Barokk
Download
1 / 31

Mikor Hol - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Barokk. Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Mikor? Hol?. Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető. - A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal ezt a stílus ötvözetet manierizmusnak nevezzük.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mikor Hol' - evan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Barokk

Zrínyi Miklós és a barokk eposz


Mikor hol l.jpg
Mikor? Hol?

 • Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető.

 • - A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal ezt a stílus ötvözetet manierizmusnak nevezzük.

 • - A kiindulási helye Spanyolország innen Portugáliába, Itáliába, majd egész Európában terjedt el.


Slide3 l.jpg

A barokk a reneszánszt követő nagy korszak egész kultúrájának, művészetének és irodalmának legfőbb stílusa tehát korstílus.

Maga a barokk szó az olasz barocco szóból származik, bonyolultságot, nyakatekertséget jelent, de gyöngyöt is. A szillogisztika egy szak szavaként is használták.

A barocco okoskodás bonyolultsága, nyakatekertsége adott nevet ennek a művészi stílus irányzatnak, amelyet a különlegesség a normálistól való eltérés jellemez.


T rsadalmi h tt r l.jpg
Társadalmi háttér kultúrájának, művészetének és irodalmának legfőbb stílusa tehát

 • A reneszánsz időszakában a megerősödött polgárság rést üt ugyan a feudalizmus rendszerén, de még nem válik a társadalom uralkodó osztályává.

 • A XVI. századtól Európában új folyamat figyelhető meg, ismét a feudális rendszerek hatalma lesz a vezető, abszolút monarchiák jönnek létre.


Slide5 l.jpg

 • Megindul a katolikus egyház támadása híveinek visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • - Ennek megindítója a jezsuita rend lesz, amelyet 1540-ben Loyolai Szt. Ignác alapított. Ők a református módszereket alkalmazzák, az ellenreformáció terjesztésére.


Slide6 l.jpg

 • A barokk előzménye: a visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak. MANIERIZMUS (olasz 'maniera' = mód)

 • átmenet a reneszánszból a barokkba (kb. 1530-1600)

 • modorosság, mesterkéltség jellemzi

 • A barokk késői változata (XVIII. sz. vége): a ROKOKÓ (francia 'rocaille' = kagyló)

 • "miniatűr barokk"

 • könnyedebb, játékosabb formák

 • rendkívül finom, aprólékos megmunkálás

 • különösen a szobabelsők kialakításában, használati tárgyakon figyelhető meg

 • festményeken, versekben gyakori az intimebb, erotikusabb téma


K pz m v szet l.jpg
KÉPZŐMŰVÉSZET visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • szenvedélyes mozgású, izgatott taglejtésű, végletes érzelmeket hordozó alakokat ábrázol

 • tobzódik a színekben, formákban

 • Allegorikusság

 • a különböző művészeti területek egymásba olvasztása

 • propagandisztikus


P t szet l.jpg
ÉPÍTÉSZET visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • díszítő és szépítő elemek gyakori különválása

 • látványosságra való törekvés

 • görbe vonalak és körök alkalmazása (ugyanakkor megtörése is)

 • belső dekoráció (kagylódísz)


Slide9 l.jpg
ZENE visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • szenvedélyesség, érzelem­telítettség

 • nagy számú énekes vagy hangszer alkalmazása

 • tömeghatásra való törekvés

 • az opera, a kantáta és az oratórium keletkezése

 • a hangszeres zene műformái: concerto, szvit, fúga


Az irodalomban l.jpg
Az irodalomban visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • A művekre a hosszúság, a körmondatokba való bonyolult szerkesztés a jellemző.

 • A témáiban visszatér az Isten elvárásainak megfelelően élő ember figurája.


Slide11 l.jpg

 • Ezekre a művekre a visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak. képszerű megfogalmazások bonyolult használata a jellemző, gyakran alkalmaz metaforákat.

 • Gyakran alkalmaz erős érzelmi tartalmú kifejezéseket.

 • Gyakran használ ellentéteket. Hangvételére a fennkölt, pátosz a jellemző.


F irodalmi m fajai l.jpg
Fő irodalmi műfajai visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • Epika: Eposz ez a műfaj nagyon megfelel a barokk stílusához, mert hosszú terjedelmű, könnyen bonyolítható a történet, és mindig valamilyen különleges embert mutat be, mint maga a barokk is különlegeset.

 • Dráma: A fő műfajai a komédia, a pásztorjáték és a hitvitázó drámák.


F t m i l.jpg
Fő témái: visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • Az idő, azaz az élet mulandósága

 • a földi ill. a túlvilági élet összehasonlítása

 • valamint az életet az álmok tükrében mutatja be

 • valamint az élet szeretet a pompa szeretet szembeállítása az elragadtatott halálvággyal.


A kor alkot i l.jpg
A kor alkotói visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • Cervantes - Don Quiote

 • Calderon - Élet álom,

 • Lope de Vega – drámái

 • Tasso - A megszabadított Jeruzsálem

 • Milton - Az elveszett paradicsom

 • Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem


Magyar barokk l.jpg
Magyar barokk visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.


Slide16 l.jpg

 • 1620-as évek végén tűnik fel, visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

  Periódusai:

 • a/ a barokk kezdetei (kb. 1600—1640 között);

 • b/ a hősi barokk (kb. 1640—1690);

 • c/ a kiteljesedés,a "misztikus barokk" (1690—1740);

 • d/ a késő barokk: a rokokó (1740—1770).


Slide17 l.jpg

 • A magyar barokk irodalom első nagy képviselője visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak. Pázmány Péter, legnagyobbja Zrínyi Miklós, a legolvasottabb szerzője a korban pedig Gyöngyösi István. A népies barokkban, pl. a kuruc kor verseiben stíluskeveredés jön létre. (Mikes Kelemen)


M fajok l.jpg
Műfajok visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • Epika: a prédikáció és a vitairat, ájtatossági irodalom, memoárok.

 • Líra: az anyanyelvű katolikus egyházi énekek jelennek meg gyűjteményeik az énekeskönyvek — kéziratos vagy nyomtatott könyvekben.

 • Dráma. Hitvitázó drámák


P zm ny az r a vall st r t l.jpg
Pázmány, az író, a vallástérítő visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

Írói tehetségét, írásművészetét a hittérítésszolgálatába állította.

 • Művei:

 • PrédikációkFelelet Magyari IstvánnakÖt szép levél Alvinci PéterhezKeresztény imádságoskönyv (az első magyar katolikus imakönyv)Az isteni igazságra vezérlő kalauz (Kalauz) (A kor legjelentősebb teológiai összefoglalója)Kempis Tamás: Krisztus követése (fordítás) (A kor legjelentősebb aszketikus műve)


Zr nyi mikl s 1620 1664 l.jpg
Zrínyi Miklós visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak. (1620–1664)


M vei l.jpg
Művei visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • a.)    Prózai művei:

 • Tábori kis tracta: katonai kézikönyv egyetlen elkészült fejezete.

 • Vitéz hadnagy: Katonai elmélkedések laza gyűjteménye;középpontjában az ideális hadvezér tulajdonságainak megrajzolásával.

 • Mátyás király életéről való elmélkedése:Mátyást az ideális uralkodónak tartja

 • Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság


Slide22 l.jpg

b.)    Verses művei visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak. :1651-ben Bécsben jelent meg az Adriai tengernek syrenaia. A cím jelentése: Zrínyi Miklós magyar költő.

 • Tudatos kötetkompozíció: tartalmazza első feleségéhez írt szerelmes verseit, az ún. idilliumokat, epigrammákat, a Feszületre című ódát, a Szigeti veszedelmet, s a kötetet a Peroratio (=záróbeszéd) zárja.


Szigeti veszedelem l.jpg
Szigeti veszedelem visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

 • (1645–46 tele)

 • A megírás körülményeiről a 9. ének első négy versszakában számol be, hivatkozva arra, hogy a műalkotáshoz szükséges nyugalmat állandóan megzavarja a kanizsai török.


A val s g s az r i szabads g l.jpg

Történelem visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak.

A Bécs felé vezető hadjárat része – egy közjáték – a szigetvári ostrom csupán.

Szulejmán halála megtöri ill. gyengíti a törökök hatalmát; bár folytatódnak a török harcok, a birodalom nem nyeri már vissza régi fényét.

A belső vár is kigyulladt (a szárazság miatt).

Zrínyi halála a kitörés miatt.

Eposz

A kereszténység és pogányság élet-halál harca, ahol a tét Magyarország és Európa megmaradása.

Ez a mozzanat segíti Zrínyit, hogy a tárgy megfeleljen az eposzi konvencióknak (nagy formátumú tárgy). Zrínyi kezétől hal meg Szulejmán.

A pokol tüzeként jelenik meg, a túlvilági erők bekapcsolásával.

Nem végezhet vele emberi kéz, egy távoli golyó teríti le.

A valóság és az írói szabadság


A m jellemz i l.jpg

Műfaj visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak. : eposz

A téma: dédapjának, a szigetvári hősnek 1566-os várvédelmét dolgozta fel témaként.

A mű célja: példamutatás

Történelmi háttér: az ország több részre szakadt, a magyar fõurak nem törõdtek a nemzet sorsával, a török veszély egyre komolyabb lett.

A mű jellemzői


Mit l barokk eposz l.jpg

Segélykérés, invokáció nem a Múzsához szól, hanem Szűz Máriához

Zrínyi Miklóst, Szigetvár kapitányát a költő a barokk eszmének megfelelően mint Isten katonáját mutatja be, aki tudatosan vállalja a harcot. (Athleta Christi)

Mitől barokk eposz?


Slide27 l.jpg

Monumentális képek, pl.: a hadsereg bemutatásában Szűz Máriához

Alá- és fölérendeltség ellenére érvényesülő harmónia

A cselekmény bonyolult és mozgalmas

Tapasztalatain alapuló barokk realizmus, naturalizmus, pl.: halálnemek


Slide28 l.jpg

 • Leírásokban megjelenő túldíszítettség /pl.: Zrínyi ruhájának bemutatása /

 • Az eposzban keresztény világkép jelenik meg

 • Az eposz monumentális képei, hasonlatai, jelzői, barokkosan gazdag, színes nyelvhasználata (fegyveres erdők, oroszlánok, sasok, hihetetlen erők mozognak


Slide29 l.jpg

 • Érzelmek nagy erejű ábrázolása: barátság, szerelem hűség, hit, hősiesség

 • Tükörsorsok

 • Csodás elemek állandó jelenléte (látomások, túlvilági jelenetek)

 • Költői túlzások, Zrínyi öli meg Szulimánt

 • Zrínyi Miklós nemcsak hazájáért, hanem a kereszténységért is küzd

 • Zrínyi és seregének mennybemenetele tipikusan barokk motívum


Hal la l.jpg
Halála hűség, hit, hősiesség

 • Véletlen?!


ad