AutoCAD - PowerPoint PPT Presentation

Autocad
Download
1 / 7

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AutoCAD. Modul 5. Příkaz Rozlož. rozloží složený objekt, jehož komponenty chce m e modifikovat samostatně napíšeme příkaz Rozlož a stiskneme Enter vybereme objekt, který chceme rozložit a stiskneme Enter příkaz lze otevřít i z lišty Modifikace. Příkaz Zaobli.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AutoCAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Autocad

AutoCAD

Modul 5


P kaz rozlo

Příkaz Rozlož

 • rozloží složený objekt, jehož komponenty chceme modifikovat samostatně

 • napíšeme příkaz Rozlož a stiskneme Enter

 • vyberemeobjekt, který chceme rozložit a stiskneme Enter

 • příkaz lze otevřít i z lišty Modifikace


P kaz zaobli

Příkaz Zaobli

 • zakulacuje a zaobluje hrany u objektů

 • zapíšeme příkaz Zaoblia stiskneme Enter

 • zvolíme např. R (rádius) a stiskneme Enter

 • určíme poloměr zaoblení a stiskneme Enter

 • nakonec označíme úsečky, mezi kterými má vzniknout oblouk

 • příkaz lze otevřít i z lišty Modifikace


Vytv en k t m n kolik st

Vytváření kót má několik částí:

 • výběr typu kóty v nabídce Kóty

 • označení bodů nebo objektů, ke kterým se má kóta umístit

 • pokud jde o délkovou kótu (přímá, šikmá, řetězová apod.)

 • zadáváme dva body (většinou koncové) které vymezují délku, kterou chceme zakótovat

šikmá

přímá


Vytv en k t m n kolik st1

Vytváření kót má několik částí:

 • pokud jde o nedélkové kóty (poloměr, průměr, úhel apod.) označujeme pouze příslušný objekt (kružnici, oblouk, křivku apod.)

 • označení místa, na které se má umístit vlastní kóta

průměr

poloměr


K tov n

Kótování

 • stejný rozměr má být na výkrese kótován pouze jednou

 • „kratší“ kóty umísťujeme blíž ke kótované čáře

 • mohou-li být kóty vedle sebe, umísťujeme je do jedné přímky


 • Login