So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ” PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”. Bologna Süreci ve Türkiye. İlyas Ülgür Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Erasmus Program Koordinatörü i [email protected] 4 Aralık 2008, İstanbul. Bologna Süreci.

Download Presentation

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İSO 7. KONGRESİ: “SürdürülebilirRekabetGücü: SanayiİçinUygunOrtam”

Bologna Süreci ve Türkiye

İlyas Ülgür

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

(Ulusal Ajans)

Erasmus Program Koordinatörü

[email protected]

4 Aralık 2008, İstanbul


Bologna Süreci

 • Kalite Güvencesi ve Akreditasyon

 • Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik

 • Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri


Bologna Süreci Çalışma Konuları

Bologna 1999

1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi

 • 2/3 kademeli (lisans, yükseklisans, doktora) yükseköğretim sistemi

 • Kademeler arası geçiş

 • Ulusal yeterlilikler çerçevesi

 • 2. Kalite Güvencesi

  • Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence sistemi

  • Öğrenci katılımı

  • Uluslararası katılım

 • 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması

  • Diploma Eki

  • Lizbon Tanıma Sözleşmesi

  • AKTS

 • 4. Hayatboyu Öğrenme

  • Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması

 • 5. Ortak Dereceler

  • Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

 • Londra 2007


  BOLOGNA SÜRECİ

  • 2010 yılına kadar ABD ile yarışabilir ve onu geçebilecek bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için:

   • öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek,

   • ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,

   • ulusötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,

   • eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve

   • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen

    bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmak


  BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER

  • Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları

  • Yüksek Öğrenim Kurumları

  • Üniversitelerde;

   • Öğretim Birimleri

   • İdari Birimler

   • Öğretim Üyeleri

   • Öğrenciler

  • Dış paydaşlar: İşverenler, çalışanlar, STK


  BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME NE FAYDASI OLACAK ?

  • Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama),

  • Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak,

  • Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak,

  • Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak,

  • Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.


  ÖĞRENME ÇIKTILARININ OLUŞTURDUĞU NİTELİKLER İLE TANIMLANAN AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ AŞAMALARI

  EQF Level 8

  (Doktora)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 7

  (Yüksek Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 6

  (Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 5

  (Ön Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 4

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 3

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 2

  EQF Level 1

  Ülke A

  Ülke B

  YÜKSEKÖĞRETİM

  YÜKSEKÖĞRETİM

  ÖNCESİ


  AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ’NDE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İFADE EDEN NİTELİKLERİN KURUCU ÖĞELERİ

  • Bilgi (Knowledge): Teorik ve/veya olaya/duruma/gerçekliğe dayalı

  • Beceriler (Skills): Bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerileri ve yöntem, materyal, araç ve enstrüman kullanma becerileri dahil)

  • Yetkinlik/Yeterlilik (Competence): Sorumluluk ve Özerklik


  YÜKSEKÖĞRETİM ÖNCESİ AŞAMALARDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLER (ÖĞRENME ÇIKTILARI)


  YÜKSEKÖĞRETİM ÖNCESİ AŞAMALARDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLER (ÖĞRENME ÇIKTILARI)


  YÜKSEKÖĞRETİM AŞAMALARINDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER(DUBLİN TANIMLAYICILARI)

  Bilme ve Anlama

  Bilgiyi Uygulama ve Anlama

  Yargıda Bulunma

  İletişim Becerileri

  Öğrenme Becerileri

  Kerim Edinsel

  8


  DUBLİN TANIMLAYICILARI: BİLME VE ANLAMA


  DUBLİN TANIMLAYICILARI: BİLGİYİ UYGULAMA VE ANLAMA


  DUBLİN TANIMLAYICILARI: YARGIDA BULUNMA


  DUBLİN TANIMLAYICILARI: İLETİŞİM BECERİLERİ


  DUBLİN TANIMLAYICILARI: ÖĞRENME BECERİLERİ


  Türkiye’nin Bologna Karnesi


  Türkiye’nin Erasmus Hareketlilik Deneyimi


  Kurumların Erasmus’a katılımları

  ?


  Öğrenci – Öğrenim Hareketliliği


  Personel – Ders Verme Hareketliliği


  Öğrenci– Staj Hareketliliği


  Hangi Ülke Ne Kadar Öğrenci Gönderdi? (2006/07)


  Öğrenci Hareketliliği Artışı (2006/07)


  Öğrenciler Hangi Ülkeleri Tercih Ettiler? (2006/07)


  Türkiye’den Öğrenciler Nereye Gittiler? (2006/07


  Giden Öğrenciler – Cinsiyet Oranları (2006/07)


  Türkiye’ye Öğrenciler Nereden Geldiler? (2006/07)


  Aylık Öğrenci Hibeleri (2006/07)


  Öğretim Elemanı Hareketliliği – Hangi Ülke Ne Kadar Gönderdi? (2006/07)


  Öğretim Elemanı – Ülkelerdeki Yıllık Artış Oranları (2006/07)


  Akademisyenler Ders Vermek için Hangi Ülkeleri Tercih Ettiler? (2006/07)


  Türkiye Nerelere Akademisyen Gönderdi? (2006/07)


  Akademisyenlerde Cinsiyet Oranları (2006/07)


  Türkiye’ye Akademisyenler Nerelerden Geldiler? (2006/07)


  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği – 2007/08 – İlk 21 Üniversite


  Öğrenci – Staj Hareketliliği 2007/08 – İlk 14 Üniversite


  Personel – Ders Verme Hareketliliği 2007/08 – İlk 22 Üniversite


  Personel – Eğitim Alma Hareketliliği2007/08 – İlk 14 Üniversite


  Toplam Hibe Kullanımı2007/08 – İlk 25 Üniversite


  2008/09 Talepleri


  Karşılaşılan Zorluklar


  Teşekkürler!

  Sorular & Cevaplar!!!


 • Login