herkend

  Gecombineerde problematiek  signalen versterken elkaar


5.1. Versnellen

 • slim begeleiden: leerstofaanbod aanpassen

 • leerstof overslaan: vervroegde doorstroming

 • Vuistregels: tips voor een vangnet, nauw contact met thuisfront, betreft het duidelijk een hoogbegaafde lln?

  5.2. Indikken

 • Indikken op de instructie

 • Weglaten van oefen- en herhalingsstof: de 3/5 methode

 • Vergroten van de leerstappen


5. Aanpak in de klas en in de school(vervolg)

 • 5.3. Een leerlijnpiramide

 • Aanbod afstemmen op lln - differentiëren boven de gemiddelde

 • Leerstofaanbod in leerlijnen:

 • Eerste leerlijn: de beste 20-25 % van de groep

 • - Moeilijkheidsgraad hoger dan reguliere methoden

 • - Materiaal sluit inhoudelijk aan op reguliere aanbod

 • - Qua vormgeving en werkvorm extra interessant

 • Tweede leerlijn: de beste 10 % van de groep

 • - Materiaal speciaal ontwikkeld voor begaafde leerlingen

 • - Materiaal valt buiten reguliere curriculum

 • Plusgroep: de beste 5 % van de groep (kangeroeklas, zie 5.4.)


5. Aanpak in de klas en in de school(vervolg)

Fig.2: Leerlijnpyramide

Piramide is Cumulatief: maximaal deelname op 3 niveaus


5. Aanpak in de klas en in de school (vervolg)

5.4. Verrijkingsmateriaal kiezen

 • Specifieke projecten

 • Vertaalslag naar een lessenprogramma:

  ‘De lessentabel’

  + eenvoudig variëeren

  + verrijkingstof zit vast bij eventueel uitval leerkracht

  + duidelijke eisen kunnen worden gesteld aan lln

  + leerlijn gaat mee voor duur van periode die school afschrijft

  + eigen inbreng van lln

  5.5. Wel of niet verrijken bij leerstoornissen?

  Leerstoornissen ‘compenseren’ door taken

  - waarin ze heel goed zijn

  - Waarin een extra uitdaging zit

  Bv. ruimtelijk inzicht (K’nexx)


Nog 2 belangrijke punten:

1) Vast programma maken voor hoogbegaafde leerling

waaraan deze zich niet kan onttrekken.

2)Aangeboden verrijkingsmateriaal beoordelen en op rapport vermelden

(Illustraties uit het internet)


ad