ANTIKOAG LAN VE HEMOSTATIK ILA LAR            Yrd.Do . Dr. Mehmet Kurt

ANTIKOAG LAN VE HEMOSTATIK ILA LAR Yrd.Do . Dr. Mehmet Kurt PowerPoint PPT Presentation


 • 637 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PIHTILASMA (KOAG

Download Presentation

ANTIKOAG LAN VE HEMOSTATIK ILA LAR Yrd.Do . Dr. Mehmet Kurt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. ANTIKOAGÜLAN VE HEMOSTATIK ILAÇLAR Yrd.Doç. Dr. Mehmet Kurt

2. PIHTILASMA (KOAGÜLASYON) Iki durumda görülür 1- Kanamanin durmasi (hemostaz) Damar disinda olusur 2-Tromboz olusumu Damar içinde Trombositler aktive olur, pihtilasma faktörleri ile etkilesim gerçeklesir Kompleks bir olay zinciridir

3. Tromboz Damar içinde pihti olusmasi Patolojik bir olay Tromboz olusumunu baslatanlar Endotel zedelenmesi Endotelin bütünlügünün bozulmasi Trombus: Damar duvarina yapisan pihti Emboli : Kan akimi ile serbest dolasan pihti

4. Hemostaz Damar disinda pihti olusmasi Kanamanin durmasi Fizyolojik bir olaydir Hemostazi baslatanlar damarin zedelenmesi, kesilmesi

5. Hemostaz Primer hemostaz: Zedelenen damar bölgesinde trombositlerin acilen geçici bir tikaç olusturmasi >Trombositler bölgeye göç eder >Trombositlerden bazi maddeler saliverilir

6. Hemostaz Sekonder hemostaz Pihtilasma föktörleri arasindaki bir dizi etkilesim sonunda fibrin olusur ve geçici trombosit tikaci daha saglam hale getirilir

7. Normal durumda Kanda pihtilasmaya kolaylastiran sistemler Pihtilasmayi engelleyen sistemler karsilikli denge halinde bulunur dolasim sistemindeki kan pihtilasmaz

8. Pihtilasmayi saglayan sitemler Trombositler Pihtilasma faktörleri Tromboksan A2

9. Antikoagülan sistemler Prostasiklin endotelden salinir Nitrik oksit trombosit agregasyonunu önlerler Antitrombin III Plazmada bulunurlar Protein C

10. Koagülasyon sistemine etkili ilaçlar Antitrombotik ilaçlar Pihti olusumunu engelleyen ilaçlar Hemostatik ilaçlar Kanamayi durduran, pihti olusmasini kolaylastiran ilaçlar

11.

12. ANTITROMBOSITIK ILAÇLAR Trombositler Aktivasyon Adezyon Agregasyon Antitromositik ilaçlar bu olaylari engeller

13. ANTITROMBOSITIK ILAÇLAR Aspirin Tiklopidin ve Klopidogrel Trombosit glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistleri Dipiridamol Digerleri

14. 1-ASPIRIN Nossteroidal antiinflamatuar Narkotik olmayan analjezik analjeizk antipiretik antiinflamatuar antitrombotik etkileri var

15. ASPIRIN Düsük dozlarda bu etki olusur ( 75-300 mg ) Trombositlerde siklooksijenaz (COX1) enzimini irreversibl sekilde inhibe eder TXA2 üretilemez Agregasyonu önler, adezyomu etkilemez Trombositlerin ömrü 7-10 gün kadar. Yeni trombositler, eskilerin yerini alinca bu etki sona erer.

16. ASPIRIN YAN ETKILERI Kanamaya egilimi artirir GIS de tahris olusturur Beyin kanamalari olusturabilir

17. 2-Tiklopidin ve Klopidogrel Aktive olantrombositlerden saliverilen ADP nin diger trombositleri etkilemesini engellerler ADP reseptörlerini irreversibl olarak bloke ederler. TxA2 yolagi ile aktivasyon engelenemez, etki kisitlidir Aspirinle sinerjistik etkisme gösterirler

18. Tiklopidin 2 x 250 mg (oral) Kloidegrol Günde bir kez 75 mg (oral)

19. 3- Glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistleri Trombosit agregasyonunun son basamagini inhibe ederler Trombositlerdeki gGlikoprotein IIb/IIIa reseptörlerini inhibe ederler Önceki gruplardan daha etkilidirler

20. Glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistleri Aksiksimab Tirofiban Eptifibatid

21. 4- DIPIRDAMOL Trombositlerde adenilat siklazi aktive ederek c-AMP düzeyini artirir Trombositlerin yüzeylere yapismasini engeller Günde 300-600 mg (3 veya 4 e bölünerek) YAN ETKILERI Bas agrisi bas dönmesi hipotansiyon

22. 5-Digerleri Epoprostanol (prostasiklin)

25. ANTIKOAGÜLAN ILAÇLAR Antikoagülan mekanizmalarin etkinligini artirirlar Pihtilasma faktörlerinin etkinligini veya sentezini bozarlar. Özellikle venöz trombslarin olusumunu engellerler, arterlerde etkinlikleri zayif Etki mekanizmalarina göre 2 gruba ayrilirlar 1- Heparin 2- Oral antikoagülanlar

26. HEPARIN Mast hücrelerinde bulunur Hayvansal kaynakli ilaç (domuz barsagi, sigir akcigeri) IV veya sc yolla verilir Etkisi çabuk baslar Olusmus trombus üzerine etkisi yoktur

27. HEPARIN Antitrombin III’ü aktive eder Aktive olan Antitrombin III, tromboni etkiler ve fibrinojen fibrin dönüsümü gerçeklesemez. Fibrin olusumunu önleyerek pihtinin büyümesini engeller

28. HEPARIN Heparin dozu parsiyel tromboplastin zamani ölçülerek yapilir Normal degeri: 24-36 sn. Bu degerin 1.5-2 misli uzamasi amaçlanir 1 mg=130 Ünite Bir heparin ünitesi: Sifir derecede, 1 ml kedi kaninin pihtilasmasini 24 saat önleyen miktar

29. HEPARIN YAN ETKILERI Kanama en önemlisi ilaç kesilir protamin sülfat verilir Asiri duyarlilik reaksyonlari Trombositopeni

30. Oral antikoagülanlar K vitaminin antimetaboliti K vitaminine bagimli olarak sentez edilen pihtilasma faktörlerinin sentezini inhibe ederler Faktör II (Protrombin) Faktör VII Faktör IX Faktör X Bu olayin bozulmasi, olaya kenetli K vitamini epoksidinin indirgenmis K vitaminine dönüsmesi olayini katalizleyen epoksid redüktazin inhibisyonuna baglidir.

31. Antikoagülan etkileri, Hemen degil, ilaç verildikten en az 48-72 saatlik bir latent süreden sonra tam olarak ortaya çikar. Bu süre içinde, acil durumlarda heparin ile antikoagülasyon hemen baslatilmalidir

32. Oral antikoagülanlar Etkileri geç baslar (12-48 saat sonra) Acil durumlarda tercih edilmez, gerekirse heparinle tedaviye baslanir Oral yolla verilirler YAN ETKILERI kanamalar ( K vitamini, tam kan)

33. Endikasyonlari Derin ven trombozu. Pulmoner embolizmi olan hastalar Atriyal fibrilasyonu olup emboli olusma tehlikesi olanlar Mekanik kalp kapakçigi protezi olanlar

34. Baslica ilaçlar Kumarin türevleri varfarin (en sik kullanilan) dikumarol etilbiskumasetat indandion türevi fenindion'dur

35. Yan tesirleri Asiri dozda, kanama yaparlar. Varfarin, alopesi, dermatit ve ürtiker yapabilir. Teratojenik etkileri var Gebelerde antikoagülasyon gerekirse, sakincasina ragmen heparin kullanilabilir. Protrombin zamani ile etkileri degerlendirilir Antidot: K vitamini

37. Baslica trombolitik ilaçlar: Streptokinaz, Ürokinaz, Alteplaz (rekombinant t-PA) Reteplaz, Ttenekteplaz

38. HEMOSTATIK ILAÇLAR (kanamayi durdurucu ilaçlar) Bazi nedenlere bagli olarak olusan kanamayi durduran ilaçlar Hemostatik=kanamayi durdurucu Baslicalari 1-Lokal hemostatikler 2-Antifibrinolitik ilaçlar 3-Hemofili vb. durumlsarda replasman tedavisinde kullanilan kan ürünleri 4-Trombosit bozukluklarinda kullanilan ürünler

39. Lokal hemostatikler Toz, gazbezi, sünger veya yaprak seklinde olan ve kanama olusmus organ veya doku yüzeyine lokal uygulanan maddelerdir. jelatin süngeri, oksidlenmis selüloz ve oksidlenmis rejenere edilmis selüloz, trombin ve mikrofibriler kolajen hemostat.

40. Lokal hemostatikler Minimal miktarlarda uygulanmalidirlar. Uygulandiklari yerden birkaç haftada absorbe edilerek kaybolurlar. %0.1'lik adrenalin solüsyonu (vazokonstriktör) ve bazi astrenjen maddeler (sap yani alum, gümüs nitrat, demir-3-klorür gibi) lokal hemostaz yapmak için kullanilabilirler.

41. Antifibrinolitik ilaçlar Dogal plazminojen aktivatörlerini inhibe edip, plazmin (fibrinolizin) olusumunu azaltarak ve ayrica plazmini antagonize ederek kanamalari durduran ilaçlardir. Trombolitik ilaçlarin spesifik antidotudurlar. DIK (dissemine intravasküler koagülasyon)da kontrindikedirler. Aminokaproik asit Traneksamik asit Aprotinin

42. Hemofilide ve benzer durumlarda replasman için kullanilan kan ürünleri Hemofili A (faktör VIII eksikligi). He­mofili B (faktör IX eksikligi) . Taze dondurulmus plazma, Dondurarak çöktürülmüs plazma Antihemofilik faktör (faktör VIII) konsantrati, Faktör IX kompleksi, Kurutulmus fibrinojen,

43. Trombosit bozukluklarinda kullanilan ürünler: trombosit konsantrati

 • Login