Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF....
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF. PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF. . Marit Kristoffersen Avdelingssjef. Dokumentasjon. Maler for dokumentasjon i fødeavdelingen er utarbeidet Operasjonsbeskrivelser leses og korrigeres

Download Presentation

Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slik arbeider vi med pasientsikkerhet og kvalitet ved Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF.

Marit Kristoffersen

Avdelingssjef


Dokumentasjon

Maler for dokumentasjon i fødeavdelingen er utarbeidet

Operasjonsbeskrivelser leses og korrigeres

Journaler kontrolleres og kodes av to erfarne leger / jordmor

Avvik i dokumentasjon meddeles den enkelte og tas opp generelt på avdelingsmøte


Samtale etter operativ forløsning

 • 25 % forløses av lege

 • Disse skal informeres etterpå. Journalnotat

 • Periodevis kontrolleres: Mangler journalnotat om samtale?

 • Skriftlig og muntlig påminnelse


Opplæring teknisk utstyr

Dokumentasjonshefte for leger

Liste over gjennomgått teknisk utstyr andre personalgrupper


Elektromedisinsk utstyr fødeavdelingen


Sertifisering

 • Trening på vanskelige inngrep

  Skulderforløsning

  Støtteteknikk ved forløsning

 • Fosterovervåking

  STAN-Sertifisering


Undervisning og eksamen alle jordmødre og leger


Nasjonale kvalitetsparametre

 • Strykninger fra operasjonsprogram

 • Hyppighet av keisersnitt

 • Individuell plan (barnehabilitering)

 • Ventetid før primærbehandling (Ca. coli/recti)

 • Epikrisetid 80 % < 7 dager

 • Korridorpasienter

 • Pasienterfaringer

 • Infeksjon etter keisersnitt – 3 måneder per år


Kvinneklinikkens kvalitetsparametre

 • Infeksjon i sår etter keisersnitt, hele året

  Acta gyn obst scand 2007

 • Skade på endetarmens lukkemuskel Andre sykehus 3,5 til 6 %

 • Infeksjonsregistrering barsel

  Andre sykehus ?


Skader endetarmens lukkemuskel jordmorforløste 1/1-00 tom 30/9-07


Skader på endetarmens lukkemuskel ved vakuum/tang 1995 tom 30/9-07


Effekt av trening


Kvalitetsregistre

 • Laparaskopiregister

 • Norsk UroGynekologisk register - NUGG

  • Operasjonsresultat + komplikasjoner

  • Nasjonalt og lokalt


TVT (Båndoperasjon mot urinlekkasje) i Norge


2004 Feb

Start of intervention

2004 Aug

End of intervention

2003 Høst

Start of intervention


Intervensjon

 • Forsterkning av håndhygiene

  • Hånddesinfeksjon (håndsprit)

  • Håndvask

  • Reduksjon i antall berøringspunkter =Babyer berøres kun ved medisinsk indikasjon (”Ikke rør barna”!!)


2004 Feb

Start intervensjon

2004 Aug

End of intervention

2003 Høst

Start of intervention


Internkontroll

 • Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav

  fastsatt i regelverk.

  Siste 2 år gjennomført

  flere internkontroller

  Eks. Navnebånd på

  nyfødte


Avvik og klager

Alle kjenner melderutiner

Brukes i opplæring

Årsstatistikk

Tilstreber åpenhet og diskresjon

Norsk Pasientskadeerstatningssaker leses av involverte


Oppsummering

 • Systematisk oppfølging av kvalitetsparametre over flere år

 • Satt inn tiltak, evaluert og kommunisert disse

 • Tiltak er generelle og individuelle


 • Login