Opetusministeriön tietohallintostrategia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Opetusministeriön tietohallintostrategia Jali Rintakorpi PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Opetusministeriön tietohallintostrategia Jali Rintakorpi. - Valmistettu vuonna 2006 ja suuniteltu vuoteen 2015 asti - Esityksessä käytetyt tiedot perustuvat 2013 lukemiin - Tietohallintostrategian kolme ydinviestiä ovat:

Download Presentation

Opetusministeriön tietohallintostrategia Jali Rintakorpi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opetusministeriön tietohallintostrategia

Jali Rintakorpi


- Valmistettu vuonna 2006 ja suuniteltu vuoteen 2015 asti

- Esityksessä käytetyt tiedot perustuvat 2013 lukemiin

- Tietohallintostrategian kolme ydinviestiä ovat:

1) Opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin yhteistä tietopohjaa vahvistetaan ja siirrytään sähköisiin palveluihin

2) Hallinnonalan sisäisessä ja virastojen ja laitosten välisessä toiminnassa siirrytään yksinomaan sähköiseen asiointiin ja sähköiseen hallintoon

3) Tietohallinnon organisointi perustuu joustavaan ja asialähtöiseen verkostomaiseen toimintatapaan.

Pohjaa


- Hallinnonalan organisaatioiden toiminnan laadun ja tehokkuuden parantaminen

- Tietohallintostrategia on osa toiminnan kehittämistä ja tietohallinnon hankkeet on kytkettävä suunnitteluprosesseihin

- Tietohallinnon ja yhteisten palvelujen ohjausmallin vakiinnuttaminen

- Hallinnonalan strategian kytkeminen valtion tietohallintostrategiaan

- Osaamisen kehittäminen ja hallinnonalan osaamisen hyödyntäminen yhteisissä hankkeissa

- Laajapohjainen ja sitouttava valmistelu ja toimeenpano

- Tilastollinen perusta ja tunnusluvut tietohallinnolle

- Hallinnon sisäisen tiedonkulun parantaminen ja sähköisen asioinnin lisääminen

Strategian tavoitteet


- Työntekijöitä 77

- 45% ylemmän korkekoulun suorittaneita

- 20% alemman korkeakoulun tai ammattikorkean suorittaneita

- 20% opiston tai vastaavan suorittaneita

- 15% lukion tai ammattikoulun suorittaneita

Henkilöstö


- 18,8 miljoonaa euroa

- n. 65% budjetista käytetty ulkoisten palvelujen hankintaan

- Laitevuokrat ja leasing maksut vain 496 000 euroa

- Ylläpito kuluttanut n. 2,4 miljoonaa euroa

Budjetti


- Yhteensä käytössä 4504 laitetta

- Kannettavat, pöytäkoneet ja älypuhelimet jakautuvat keskimäärin tasan vieden 93% laitemäärästä

- Tabletteja vain 333

Laitteisto


- Omia konesaleja 15, joissa 172 palvelinta

- Ulkoisesti hankittuja konesaleja 14, joissa 87 palvelinta

Palvelimet


- Osana ministeriön toiminnan ja talouden ohjaus- ja johtamisprosessia

- Strategian pohjalta laaditaan vuosittainen talousarvio ja hankesuunnitelma

- Strategia tarkistetaan tai uudistetaan hallituskausittain ja aina tarvittaessa

- Tietohallinnon johtoryhmä seuraa ja ohjaa strategian toteutumista

Strategian ylläpito ja seuranta


  • Login