Integreeritud menetlusinfosüsteem e-Toimik - PowerPoint PPT Presentation

Integreeritud menetlusinfos steem e toimik
Download
1 / 11

 • 226 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Integreeritud menetlusinfosüsteem e-Toimik. Marko Lehes RIK direktor. EUROJUST. SCHENGEN. Kohus. Prokuratuur. Vangla. Politsei, Mata, Kapo, KOV Jt. Kohtutäitur Kriminaal- hooldaja. Karistus. Kuritöö. Suli. Advokaat. Kodanik ettevõtja. Mis on e-Toimik. Sisu:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Integreeritud menetlusinfosüsteem e-Toimik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integreeritud menetlusinfos steem e toimik

Integreeritud menetlusinfosüsteeme-Toimik

Marko Lehes

RIK direktor


Integreeritud menetlusinfos steem e toimik

EUROJUST

SCHENGEN

Kohus

Prokuratuur

Vangla

Politsei,

Mata,

Kapo,

KOV

Jt.

Kohtutäitur

Kriminaal-

hooldaja

Karistus

Kuritöö

Suli

Advokaat

Kodanik

ettevõtja


Mis on e toimik

Mis on e-Toimik

 • Sisu:

  • Koondab ja teeb kättesaadavaks olulised menetlusandmed, mida vajab rohkem kui üks asutus

  • Ühendab kriminaal-, väärteo-, tsiviil-, ja haldusmenetlusega seotud olulise menetlusinfo ühte kesksesse infosüsteemi

  • Standardiseeritakse andmestik, statistika, arendus ja haldusprotseduurid

 • Eesmärk:

  • Tõsta menetlus- ja juhtimisotsusteks vajalike andmete kvaliteeti ja kättesaadavust

  • Muuta seeläbi menetlus efektiivsemaks ja läbipaistvamaks

  • Ühtne ja reaalajas kogu menetlusahelat hõlmav (kriminaal- või väärteomenetluse alustamisest kuni karistuse ärakandmiseni) andmestik riiklikuks süüteomenetluse statistikaks

  • Menetlejate töö lihtsam, eri asutuste infosüsteemid ühilduvad läbi e-toimiku

  • Kaob ära andmete dubleeriv sisestamine

  • Kasutada efektiivsemalt IT ressursse (ühislahendused, koostöö, dubleerimise vältimine jne)


Peale selle et

Peale selle, et …

 • … e-Toimik on tehnoloogiline “tore asi”,

  • Võimaldab ta kodanikul osaleda elektrooniliselt menetluses

  • Võimaldab advokaadil “võrdselt” osaleda menetluses

  • Võimaldab ta ülikiirelt menetleda asju ja mõista õigust (turbomenetlus)

  • Võimaldab ta kuluefektiivselt menetleda asju (massnõuded, maksekäsk)

  • Võimaldab menetluste läbipaistvust


Kuidas s ndis

Kuidas sündis

 • Vabariigi Valitsus kiitis septembris 2005 heaks õiguskaitsevaldkonna infoarhitektuuri ja tehnoloogilised suunad ja nende elluviimise projekti koondnimega E-Toimik

 • Projekti eesmärkide elluviimiseks kinnitati neljast ministrist koosnev asjatundjate komisjon, kelle tööd juhib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

 • Kinnitati organisatsioon


Organisatsioon

Organisatsioon


Tehnoloogia

Tehnoloogia


Arendusv tted

Arendusvõtted

 • Kihiline arhitektuur

 • Testipõhine arendus, integreeritud testid

 • Avalik testkeskkond, kõikide töötavad versioonid on kätte saadavad

 • Pidev integratsioon

 • Tarkvaras realiseeritakse mittefunktsionaalsete nõuete jälgimise parameetrid


Kui palju standardiseerida

IT protsessid

Arendusprotsess

Testimisprotsess

Levitusprotsess

Dokumenteerimisprotsess

Versioonihalduse protsessid

Talitluspidevuse tagamise protsess (SLA, disaster recovery)

Organisatsioon

Rollid

Kompetentsid

Õigused ja vastutused

Tehnoloogia

Platvormid

Frameworkid

Kihilisus

X-tee

Ametnike ja õiguste register

Aadresside register

Kui palju standardiseerida?


Projekti edutegurid

Projekti edutegurid

 • Poliitiline tellimus (mure lokkava kuritegevuse pärast, juhtimisinfot vähe)

 • Kõrgel tasemel juhtimine (VV, ministrite komisjon)

 • Laialdane koostöö spetsialistide tasemel (töögrupid, erafirmad)

 • Kokkulepitud standardid ja tööprotsessid


Integreeritud menetlusinfos steem e toimik

Lõpp


 • Login