Integreeritud menetlusinfos steem e toimik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Integreeritud menetlusinfosüsteem e-Toimik PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Integreeritud menetlusinfosüsteem e-Toimik. Marko Lehes RIK direktor. EUROJUST. SCHENGEN. Kohus. Prokuratuur. Vangla. Politsei, Mata, Kapo, KOV Jt. Kohtutäitur Kriminaal- hooldaja. Karistus. Kuritöö. Suli. Advokaat. Kodanik ettevõtja. Mis on e-Toimik. Sisu:

Download Presentation

Integreeritud menetlusinfosüsteem e-Toimik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integreeritud menetlusinfosüsteeme-Toimik

Marko Lehes

RIK direktor


EUROJUST

SCHENGEN

Kohus

Prokuratuur

Vangla

Politsei,

Mata,

Kapo,

KOV

Jt.

Kohtutäitur

Kriminaal-

hooldaja

Karistus

Kuritöö

Suli

Advokaat

Kodanik

ettevõtja


Mis on e-Toimik

 • Sisu:

  • Koondab ja teeb kättesaadavaks olulised menetlusandmed, mida vajab rohkem kui üks asutus

  • Ühendab kriminaal-, väärteo-, tsiviil-, ja haldusmenetlusega seotud olulise menetlusinfo ühte kesksesse infosüsteemi

  • Standardiseeritakse andmestik, statistika, arendus ja haldusprotseduurid

 • Eesmärk:

  • Tõsta menetlus- ja juhtimisotsusteks vajalike andmete kvaliteeti ja kättesaadavust

  • Muuta seeläbi menetlus efektiivsemaks ja läbipaistvamaks

  • Ühtne ja reaalajas kogu menetlusahelat hõlmav (kriminaal- või väärteomenetluse alustamisest kuni karistuse ärakandmiseni) andmestik riiklikuks süüteomenetluse statistikaks

  • Menetlejate töö lihtsam, eri asutuste infosüsteemid ühilduvad läbi e-toimiku

  • Kaob ära andmete dubleeriv sisestamine

  • Kasutada efektiivsemalt IT ressursse (ühislahendused, koostöö, dubleerimise vältimine jne)


Peale selle, et …

 • … e-Toimik on tehnoloogiline “tore asi”,

  • Võimaldab ta kodanikul osaleda elektrooniliselt menetluses

  • Võimaldab advokaadil “võrdselt” osaleda menetluses

  • Võimaldab ta ülikiirelt menetleda asju ja mõista õigust (turbomenetlus)

  • Võimaldab ta kuluefektiivselt menetleda asju (massnõuded, maksekäsk)

  • Võimaldab menetluste läbipaistvust


Kuidas sündis

 • Vabariigi Valitsus kiitis septembris 2005 heaks õiguskaitsevaldkonna infoarhitektuuri ja tehnoloogilised suunad ja nende elluviimise projekti koondnimega E-Toimik

 • Projekti eesmärkide elluviimiseks kinnitati neljast ministrist koosnev asjatundjate komisjon, kelle tööd juhib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

 • Kinnitati organisatsioon


Organisatsioon


Tehnoloogia


Arendusvõtted

 • Kihiline arhitektuur

 • Testipõhine arendus, integreeritud testid

 • Avalik testkeskkond, kõikide töötavad versioonid on kätte saadavad

 • Pidev integratsioon

 • Tarkvaras realiseeritakse mittefunktsionaalsete nõuete jälgimise parameetrid


IT protsessid

Arendusprotsess

Testimisprotsess

Levitusprotsess

Dokumenteerimisprotsess

Versioonihalduse protsessid

Talitluspidevuse tagamise protsess (SLA, disaster recovery)

Organisatsioon

Rollid

Kompetentsid

Õigused ja vastutused

Tehnoloogia

Platvormid

Frameworkid

Kihilisus

X-tee

Ametnike ja õiguste register

Aadresside register

Kui palju standardiseerida?


Projekti edutegurid

 • Poliitiline tellimus (mure lokkava kuritegevuse pärast, juhtimisinfot vähe)

 • Kõrgel tasemel juhtimine (VV, ministrite komisjon)

 • Laialdane koostöö spetsialistide tasemel (töögrupid, erafirmad)

 • Kokkulepitud standardid ja tööprotsessid


Lõpp


 • Login