f rs kshandboken www ffe slu se
Download
Skip this Video
Download Presentation
Försökshandboken ffe.slu.se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Försökshandboken ffe.slu.se - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Försökshandboken www.ffe.slu.se. Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök Planering - utförande - bearbetning - redovisning Beställare och utförare Utlagd på FältForsks hemsida www.ffe.slu.se. Syfte : Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Försökshandboken ffe.slu.se' - evania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rs kshandboken www ffe slu se
Försökshandbokenwww.ffe.slu.se
 • Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök
 • Planering - utförande - bearbetning - redovisning
 • Beställare och utförare
 • Utlagd på FältForsks hemsida www.ffe.slu.se
slide2
Syfte:
 • Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner
 • Säkerställa spårbarhet
  • Dokumentation av: vad - hur - när - vem
 • Anpassning till GEP (Good Experimental Practice)

Kvalitetssäkra försöksarbetet

slide3
Kvalitetssäkring - kontroll
 • Ackreditering
  • Tvingande för effektivitetsprovning av växtskyddsmedel (GEP, GLP)
 • Egenkontroll
  • Kan och bör tillämpas av alla
  • Minst en gång per år
  • Åtgärda ev. brister och följ upp
  • Dokumentera
slide4
Planering - beställning av försök
 • Fältkort
  • Är en beställning till försöksutföraren
   • Ska innehålla all nödvändig information för att kunna utföra och avrapportera försöket
   • Vad som ska göras i försöket
 • PM
  • Är ett komplement till fältkortet
  • Beskriver hur olika moment i försöket ska utföras
slide5
Kvittering av försöksbeställning
 • Fältkortskopia returneras till beställaren när försöket är utlagt
 • Med uppgift om:
  • Fältplan (blockfördelning, ev. ändringar i rutfördelning)
  • Karta
  • Norrpil
  • Datum för utläggning
  • Allmänna odlingsåtgärder
  • Försöksmässiga behandlingar
slide6
Hantering av rådata

Rådata = allt som dokumenterar försöket

 • Medium
  • Elektroniskt, papper, annat
 • Original - kopior
  • T.ex. fältkortet
 • Arkivering
slide7
Utläggning av försök
 • Krav på försöksplatsen (beställaren)
  • Specificera
  • Skilj på bör och ska
 • Utläggning i fält (försöksutföraren)
  • Topografi
   • Gradienter
  • Historik
  • Fribelägenhet
  • Försöksvärd
slide8

Gränsning

Betydelse av en sneddragen gränslinje längs kort-sidorna

Avkastningsfel, kg/ha, vid en skördenivå på 8000 kg/ha

Avvikelse från avsedd längd, cm

10 20 30 40

Avsedd längd 15,00 m 50 110 160 210

Avsedd längd 12,00 m 70 130 200 270

Avsedd längd 9,00 m 90 180 270 360

Avsedd längd 6,00 m 130 270 400 530

slide9
Märkning och skyltning
 • Alla ska kunna hitta till och orientera sig i försöket
 • Hörnstakar i försökets ytterkanter och med särskild markering där försöket börjar
 • Orienteringstavla i block I framför första parcellen med ett försöksled.
slide10
Allmänna odlingsåtgärder och skötsel
 • Normal praxis för grödan i det område försöket är utlagt i (god lantmannased)
 • Ev. krav måste specificeras av beställaren
  • Gäller främst växtskydd. Vad som ska göras och vad som inte får göras
  • Kemisk ogräsbekämpning är ett generellt krav i konventionella försök
slide11
Parcellstorlek

Så små som möjligt med hänsyn till försökstyp och praktiska förutsättningar (maskiner och redskap)

Brutto - nettoparceller

Skördemaskinernas precision avgörande för hur små nettorutorna kan vara. Riktvärde minst 15 m2

OBS! Kanteffekter om nettobredd = bruttobredd

slide12
Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd
 • Påverkan från parcellmellanrummet
  • Effekten ökar ju större mellanrum
slide14
Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd
 • Påverkan från parcellmellanrummet
  • Effekten ökar ju större mellanrum
 • Påverkan från intilliggande parcell
  • Olika beståndshöjd
  • Olika stråstyrka
  • Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)
slide15
Kanteffekt pga av olika strålängd i korn

(17 försök under 4 år. Efter Åsveen, M. 1991)

L = lång

M = medellång (- 9 cm jmf L)

K = kort (- 19 cm jmf L)

Nettoparcellbredd 1,5 m

L L L 1005460 kg/ha K K K 1005310 kg/ha

L L M 100 K K M 96

L L K 102 K K L 98

M L M 102 M K M 97

M L K 104 M K L 93

K L K 106 L K L 91

slide16
Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd
 • Påverkan från parcellmellanrummet
  • Effekten ökar ju större mellanrum
 • Påverkan från intilliggande parcell
  • Olika beståndshöjd
  • Olika stråstyrka
  • Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)
 • Försök med olika radavstånd
slide17
Graderingar
 • Procentgradering, 0-100
 • Datumgradering
  • Alltid i form av MMDD
 • Index
 • Index i stället för 0-100?
slide18
Gradering av sjukdomar
 • Metoder och graderingsnycklar enligt EPPO Standards i när sådana finns
 • Stråsäd
  • Gradering av angripen bladyta på blad 1, 2 och 3 från 10 huvudskott per parcell,
  • Gradering av angripen bladyta direkt i parcellen på förutbestämd bladnivå
 • Övriga växtslag
  • Behov av alternativ till EPPO?
  • Behov av ”enklare” gradering?
slide19
Gradering av sjukdomar (forts.)
 • Vem graderar?
  • Växtskyddsförsök: SLU, VSC-personal, (HS)
  • Sortförsök: HS, (SLU)
  • Övriga försök: HS, (SLU)
 • Problem
  • Ifrågasatta graderingsresultat
  • Varierande kunskap hos utförarna gällande diagnostisering och gradering
 • Lösning
  • Särskilda graderare?
  • Utbildning och fortbildning - vem tar ansvar för och tillgodoser behovet?
slide20
Ogräsinventering
 • Räkning och vägning
 • Ogräsgradering
avslutningsvis
Avslutningsvis
 • Fortsatt bearbetning av Försökshandboken under hösten
 • Synpunkter lämnas till Björn Andersson
 • Definitiv version läggs ut vid årsskiftet 2008/2009
 • Avsnittet om statistisk planering och analys planerad till 2009
ad