แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร - PowerPoint PPT Presentation

1.    (KM process)
Download
1 / 12

  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1. กระบวนการจัดการความรู้ (KM process). แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร. 1.1 การบ่งชี้ความรู้. 1.1.1 ออกแบบสำรวจและประมวลผลความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม. ของเจ้าหน้าที่ สข.1-6. 1.1.2 ระบุองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อ. เจ้าหน้าที่ สข.1-6.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7055592

1. (KM process)

1.1

1.1.1

.1-6

1.1.2

.1-6

1.1.3 3


7055592

1.2.1 .

1.2

: . , . , .6

1.2.2

: ., .6, . , .


1 2 3

1.2.3

: .1

1.2.4 COP 3

: . , .6


7055592

1.3

1.3.1 . Knowledge Center

4

. 2

:

1.3.2 KM Website .

: .


7055592

1.4

1.4.1

1.4.2

: . , .6 , .


7055592

1.5

1.5.1

KM Center

: .

1.5.2 - website / KM Board

: .

-

: . .

1.5.3

.

: .


7055592

1.6

: . .

1.6.1

1.6.2

: . .6 . .

1.6.3 webboard

: .

1.7

1.7.1 .

1.7.2

best practice

1.7.3 Action Learning

: .1-6


7055592

2.

2.1

2.1.1

2.1.2 KM 3

2.1.3 KM

: ..

2.2

2.2.1 13

2.2.2 KM

2.2.3 KM News

2.2.4

2.2.5 .1-6

: .


7055592

2.3

2.3.1 ( .)

2.3.2 Intranet

2.3.3

2.3.4

2.3.5 KM

: . .


7055592

2.4

2.4.1 KM ( .1-6)

2.5

2.5.1

: .

2.6

2.6.1

2.6.2 KM

: .


7055592

website

. 1-6

150

KM

/


7055592

2549

2549

2549

1

1

X

2

3

X

4

5

1

2

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

X

11

12

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

23

24

25

26

X

27

28

29

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

30

31

KM

4

x

3,10 ..2549

8

x

26 .; 1 .2549

4,8 .2549

: . 509


  • Login