slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001. A rendőrség és a civil áldozatsegítő szervezetek együttműködése. Buczkó Erika r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület' - evangelina-zaro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés

TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001

slide2

A rendőrség és a civil áldozatsegítő szervezetek együttműködése

Buczkó Erika r. alezredes

Országos Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

a korm ny szerepv llal sa az ldozatv delemben
A kormány szerepvállalása az áldozatvédelemben
 • 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999. Korm.hat.);
 • 1999: a kormány megteremti az áldozatok (korlátozott) pénzbeli támogatásának alapját (1075/1999.Korm.hat.);
 • 1999: az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatok ellátására létrejön az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Alapítvány (későbbi jogutódja a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány);
 • 1999: A Belügyminisztérium központi Áldozatvédelmi Irodát hoz létre;
a rend rs g szerepv llal sa az ldozatv delemben
A rendőrség szerepvállalása az áldozatvédelemben
 • 1999-2005: az áldozatok segítését 62, zömében rendőrség által üzemeltetett iroda biztosítja.
 • 1999: a Belügyminiszter rendelkezik az irányítása alá tartozó szervek áldozatvédelmi feladatairól (4/1999.(BK.6.) BM Utasítás);
 • 1999: ORFK vezetője utasításban rendelkezik a rendőrség áldozatvédelmi feladatairól (25/1999.IV.30) Intézkedés;
 • 1999: kialakul a rendőri áldozatvédelem szervezetrendszere (1999-2005) létrejön a rendőrség áldozatvédelemi referensi hálózata;
 • Kikristályosodik a rendőri áldozatvédelem gyakorlati tartalma: felvilágosítás, tanácsadás, segítő szolgáltatások elérhetőségének kiközvetítése, kárenyhítéssel kapcsolatos ügyintézés.
jogi keretek
Jogi keretek
 • 2003: Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (115/2003 (X.28) OGY.hat.);
 • 2004: Kormányhatározat az áldozatok védelméről szóló Tv. kidolgozására (1009/2004.(II.26) Korm.hat);
 • 2006: hatályba lép a Bűncselekmények Áldozatainak segítéséről és az Állami Kárenyhítésről szóló törvény (2005. évi CXXXV. Tv. Ást);
 • 2007: a rendőrség és határőrség áldozatvédelmi feladatait rendeletben szabályozzák (17/2007.(III.17) IRM rendelet;
 • 2008:ORFK vezetőjének utasítása a rendőrség áldozatvédelmi feladatairól (50/2008.(OT 29.) ORFK Utasítás majd 2/2013.(I.31) ORFK Utasítás
civil szervezetek rend rs g egy ttm k d s nek c lja
Civil szervezetek – Rendőrség együttműködésének célja
 • az áldozattá /ismételt /másodlagos/ áldozattá válás megelőzése;
 • információk hatékony célba juttatása;
 • állampolgárok védekező képességének fejlesztése;
 • a már áldozattá váltak mielőbbi ellátásba kerülése;
 • gördülékenyebb hozzáférés a szolgáltatásokhoz;
 • áldozatsegítő szolgáltatások egymásra épüljenek, fejleszthetővé váljanak, minőségük javuljon;
 • a sérelmek kezelését célzó ellátó rendszer hatékonyabbá tétele, rugalmasabb, személyre szabott áldozatsegítés;
 • a tevékenység koordinálásával a lakosság életminőségét javító szolgáltató rendszer jöjjön létre;
 • országos adaptálásra érdemes programok, a már működő jó gyakorlatok elterjesztése.
egy ttm k d s rinti
Együttműködés érinti
 • Potenciális áldozatokat;
 • Bűncselekmények áldozatait;
 • Áldozatvédelemben, áldozatsegítésben érintett áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakembereket.
 • Együttműködés gyakorlati megvalósulása
 • Esetmegbeszélések,
 • Munkacsoport megbeszélések,
 • Tréningek, Képzések;
 • Konferenciák, Rendezvények
 • Pályázatok, Projektek,
egy ttm k d s hozad ka
Együttműködés hozadéka
 • a rendőrség folyamatosan gyűjti, elemzi, értékeli a jellemző áldozati magatartásokat, a bűncselekmények létrejöttét segítő okokat, körülményeket, az új elkövetési módokat, évente értékelő jelentést készít az áldozatvédelem helyzetéről, az áldozati jogok érvényesüléséről, a civil szervezetek első-kézből értesülnek ezen információkról;
 • Szakmai ismeretek átadása, érzékenyítés a civil szervezetek részéről;
 • a rendőrség hidat képez az áldozatsegítésben érintett más kormányzati szervek és a civil szervezetek között;
 • közös rendezvények lehetőséget teremtenek kapcsolatok bővítésére, a személyes kapcsolatok kiépítésével áldozatok még gyorsabban kerülnek ellátásba;
 • egymás tapasztalatainak beépítése a mindennapi munkába (Nk-i tapasztalatok)
 • tükör a hiányosságok feltárására, megoldás közös kidolgozása;
 • egymás pozíciójának javítása pályázatok benyújtásakor;
 • Azon áldozatok is ellátásba kerülhetnek akik valamilyen oknál fogva nem kaptak segítséget az állami áldozatsegítő szolgálattól.
fejleszt sre megold sra v r feladatok
Fejlesztésre, megoldásra váró feladatok
 • Nem formalizált együttműködés esetén személyfüggőség (fluktuáció, vezető csere, átszervezés, leépítés);
 • Hierarchiából adódóan (kötelező, utasítás alapján történő részvétel) időnként motiválatlanok a képzéseken, tréningeken megjelent kollégák;
 • Protokollok kidolgozásának fontossága (együttműködés szervezettebbé tétele),
 • Civil szervezetek által nyújtott tudásanyag beépítése a rendőrök iskolarendszerű képzésébe;
 • Együttműködés eredményei (képzések, viták, fórumok) eredményei beépülésének, gyakorlati munka során történő alkalmazásának mérése, utánkövetése,
 • Nemzetközi kapcsolatok kiépítésének segítése;
 • Gyakoribb tapasztalatcserék;
 • Rendőrök érzékenyítése, információval történő ellátása civil szervezetek létéről, tevékenységéről;
k z s p ly zatban rejl lehet s gek i
Közös pályázatban rejlő lehetőségek I.
 • Állami és civil szervezetek együttműködésének elmélyítése;
 • Szakemberek felkészültségének magas színvonalra emelése;
 • Áldozatsegítő tevékenység hatékonyságának javítása;
 • Szakemberek érzékenyítése, empátia növelése;
 • Tréningek (felkészítő-érzékenyítő-kommunikációs-stressz-kezelő);
 • Nemzetközi tapasztalok megosztása, mindennapi tevékenységbe építése;
 • Kiadványok (legjobb gyakorlatok), módszertani útmutatók, tájékoztató anyagok, megelőzési kisfilmek készítése, E learning tananyag készítése;
 • Megelőzést, tájékoztatást, népszerűsítést célzó reklámtárgyak beszerzése;
 • Nyilvánosság biztosítása, sajtó megjelenés, cikkek, riportok, media;
k z s p ly zatban rejl lehet s gek ii
Közös pályázatban rejlő lehetőségek II.
 • Áldozattá válás megelőzését célzó jelzőrendszer kiépítése;
 • Állampolgárok önvédelmi képességének, bűnözéssel szembeni védettségének, szubjektív biztonságérzetének fokozása;
 • Bűnmegelőzés társadalmasítása (megelőzési programokba egyre többen kapcsolódnak be, megelőzés eszközeiről-módszereiről egyre többen szereznek tudomást, látencia csökken)
 • Kutatás, hatékonyság vizsgálat;
 • Bűnmegelőzési Információs Pontok, web oldal létrehozása, közösségi portálokon való megjelenés;
 • Jó gyakorlatok elterjesztése;
 • Olyan modell kidolgozása, amelyben az állami és civil szervezetek nyújtotta szolgáltatások egymásra épülnek, egymást kiegészítik
rend rs g legfontosabb civil partnerei
Rendőrség legfontosabb civil partnerei
 • Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület;
 • Eszter Közhasznú Alapítvány;
 • Magyarországi Női Alapítvány (MONA);
 • Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE);
 • KÉK Vonal Gyermekkrízis Alapítvány;
 • Magyar Vöröskereszt;
 • Baptista Szeretetszolgálat,
 • Budapeti Szociális Forrásközpont;
 • Máltai Szeretetszolgálat;
 • Félúton Alapítvány;
 • Lelkisegély Szolgálat;
 • Egyházak;
 • Országos Polgárőrszövetség
feh rgy r k zhaszn egyes lettel val egy ttm k d s gyakorlati megval sul sa
Fehérgyűrű Közhasznú Egyesülettel való együttműködés gyakorlati megvalósulása
 • Közös bűnmegelőzési előadások tartása;
 • Közös rendezvényeken való megjelenés, (Főszezon Kiállítás)
 • Közös média megjelenések;
 • Fehérgyűrű által nyújtott szolgáltatásokról állomány tájékoztatása;
 • Szakirányítás;
 • Balatonon, Sziget Fesztiválon bűnmegelőzési tevékenységbe való bekapcsolódás;
 • Áldozatsegítést célzó magyar, idegen nyelvű tájékoztató anyagok készítése, azok elektronikus formában a rendőrségi honlapokon történő megjelentetése, panaszirodákban való kihelyezése;
 • Rendőrség kérésére (egyes esetekben) a rászoruló, tanúként idézett áldozatok részére szállás, útiköltség megtérítése;
 • Rászoruló áldozatok részére azonnali pénzügyi segély;
 • Devecser, Kolontár vörösiszap áldozatainak gyorssegély nyújtása;
 • Budapesten, Alsóőrsön meggyilkolt rendőr hozzátartozóinak gyorssegély
k sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Buczkó Erika r. alezredes

Országos Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Tel: 20/326-7198

E-mail: [email protected]

ad