สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 12

  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ประกอบ. สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วย การเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์. ผู้จัดทำ นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. วัตถุประสงค์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6565006


6565006

.

. 4 Mat

.

.


6565006


6565006

2 (Straight Line) (Curve Line)


6565006

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.


6565006

1.

2. (Shape)

3. (Form)

4.

5.


6565006

Shape & Form


6565006

Shape & Form

(Shape) 2

(Form) 3


6565006

Shape & Form

3

(Geometric Form)


6565006

Shape & Form

(Organic Form)

(Free Form)


6565006

Shape & Form


6565006

www.kids-dee.com


  • Login