Ros Beiaard Ommegang Dendermonde 30 mei 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Ros beiaard ommegang dendermonde 30 mei 2010
Download
1 / 31

  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ros Beiaard Ommegang Dendermonde 30 mei 2010. En voor deze 4 een onvergetelijke gebeurtenis in hun jonge leven…. Het Ros Beiaardlied

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ros Beiaard Ommegang Dendermonde 30 mei 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ros beiaard ommegang dendermonde 30 mei 2010

Ros Beiaard OmmegangDendermonde30 mei 2010


En voor deze 4 een onvergetelijke gebeurtenis in hun jonge leven

En voor deze 4 een onvergetelijke gebeurtenis in hun jonge leven…


Ros beiaard ommegang dendermonde 30 mei 2010

Het Ros Beiaardlied

Sinds jaar en dag is Dendermonde in België en omstreken bekend als de Ros Beiaardstad. Om de tien jaar raken alle inwoners van de stad in de ban van hun eeuwenoude traditie. Een bewijs hiervan is het nog steeds levendige Ros Beiaardlied. De melodie van het lied dateert uit de 17e eeuw en was oorspronkelijk het lied van de Pijnders.

De tekst verwijst naar de historische rivaliteit tussen Dendermonde en Aalst.

Siet hun harnas, schilt en lansen

Blincken bij de sonneglansen;

En den beyaert ’t voyske geeft,

Daer het Ros synen eer in heeft.

’t Ros Beyaert is ons glorie,

En benyt ge ons die victorie

Gy hebt nog veel min verstant

Als ons ridderros vaillant.

’t Ros Beyaert doet zyn ronde

In de Stadt van Dendermonde;

Die van Aalst die syn zoo quaet,

Omdat hier ’t Ros Beyaert gaet.

De Vier Aymonskinderen jent,

Met blancken sweirde in d’handt;

Ziet ze rijden,

’t Zijn de schoonste van ons landt!

’t Ros Beyaert is verheven,

Men heeft hem in het vuer begeven,

En het week op ’t oorlogsvelt,

Alles voor syn groot gewelt.

O Dendermondenaren,

Blyft altyt den roem bewaeren

Van het peirt soo wyt vermaert,

Als den grootsten man op aerd

’t Ros Beyaert hoog verheven

Heeft hem in vuer begeven;

En ’t Ros Beyaert is een peirt

Met een strick op synen steirt.

’t Ros Beyaerts oogen vonckelen

Syne breede maenen kronckelen,

En het wendt hem fraey en vlug

met vier broers op synen rug.


En nu weer voor 10 jaar op stal

En nu weer voor 10 jaar op stal …


  • Login