P e o um raj c ho a jeho rodinu
Download
1 / 39

Péče o umírajícího a jeho rodinu - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Péče o umírajícího a jeho rodinu. Alžběta Mišoňová. Potřeby umírajících a jejich rodin. fyziologické psychologické sociální spirituální kulturní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Péče o umírajícího a jeho rodinu' - evangeline-vazquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P e o um raj c ho a jeho rodinu

Péče o umírajícího a jeho rodinu

Alžběta Mišoňová

A.M.- Cesta domů 2006Pot eby um raj c ch a jejich rodin
Potřeby umírajících a jejich rodin

 • fyziologické

 • psychologické

 • sociální

 • spirituální

 • kulturní

  Přestože fyziologie umírání je stejná pro většinu očekávaných úmrtí, potřeby spirituální, psychologické a kulturní jsou v rodinách tak ojedinělé a různorodé jako rodiny sami.

A.M.- Cesta domů 2006


Charta pr v um raj c ch 1995
Charta práv umírajících (1995)

1. Právo na důstojné zacházení jako s lidskou bytostí až do smrti

2. Právo dostat všechny potřebné informace týkající se nemoci a smrti

3. Právo podílet se na rozhodnutích týkajících se nemoci a péče, bez strachu z odsouzení druhých

4. Právo na citlivou, kvalitní a profesionální péči multidisciplinárního týmu, který poskytuje prvotřídní péči nemocnému i jeho rodině

5. Právo na stálou zdravotnickou péči přestože se cíl“uzdravení“ se mění na „zachování pohodlí a kvality života“

6. Právo vyjádřit své pocity, duchovní a náboženské potřeby týkající se blízké smrti s ohledem na kulturní hodnoty

7. Právo na kvalitní léčbu bolesti a ostatních doprovodných příznaků

8. Právo na pomoc od rodiny a na pomoc pro rodinu v souvislosti s přijetím smrti

9. Právo zemřít v klidu a důstojně v přítomnosti lidí, kteří si to přejí

Ferrell, Coyle: Textbook of Palliative Nursing

A.M.- Cesta domů 2006


Rodina p buzn p tel
Rodina, příbuzní, přátelé

 • musí dostat pravdivé informace

  /se souhlasem nemocného/

 • změna rolí

  /děti pečují o své rodiče, manžel je v domácnosti/

 • uspořádávání vztahů

  /zapomenuté, nevyřešené vyplouvá napovrch/

  Důležitá role „pečovatele z venku“

A.M.- Cesta domů 2006


P edpoklady pravdiv komunikace
Předpoklady pravdivé komunikace

 • Vytvořit bezpečné prostředí

 • Vytvořit vztah důvěry

 • Empatie, aktivní naslouchání

 • Otevřenost (nemají existovat tabuizovaná témata)

 • Respekt, přijetí

  Nebojme se přiznat vlastní hranice a projevit vlastní emoce.

A.M.- Cesta domů 2006


Z sada je
Zásada je:

 • nepřerušovat

 • neodporovat

 • nesnižovat to, co říká

  Nejprospěšnější je rozumný přístup a citlivý smysl pro humor.

A.M.- Cesta domů 2006


Jak za t p klady ot zek
Jak začít? (Příklady otázek)

 • Chcete mluvit o tom co bude?

 • Máte starosti, s kterými bych vám mohl pomoci?

 • Zdá se mi, že Vás něco trápí.

 • Zdá se mi, že se necítíte dobře.

 • Co to znamená pro váš každodenní život?

 • Co konkrétního pro vás můžu teď udělat?

 • Co vás nejvíce zatěžuje?

 • Když se stav zhorší, čeho se obáváte?

 • Co si v žádném případě nepřejete?

 • Co si váš blízký nepřeje?

A.M.- Cesta domů 2006


Pro m me strach z komunikace s um raj c mi a jejich rodinou
Proč máme strach z komunikace s umírajícími a jejich rodinou?

 • obavy, že vyvoláme negativní pocity

 • obavy, že sami neudržíme vlastní emoce

 • obavy z obvinění ze selhání

 • soucit s nemocným

 • konfrontace s vlastní smrtelností

A.M.- Cesta domů 2006


Pravdivá komunikace o perspektivách umožňuje nemocnému i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

Naděje je založená na poznání,

ne neznalosti.

Co zůstane zatajené, nebude nikdy řečeno.

/Simpson/

A.M.- Cesta domů 2006


Zn mky bl c se smrti
Známky blížící se smrti i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

 • Progredující únava

  nemocný se stává ležícím, začíná být plně závislým na péči druhých

A.M.- Cesta domů 2006


 • Nutné polohování i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

 • prevence dekubitů

 • ATD pomůcky

 • inkontinenčí pomůcky

 • kosmetika

A.M.- Cesta domů 2006


2.Vyhublost a bledost i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou. - většinou u onkologických onemocnění

A.M.- Cesta domů 2006


3. Ospalost, letargie nebo agitovanost i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

většinu dne prospí

neschopnost soustředění se

ztráta zájmu o okolní svět

neschopnost spolupráce s pečujícími

neklid, zmatenost

neorientován místem a časem

mluví o odchodu, odjíždí….

ochabování smyslů (sluch vyhasíná jako poslední)

Postupy:

udržovat kontakt,

mluvit klidně, pomalu, číst

využít „lucidní“ okamžiky k řešení nevyřešeného

pečovat o bezpečnost nemocného (rizika pádu)

nevyvracet metafory smrti

dávat pozor, co před nemocným říkám, naopak podporovat, aby bylo řečeno, co má být řečeno

A.M.- Cesta domů 2006


4.Přestává jíst a pít i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

zmenšují se porce, postupně se snižuje příjem tekutin

přirozený proces

suchost v ústech

Postupy:

malé časté porce

vývary, ananasový džus, výživné nápoje

není vhodné podávat infuze

péče o dutinu ústní, vytírat

použít rozprašovače,

kostky ledu, zmrzlina

A.M.- Cesta domů 2006


Mus z stat analgetika antikonvulz va antiemetika antipyretika sedativa

5. Obtíže s polykáním i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

nemožnost polknout léky

Postupy:

převézt na jinou lékovou formu, lze-li

vysadit nepotřebnou medikaci.

Analgetika v náplasťové formě, kontinuální dávkovač

Musí zůstat: Analgetika, antikonvulzíva, antiemetika, antipyretika, sedativa!

A.M.- Cesta domů 2006


6. Zrychlení pulsu, snížení tlaku i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

7. Snížení vylučování moče

inkontinence

retence moče (neklid)

Postupy:

normalizovat pozorování, ujistit, že je součástí celého procesu

Hygiena, inkotinenční pomůcky

zavedení močového katetru

A.M.- Cesta domů 2006


8. Změny dechu kvality a frekvence i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

neschopnost odkašlat

mělké, rychlé

hromadění sekretu

typický chrčivý zvuk

apnoe

Postupy:

zvýšená poloha

masáže hrudníku

změna polohy

většinou není nutné odsávat

komunikace s rodinou

A.M.- Cesta domů 2006


O všech příznacích a procesech je nutné s rodinou mluvit a připravit je na ně!

Tyto příznaky svědčí o tom, že zbývá několik dnů života!

A.M.- Cesta domů 2006


P e v dob vlastn smrti
Péče v době vlastní smrti mluvit a připravit je na ně!

 • bezvědomí, agonie – oči mohou být polootevřené, upřené do jednoho místa

 • nepravidelná srdeční akce- nehmatný puls na a.radialis značí smrt během několika hodin

 • apnoické pauzy – někdy už dojem posledního nádechu

 • pocení, chladné končetiny

 • cyanóza – nos, nehtová lůžka, kolena, končetiny jsou mramorované (smrt během několika dnů)

  Opatření:

  normalizovat tyto příznaky, být nablízku, kompletní péče o ležícího

  nemocného, podporovat pečující udržovat fyzický kontakt,

  mluvit pomalu, klidně, říci, co je ještě nutné říci

A.M.- Cesta domů 2006


Někdy smrt nastane, když se pečující na krátko vzdálí od nemocného.

Někdy chce umírající být sám a čeká na vhodný okamžik.

A.M.- Cesta domů 2006


Zn mky smrti
Známky smrti vzdálí od nemocného.

 • celkový vzhled těla

 • nepřítomnost reakcí verbálních i taktilních

 • chybějící rohovkový reflex

 • zástava dechu

 • nehmatný tep na a. karotis

A.M.- Cesta domů 2006


Posmrtn zm ny
Posmrtné změny vzdálí od nemocného.

 • „Rigor mortis“ – ztuhlost

 • „Algor mortis“ - chladnutí (1°C za hodinu)

 • „Liver mortis“ – rozklad

  Smrt konstatuje lékař, měl by vidět jisté

  známky smrti.

A.M.- Cesta domů 2006


P e o t lo
Péče o tělo vzdálí od nemocného.

 • Vodorovná poloha

 • Umýt

 • Obléknout – použít plenu – uvolní se svěrače

 • Učesat, nalíčit….

  Nechat rodinu, co chtějí udělat, na co se cítí.

  Nechat dostatek času na rozloučení se zemřelým.

A.M.- Cesta domů 2006


P e o sebe sama
Péče o sebe sama vzdálí od nemocného.

Believe in yourself.

VĚŘ SI

A.M.- Cesta domů 2006


Be brave!.... BUĎ STATEČNÝ!... vzdálí od nemocného.

A.M.- Cesta domů 2006


But remember... it's OK to be afraid sometimes. vzdálí od nemocného.

ALE PAMATUJ...NĚKDY JE OK, KDYŽ SE BOJÍŠ

A.M.- Cesta domů 2006


Remain Calm... vzdálí od nemocného. ZŮSTAŇ V KLIDU...

A.M.- Cesta domů 2006


Even if it seems rather hopeless! vzdálí od nemocného.

I KDYŽ TO NĚKDY VYPADÁ SPÍŠ BEZNADĚJNĚ!

A.M.- Cesta domů 2006


Take a nap if you need one... vzdálí od nemocného.

DEJ SI ŠLOFÍKA, POKUD HO POTŘEBUJEŠ

A.M.- Cesta domů 2006


Have a good sense of humor and laugh often! vzdálí od nemocného.

MĚJ DOBRÝ SMYSL PRO HUMOR A SMĚJ SE ČASTO!

A.M.- Cesta domů 2006


Take an occasional risk. vzdálí od nemocného.

PODSTUP PŘÍLEŽITOSTNÁ RIZIKA

A.M.- Cesta domů 2006


Relax... even, on those vzdálí od nemocného.

stressfull days!!

RELAXUJ – DOKONCE I V TĚCH

STRESUPLNÝCH DNECH!!

A.M.- Cesta domů 2006


Try to have a little fun each day... vzdálí od nemocného.

ZKUS MÍT TROCHU ZÁBAVY KAŽDÝ DEN...

A.M.- Cesta domů 2006


To work together as a team... vzdálí od nemocného.

PRACUJTE SPOLEČNĚ

JAKO TÝM...

A.M.- Cesta domů 2006


Express yourself creatively. vzdálí od nemocného.

VYJÁDŘI SE KREATIVNĚ

A.M.- Cesta domů 2006


Exercise a little each day! vzdálí od nemocného.

KAŽDÝ DEN TROCHU CVIČ!

A.M.- Cesta domů 2006


Hold on to good friends; they are few and far between! vzdálí od nemocného.

DRŽ SE DOBRÝCH PŘÁTEL; JE JICH PÁR A DALEKO OD SEBE!

A.M.- Cesta domů 2006


Děkuji za pozornost vzdálí od nemocného.

A.M.- Cesta domů 2006


ad