DownloadANTIKOAG LAN VE HEMOSTATIK ILA LAR Yrd.Do . Dr. Mehme...


Advertisement
Download Presentation
Comments
eulalie
From:
|  
(117) |   (0) |   (0)
Views: 223 | Added: 22-04-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
PIHTILASMA (KOAG
ANTIKOAG LAN VE HEMOSTATIK ILA LAR Yrd...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. ANTIKOAG?LAN VE HEMOSTATIK ILA?LAR Yrd.Do?. Dr. Mehmet Kurt

2. PIHTILASMA (KOAG?LASYON) Iki durumda g?r?l?r 1- Kanamanin durmasi (hemostaz) Damar disinda olusur 2-Tromboz olusumu Damar i?inde Trombositler aktive olur, pihtilasma fakt?rleri ile etkilesim ger?eklesir Kompleks bir olay zinciridir

3. Tromboz Damar i?inde pihti olusmasi Patolojik bir olay Tromboz olusumunu baslatanlar Endotel zedelenmesi Endotelin b?t?nl?g?n?n bozulmasi Trombus: Damar duvarina yapisan pihti Emboli : Kan akimi ile serbest dolasan pihti

4. Hemostaz Damar disinda pihti olusmasi Kanamanin durmasi Fizyolojik bir olaydir Hemostazi baslatanlar damarin zedelenmesi, kesilmesi

5. Hemostaz Primer hemostaz: Zedelenen damar b?lgesinde trombositlerin acilen ge?ici bir tika? olusturmasi >Trombositler b?lgeye g?? eder >Trombositlerden bazi maddeler saliverilir

6. Hemostaz Sekonder hemostaz Pihtilasma f?kt?rleri arasindaki bir dizi etkilesim sonunda fibrin olusur ve ge?ici trombosit tikaci daha saglam hale getirilir

7. Normal durumda Kanda pihtilasmaya kolaylastiran sistemler Pihtilasmayi engelleyen sistemler karsilikli denge halinde bulunur dolasim sistemindeki kan pihtilasmaz

8. Pihtilasmayi saglayan sitemler Trombositler Pihtilasma fakt?rleri Tromboksan A2

9. Antikoag?lan sistemler Prostasiklin endotelden salinir Nitrik oksit trombosit agregasyonunu ?nlerler Antitrombin III Plazmada bulunurlar Protein C

10. Koag?lasyon sistemine etkili ila?lar Antitrombotik ila?lar Pihti olusumunu engelleyen ila?lar Hemostatik ila?lar Kanamayi durduran, pihti olusmasini kolaylastiran ila?lar

11.

12. ANTITROMBOSITIK ILA?LAR Trombositler Aktivasyon Adezyon Agregasyon Antitromositik ila?lar bu olaylari engeller

13. ANTITROMBOSITIK ILA?LAR Aspirin Tiklopidin ve Klopidogrel Trombosit glikoprotein IIb/IIIa resept?r antagonistleri Dipiridamol Digerleri

14. 1-ASPIRIN Nossteroidal antiinflamatuar Narkotik olmayan analjezik analjeizk antipiretik antiinflamatuar antitrombotik etkileri var

15. ASPIRIN D?s?k dozlarda bu etki olusur ( 75-300 mg ) Trombositlerde siklooksijenaz (COX1) enzimini irreversibl sekilde inhibe eder TXA2 ?retilemez Agregasyonu ?nler, adezyomu etkilemez Trombositlerin ?mr? 7-10 g?n kadar. Yeni trombositler, eskilerin yerini alinca bu etki sona erer.

16. ASPIRIN YAN ETKILERI Kanamaya egilimi artirir GIS de tahris olusturur Beyin kanamalari olusturabilir

17. 2-Tiklopidin ve Klopidogrel Aktive olantrombositlerden saliverilen ADP nin diger trombositleri etkilemesini engellerler ADP resept?rlerini irreversibl olarak bloke ederler. TxA2 yolagi ile aktivasyon engelenemez, etki kisitlidir Aspirinle sinerjistik etkisme g?sterirler

18. Tiklopidin 2 x 250 mg (oral) Kloidegrol G?nde bir kez 75 mg (oral)

19. 3- Glikoprotein IIb/IIIa resept?r antagonistleri Trombosit agregasyonunun son basamagini inhibe ederler Trombositlerdeki gGlikoprotein IIb/IIIa resept?rlerini inhibe ederler ?nceki gruplardan daha etkilidirler

20. Glikoprotein IIb/IIIa resept?r antagonistleri Aksiksimab Tirofiban Eptifibatid

21. 4- DIPIRDAMOL Trombositlerde adenilat siklazi aktive ederek c-AMP d?zeyini artirir Trombositlerin y?zeylere yapismasini engeller G?nde 300-600 mg (3 veya 4 e b?l?nerek) YAN ETKILERI Bas agrisi bas d?nmesi hipotansiyon

22. 5-Digerleri Epoprostanol (prostasiklin)

25. ANTIKOAG?LAN ILA?LAR Antikoag?lan mekanizmalarin etkinligini artirirlar Pihtilasma fakt?rlerinin etkinligini veya sentezini bozarlar. ?zellikle ven?z trombslarin olusumunu engellerler, arterlerde etkinlikleri zayif Etki mekanizmalarina g?re 2 gruba ayrilirlar 1- Heparin 2- Oral antikoag?lanlar

26. HEPARIN Mast h?crelerinde bulunur Hayvansal kaynakli ila? (domuz barsagi, sigir akcigeri) IV veya sc yolla verilir Etkisi ?abuk baslar Olusmus trombus ?zerine etkisi yoktur

27. HEPARIN Antitrombin III?? aktive eder Aktive olan Antitrombin III, tromboni etkiler ve fibrinojen fibrin d?n?s?m? ger?eklesemez. Fibrin olusumunu ?nleyerek pihtinin b?y?mesini engeller

28. HEPARIN Heparin dozu parsiyel tromboplastin zamani ?l??lerek yapilir Normal degeri: 24-36 sn. Bu degerin 1.5-2 misli uzamasi ama?lanir 1 mg=130 ?nite Bir heparin ?nitesi: Sifir derecede, 1 ml kedi kaninin pihtilasmasini 24 saat ?nleyen miktar

29. HEPARIN YAN ETKILERI Kanama en ?nemlisi ila? kesilir protamin s?lfat verilir Asiri duyarlilik reaksyonlari Trombositopeni

30. Oral antikoag?lanlar K vitaminin antimetaboliti K vitaminine bagimli olarak sentez edilen pihtilasma fakt?rlerinin sentezini inhibe ederler Fakt?r II (Protrombin) Fakt?r VII Fakt?r IX Fakt?r X Bu olayin bozulmasi, olaya kenetli K vitamini epoksidinin indirgenmis K vitaminine d?n?smesi olayini katalizleyen epoksid red?ktazin inhibisyonuna baglidir.

31. Antikoag?lan etkileri, Hemen degil, ila? verildikten en az 48-72 saatlik bir latent s?reden sonra tam olarak ortaya ?ikar. Bu s?re i?inde, acil durumlarda heparin ile antikoag?lasyon hemen baslatilmalidir

32. Oral antikoag?lanlar Etkileri ge? baslar (12-48 saat sonra) Acil durumlarda tercih edilmez, gerekirse heparinle tedaviye baslanir Oral yolla verilirler YAN ETKILERI kanamalar ( K vitamini, tam kan)

33. Endikasyonlari Derin ven trombozu. Pulmoner embolizmi olan hastalar Atriyal fibrilasyonu olup emboli olusma tehlikesi olanlar Mekanik kalp kapak?igi protezi olanlar

34. Baslica ila?lar Kumarin t?revleri varfarin (en sik kullanilan) dikumarol etilbiskumasetat indandion t?revi fenindion'dur

35. Yan tesirleri Asiri dozda, kanama yaparlar. Varfarin, alopesi, dermatit ve ?rtiker yapabilir. Teratojenik etkileri var Gebelerde antikoag?lasyon gerekirse, sakincasina ragmen heparin kullanilabilir. Protrombin zamani ile etkileri degerlendirilir Antidot: K vitamini

37. Baslica trombolitik ila?lar: Streptokinaz, ?rokinaz, Alteplaz (rekombinant t-PA) Reteplaz, Ttenekteplaz

38. HEMOSTATIK ILA?LAR (kanamayi durdurucu ila?lar) Bazi nedenlere bagli olarak olusan kanamayi durduran ila?lar Hemostatik=kanamayi durdurucu Baslicalari 1-Lokal hemostatikler 2-Antifibrinolitik ila?lar 3-Hemofili vb. durumlsarda replasman tedavisinde kullanilan kan ?r?nleri 4-Trombosit bozukluklarinda kullanilan ?r?nler

39. Lokal hemostatikler Toz, gazbezi, s?nger veya yaprak seklinde olan ve kanama olusmus organ veya doku y?zeyine lokal uygulanan maddelerdir. jelatin s?ngeri, oksidlenmis sel?loz ve oksidlenmis rejenere edilmis sel?loz, trombin ve mikrofibriler kolajen hemostat.

40. Lokal hemostatikler Minimal miktarlarda uygulanmalidirlar. Uygulandiklari yerden birka? haftada absorbe edilerek kaybolurlar. %0.1'lik adrenalin sol?syonu (vazokonstrikt?r) ve bazi astrenjen maddeler (sap yani alum, g?m?s nitrat, demir-3-klor?r gibi) lokal hemostaz yapmak i?in kullanilabilirler.

41. Antifibrinolitik ila?lar Dogal plazminojen aktivat?rlerini inhibe edip, plazmin (fibrinolizin) olusumunu azaltarak ve ayrica plazmini antagonize ederek kanamalari durduran ila?lardir. Trombolitik ila?larin spesifik antidotudurlar. DIK (dissemine intravask?ler koag?lasyon)da kontrindikedirler. Aminokaproik asit Traneksamik asit Aprotinin

42. Hemofilide ve benzer durumlarda replasman i?in kullanilan kan ?r?nleri Hemofili A (fakt?r VIII eksikligi). He?mofili B (fakt?r IX eksikligi) . Taze dondurulmus plazma, Dondurarak ??kt?r?lm?s plazma Antihemofilik fakt?r (fakt?r VIII) konsantrati, Fakt?r IX kompleksi, Kurutulmus fibrinojen,

43. Trombosit bozukluklarinda kullanilan ?r?nler: trombosit konsantrati


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro