การสัมมนารับฟังความคิดเห็น
Download
1 / 17

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น การเปิดสัมปทาน ปิโตรเลียมครั้งที่ 21 - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น การเปิดสัมปทาน ปิโตรเลียมครั้งที่ 21. วันพุธที่ 21 กันยายน 2 554 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ บี. เรื่องที่นำเสนอ. วัตถุประสงค์ ข้อกำหนดในการยื่นขอสัมปทาน หลักประกัน ( Bid Bond & Bank Guarantee) Data Package

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การสัมมนารับฟังความคิดเห็น การเปิดสัมปทาน ปิโตรเลียมครั้งที่ 21' - eve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21

วันพุธที่ 21กันยายน 2554

เวลา 9.30 น.

ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ บี


เรื่องที่นำเสนอการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

 • วัตถุประสงค์

 • ข้อกำหนดในการยื่นขอสัมปทาน

  • หลักประกัน (Bid Bond & Bank Guarantee)

  • Data Package

 • เกณฑ์การพิจารณาให้สัมปทาน

 • ขั้นตอนการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 • หลักเกณฑ์การกำหนดแปลงสัมปทาน

 • แปลงที่เปิดสัมปทาน


วัตถุประสงค์การสัมมนารับฟังความคิดเห็น

 • นำเสนอข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แผนการดำเนินงาน

 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำความเห็นมาประกอบเป็นข้อมูลในการเตรียมการเปิดสัมปทาน


สัมปทานปิโตรเลียมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

 • ข้อมูลสัมปทาน

  - จำนวนรอบในการเปิดสัมปทาน 20 รอบ

 • ปัจจุบันมีสัมปทานที่ดำเนินการอยู่ รวม 63 สัมปทาน 79 แปลงสำรวจ

  - บนบก 40 แปลงสำรวจ

  - อ่าวไทย 36 แปลงสำรวจ

  - อันดามัน 3 แปลงสำรวจ

 • แหล่งปิโตรเลียมที่มีการผลิตจำนวน 59 แหล่ง

(ข้อมูล ณ ก.ค. 54)


ข้อมูลการเปิดให้สัมปทาน ตั้งแต่ปี 2514 - ปัจจุบัน


ภาพรวมของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ภาพรวมของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 18 19 และ 20

6


การ ภาพรวมของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมกำหนดแปลงสัมปทานและประกาศเชิญชวน

(2) รมว.พน. โดยอนุมัติ ครม.

- ค่าคงที่แสดงสภาพธรณีวิทยาของแปลงสำรวจ (K)

- ค่าลดหย่อนพิเศษ (SR)

(5) รมว.พน.

ออกประกาศเชิญชวน

ให้ยื่นขอสัมปทาน

(1) ชธ. ศึกษาข้อมูลพื้นที่ที่จะให้มีการสำรวจปิโตรเลียม

-กำหนดเขตแปลงสำรวจ

- กำหนดค่าคงที่แสดงสภาพธรณีวิทยาของแปลงสำรวจ (K) : สะท้อน/ชดเชยความเสี่ยงทางธรณีวิทยา โดยพิจารณาสถิติค่าใช้จ่ายในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแปลงสำรวจที่เกี่ยวข้อง(ครั้งที่ 20 กำหนดค่า K แปลงภาคเหนือ/กลาง/ใต้ 300,000 ม., แปลงอีสาน 450,000 ม. และแปลงอ่าวไทย 600,000 ม.)

- กำหนดค่าลดหย่อนพิเศษ(SR)(ครั้งที่ 20 กำหนด ค่า SR ทุกแปลง 35%)

(4) ชธ. เตรียมออกประกาศเชิญชวน

(3) ชธ. ออกประกาศ

กำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจ

(ลงในราชกิจจานุเบกษา)

ชธ. จัดทำ DataPackage ของพื้นที่แปลงสำรวจไว้ให้ศึกษาและจำหน่าย

71 .วัตถุประสงค์ของการเปิดสัมปทาน


2. ข้อกำหนดในการยื่นขอสัมปทาน


2. ข้อกำหนดในการยื่นขอสัมปทาน (ต่อ)


3. หลักประกัน ( ข้อกำหนดในการยื่นขอสัมปทาน (ต่อ)Bid Bond & Bank Guarantee)


4. Data Package ข้อกำหนดในการยื่นขอสัมปทาน (ต่อ)


5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก


6.การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน6.การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน


76.การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน. การกำหนดแปลงสัมปทาน


ขอรับฟังความคิดเห็น6.การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน


ad