Faust vran i
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Faust Vrančić PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Faust Vrančić. - što je rječnik, životopis, glavna djela, o prvom rječniku, ostali rječnici, današnji rječnici, sažetak, nekoliko pitanja. Što je rječnik?.

Download Presentation

Faust Vrančić

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Faust vran i

Faust Vrančić

- što je rječnik, životopis, glavna djela, o prvom rječniku, ostali rječnici, današnji rječnici, sažetak, nekoliko pitanja.


To je rje nik

Što je rječnik?

 • Rječnik je leksikografsko djelo koje sadržava popis riječi, te izraza nekog jezika (ili više jezika) izabranih, raspoređenih i objašnjenih po nekom načelu, te poredanih abecednim ili tematskim redoslijedom.


Ivotopis

Životopis

 • Faust Vrančić najvažniji je konstruktor i tehnički pisac u Hrvata na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Rođen je godine 1551. u Šibeniku. Godine 1575. primljen je u članstvo hrvatske bratovštine sv. Jeronima u Rimu.

 • Postavši tajnikom kralja Rudolfa II. godine 1579., Vrančić započinje temeljitije studirati prirodne znanosti i tehniku. Godine 1594. napušta dužnost dvorskog tajnika u Pragu te živi malo u Šibeniku, a uglavnom u Veneciji.

 • Od 1598. djeluje u Mađarskoj kao biskup od Chanada, te kraljevski tajnik za poslove Ugarske i Transilvanije.

 • U Veneciji je i umro 27.veljače 1617.godine.


Glavna djela

Glavna djela

 • 1595. godine izdao je petojezični rječnik (latinski, talijanski, njemački,  hrvatski i mađarski) pod naslovom Rječnik pet najplemenitijih jezika Europe (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, latinae, italicae, germanicae, dalmaticae et ungaricae),

 • U prilogu rječnika Vrančić je dao otisnuti i Popis dalmatinskih riječi koje su Mađari prihvatili(Vocabula Dalmatica quae Ungri sibi usurparunt), koji sadrži riječi koje su iz hrvatskoga prešle u mađarski jezik i

 • Novi strojevi u kojem je tiskano 49 njegovih projekata i crteža.


Ostali rje nici

Ostali rječnici

 • Jakov Mikalja, sastavljač hrvatsko-latinsko-talijanskog rječnika Blago jezika slovinskoga (1649.),

 •  Juraj Habdelić 1670. u Grazu izdao je Dictionar ili reči slovenske z vekšega vkup zbrane.

 • Ivan Belostenec, Gazophylacium, latinsko-hrvataski – najveći kajkavski rječnik


O prvom rje niku

O prvom rječniku

 • Naziv mu je:Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, latinae, italicae, germanicae, dalmaticae et ungaricae u prijevodu: Rječnik pet najuglednijih europskih jezika, najvažnije je djelo Fausta Vrančića iz 1595. godine.

 • Knjiga je mali kvart-format, ima 6 predgovornih stranica i 128 stranica rječnika. Taj se rječnik može smatrati pravim početkom hrvatske leksikografije. Iako je hrvatski stupac (dalmaticae) na četvrtom mjestu, rječnik je važan za proučavanje hrvatskoga leksika Vrančićeva doba. Narječna podloga rječnika je čakavska s ikavskom zamjenom jata, na koju se naslojavaju elementi štokavskoga.


Dana nji rje nici

Današnji rječnici

 • Današnji rječnici teže iscrpnosti, vjerodostojnosti, točnosti, objektivnosti te nastoje pružiti korisniku informaciju do koje žele doći.

 • Vladimir Anić : Rječnik hrvatskoga jezika


Sa etak

Sažetak

 • Rječnik je leksikografsko djelo koje sadržava popis riječi.

 • Faust Vrančić (1551. – 1617.) u Veneciji 1595. godine objavio je Rječnik pet najplemenitijih jezika Europe: latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga,taj se rječnik može smatrati pravim početkom hrvatske leksikografije.

 • U prilogu rječnika Vrančić je dao otisnuti i Popis dalmatinskih riječi i Novi strojevi u kojem je tiskano 49 njegovih projekata i crteža.

 • Vladimir Anić: Rječnik hrvatskoga jezika


Pitanja

Pitanja

 • Što je rječnik?

 • Tko je Faust Vrančić i koje je njegovo najznačajnije djelo?

 • Iz koje je godine rječnik pet najuglednijih europskih jezika?

 • Koja je razlika između novijih i starijih rječnika?


Napravile su

Napravile su:

 • Heike Roklicer 7.a

 • Marija Ovžetski 7.a

 • sat hrvatskoga jezika, 15. svibnja 2012. godine


 • Login