Prosjektmodeller

Prosjektmodeller PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jon Lereim. Oversikt over modeller. Det finnes en rekke prosjektmodeller. Noen aktuelle er:Riis

Download Presentation

Prosjektmodeller

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Prosjektmodeller Noen kjente modeller Hovedtrekk Refleksjoner Jon Lereim

2. Jon Lereim Oversikt over modeller Det finnes en rekke prosjektmodeller. Noen aktuelle er: Riis & Mikkelsens modell S.A. Jessens modell Andersen, Grude og Haugs PSO-modell SND’s PLP-prosessen Ericssons PROPS-modell Telenors P3-prosess Waterfall-modell Verdikjedebaserte gjennomføringsmodeller

3. Jon Lereim Riis & Mikkelsens modell En temaorientert modell med følgende fem hovedtemaer: Prosjektoppgaven Prosjektets omgivelser Fremgangsmåte Interessenter!!!! Ressurser

4. Jon Lereim S.A.Jessens prosjektmodell Hovedkarakteristika: En dynamisk modell Fasegrupperte aktiviteter Beslutningspunkter og beslutningskjede Inkluderer idegenerering og sortering Inkluderer enkel kontroll og utvidet kontroll Inkluderer omplanlegging av prosjektet/nytt prosjekt

5. Jon Lereim PSO-modellen Andersen, Grude og Haug har utviklet en såkalt PSO-modell med følgende karakteristika: Milepælsstyrt Milepælskart og parallelle resultatløp Ansvarskart P: Person S: System O: Organisasjon

6. Jon Lereim SND’s PLP-prosessen Karakteristika: Prosjektprosessen er delt i tre hovedfaser Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Formelle beslutningsmilepæler mellom hver hovedfase Prosjektleder rapporterer til en Prosjektansvarlig Styringsgruppen er en rådgivende gruppe

7. Jon Lereim Ericssons PROPS-modell Karakteristika: Verdikjedeorientert Forretningsprosess Ressursløp Fasedelt Tollgates/beslutningsmilepæler

8. Jon Lereim Telenors P3-prosess. Karakteristika: Tre hovedfaser Produktutvikling Prosjektgjennomføring Produktledelse Porter/beslutningsmilepæler

9. Jon Lereim Waterfall modeller Karakteristika: Fasedefinert Leveranse fra fase til fase

  • Login