So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam
Download
1 / 43

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”. Bologna Süreci ve Türkiye. İlyas Ülgür Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Erasmus Program Koordinatörü i [email protected] 4 Aralık 2008, İstanbul. Bologna Süreci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”' - eugenia-garrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

İSO 7. KONGRESİ: “SürdürülebilirRekabetGücü: SanayiİçinUygunOrtam”

Bologna Süreci ve Türkiye

İlyas Ülgür

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

(Ulusal Ajans)

Erasmus Program Koordinatörü

[email protected]

4 Aralık 2008, İstanbul


Bologna s reci
Bologna Süreci

 • Kalite Güvencesi ve Akreditasyon

 • Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik

 • Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri


Bologna s reci al ma konular
Bologna Süreci Çalışma Konuları

Bologna 1999

1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi

 • 2/3 kademeli (lisans, yükseklisans, doktora) yükseköğretim sistemi

 • Kademeler arası geçiş

 • Ulusal yeterlilikler çerçevesi

 • 2. Kalite Güvencesi

  • Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence sistemi

  • Öğrenci katılımı

  • Uluslararası katılım

 • 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması

  • Diploma Eki

  • Lizbon Tanıma Sözleşmesi

  • AKTS

 • 4. Hayatboyu Öğrenme

  • Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması

 • 5. Ortak Dereceler

  • Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

 • Londra 2007


  Bologna s rec
  BOLOGNA SÜRECİ

  • 2010 yılına kadar ABD ile yarışabilir ve onu geçebilecek bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için:

   • öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek,

   • ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,

   • ulusötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,

   • eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve

   • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen

    bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmak


  Bologna s rec nden etk lenenler
  BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER

  • Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları

  • Yüksek Öğrenim Kurumları

  • Üniversitelerde;

   • Öğretim Birimleri

   • İdari Birimler

   • Öğretim Üyeleri

   • Öğrenciler

  • Dış paydaşlar: İşverenler, çalışanlar, STK


  Bologna s rec n n y ksek ret me ne faydasi olacak
  BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME NE FAYDASI OLACAK ?

  • Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama),

  • Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak,

  • Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak,

  • Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak,

  • Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.


  ÖĞRENME ÇIKTILARININ OLUŞTURDUĞU NİTELİKLER İLE TANIMLANAN AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ AŞAMALARI

  EQF Level 8

  (Doktora)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 7

  (Yüksek Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 6

  (Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 5

  (Ön Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 4

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 3

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 2

  EQF Level 1

  Ülke A

  Ülke B

  YÜKSEKÖĞRETİM

  YÜKSEKÖĞRETİM

  ÖNCESİ


  Avrupa n tel kler er eves nde renme iktilarini fade eden n tel kler n kurucu eler
  AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ’NDE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İFADE EDEN NİTELİKLERİN KURUCU ÖĞELERİ

  • Bilgi (Knowledge): Teorik ve/veya olaya/duruma/gerçekliğe dayalı

  • Beceriler (Skills): Bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerileri ve yöntem, materyal, araç ve enstrüman kullanma becerileri dahil)

  • Yetkinlik/Yeterlilik (Competence): Sorumluluk ve Özerklik
  YÜKSEKÖĞRETİM AŞAMALARINDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER(DUBLİN TANIMLAYICILARI)

  Bilme ve Anlama

  Bilgiyi Uygulama ve Anlama

  Yargıda Bulunma

  İletişim Becerileri

  Öğrenme Becerileri

  Kerim Edinsel

  8


  Dubl n tanimlayicilari b lme ve anlama
  DUBLİN TANIMLAYICILARI: NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELERBİLME VE ANLAMA


  Dubl n tanimlayicilari b lg y uygulama ve anlama
  DUBLİN TANIMLAYICILARI: NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELERBİLGİYİ UYGULAMA VE ANLAMA


  Dubl n tanimlayicilari yargida bulunma
  DUBLİN TANIMLAYICILARI: NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELERYARGIDA BULUNMA


  Dubl n tanimlayicilari let m becer ler
  DUBLİN TANIMLAYICILARI: NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELERİLETİŞİM BECERİLERİ


  Dubl n tanimlayicilari renme becer ler
  DUBLİN TANIMLAYICILARI: NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELERÖĞRENME BECERİLERİ


  T rkiye nin bologna karnesi
  Türkiye’nin Bologna Karnesi NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  T rkiye nin erasmus hareketlilik deneyimi

  Türkiye’nin Erasmus Hareketlilik Deneyimi NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Kurumlar n erasmus a kat l mlar
  Kurumların Erasmus’a katılımları NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER

  ?


  Öğrenci – Öğrenim Hareketliliği NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Personel – Ders Verme Hareketliliği NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Öğrenci– Staj Hareketliliği NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Hangi lke ne kadar renci g nderdi 2006 07
  Hangi Ülke Ne Kadar Öğrenci Gönderdi? (2006/07) NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Renci hareketlili i art 2006 07
  Öğrenci Hareketliliği Artışı (2006/07) NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Renciler hangi lkeleri tercih ettiler 2006 07
  Öğrenciler Hangi Ülkeleri Tercih Ettiler? (2006/07) NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  T rkiye den renciler nereye gittiler 2006 07
  Türkiye’den Öğrenciler Nereye Gittiler? (2006/07 NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Giden renciler cinsiyet oranlar 2006 07
  Giden Öğrenciler – Cinsiyet Oranları (2006/07) NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  T rkiye ye renciler nereden geldiler 2006 07
  Türkiye’ye Öğrenciler Nereden Geldiler? (2006/07) NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER


  Ayl k renci hibeleri 2006 07
  Aylık Öğrenci Hibeleri (2006/07) NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER

  Renci staj hareketlili i 2007 08 lk 14 niversite
  Öğrenci – Staj Hareketliliği Üniversite2007/08 – İlk 14 Üniversite  Personel e itim alma hareketlili i 2007 08 lk 14 niversite
  Personel – Eğitim Alma Hareketliliği Üniversite2007/08 – İlk 14 Üniversite


  Toplam hibe kullan m 2007 08 lk 25 niversite
  Toplam Hibe Kullanımı Üniversite2007/08 – İlk 25 Üniversite


  2008 09 talepleri
  2008/09 Talepleri Üniversite  Te ekk rler
  Teşekkürler! Üniversite

  Sorular & Cevaplar!!!


  ad