บทที่ 4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - PowerPoint PPT Presentation

 4 ...
Download
1 / 15

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทที่ 4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. สถาปัตยกรรมทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลตระกูล 80x86 ความเป็นมา ลักษณะทั่วไปของไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 ระบบบัส การจัดการหน่วยความจำ แสต็ก รายละเอียดของส่วนประกอบภายใน ALU Registers

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 4 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4

4

 • 80x86

  • 8086

   • ALU

   • Registers


4

Fetch

Excute

Decode

Opcode

Operand

  • (Fetch)

  • (Decode)

  • (Excute)

 • CPU

  Stored Program Architecture

  ( von Neumann Architecture)

 • Opcode + Operand

  • Opcode :

  • Operand :


4

 • :

 • :

  • [Address]


4

CPU

Memory

I/O

I/O

I/O

Data bus

Address bus

Control bus

:

 • 3


80x86

80x86

  • 40404

  • 80808

  • 808616 1 MB

  • 8088 16 8

  • 80186

  • 8028616 16 MB

  • 8038632 4 GB

  • 80486

  • Pentium

  • 68000, PowerPC, Alpha, SPARC, MIPS


4

 • 8086 20

  2

  1 MB

  20 (physical address)

 • 8086 16

  2

 • :

  • [segment] [offset]


4

memory

segment

offset

:

 • : physical address

  • 4 (-> 20 )

 • 12ADh : 3A3Eh

  • 12AD0h 4

  • 3A3Eh

  • 1650Ehphysical address

 • physical address 1650Eh segment : offset 12ADh : 3A3Eh 1650h :000Eh 1200h : 450Eh 1000h : 650Eh segment : offset


 • 4

  segment

  0000h

  segment

  0001h

  segment

  0002h

  segment

  0003h

  • offset 0000h FFFFh [16 ]

   = 64 KB [65536 bytes]

   • 0000h physical address 00000h

   • 0001h physical address 00010h

   • 0002h physical address 00020h


  4

  Code segment

  Data segment

  Stack segment

  Extra segment

  • CS : Code segment

  • DS : Data segment

  • ES : Extra segment

  • SS : Stack segment stack

  • 8086 1 MB 4


  4

  • (First In Last Out :FILO)


  4

  8086

  • ALU : 16

   • 8086 CPU 16

  • (General-Purpose Registers)

   • 16 : AX BX CX DX

   • 8 : AH AL BH BL CH CL DH DL

  • (Index Registers)

   • 16 : SI DI

  • (Pointer Registers)

   • 16 : BP SP

  • (Segment Registers)

   • CS DS ES SS

  • (Flags)

   • IP (Instruction Pointer) :

   • IR (Instrcution Register) :

   • etc.


 • 4

  16 8

  • AX (Accumulator Register)

  • BX (Base Register)

  • CX (Counter Register)

  • DX (Data Register)

  AX

  AH

  AL

  BX

  BH

  BL

  CX

  CH

  CL

  DX

  DH

  DL


  4

  • (Addressing Mode) CPU 3


  4

  • CPU

  • :

   • CPU

  • :

   • (system library)


 • 4

   • RISC


 • Login