İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ” - PowerPoint PPT Presentation

So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam
Download
1 / 43

 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”. Bologna Süreci ve Türkiye. İlyas Ülgür Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Erasmus Program Koordinatörü i lyas.ulgur@ua.gov.tr. 4 Aralık 2008, İstanbul. Bologna Süreci.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İSO 7. KONGRESİ: “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü : Sanayi İçin Uygun Ortam ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

İSO 7. KONGRESİ: “SürdürülebilirRekabetGücü: SanayiİçinUygunOrtam”

Bologna Süreci ve Türkiye

İlyas Ülgür

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

(Ulusal Ajans)

Erasmus Program Koordinatörü

ilyas.ulgur@ua.gov.tr

4 Aralık 2008, İstanbul


Bologna s reci

Bologna Süreci

 • Kalite Güvencesi ve Akreditasyon

 • Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik

 • Üç kademeli Akademik Derecelendirme, Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri


Bologna s reci al ma konular

Bologna Süreci Çalışma Konuları

Bologna 1999

1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi

 • 2/3 kademeli (lisans, yükseklisans, doktora) yükseköğretim sistemi

 • Kademeler arası geçiş

 • Ulusal yeterlilikler çerçevesi

 • 2. Kalite Güvencesi

  • Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence sistemi

  • Öğrenci katılımı

  • Uluslararası katılım

 • 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması

  • Diploma Eki

  • Lizbon Tanıma Sözleşmesi

  • AKTS

 • 4. Hayatboyu Öğrenme

  • Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması

 • 5. Ortak Dereceler

  • Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

 • Londra 2007


  Bologna s rec

  BOLOGNA SÜRECİ

  • 2010 yılına kadar ABD ile yarışabilir ve onu geçebilecek bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için:

   • öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek,

   • ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir,

   • ulusötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,

   • eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve

   • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen

    bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmak


  Bologna s rec nden etk lenenler

  BOLOGNA SÜRECİNDEN ETKİLENENLER

  • Ülkelerin Eğitim Bakanlıkları

  • Yüksek Öğrenim Kurumları

  • Üniversitelerde;

   • Öğretim Birimleri

   • İdari Birimler

   • Öğretim Üyeleri

   • Öğrenciler

  • Dış paydaşlar: İşverenler, çalışanlar, STK


  Bologna s rec n n y ksek ret me ne faydasi olacak

  BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME NE FAYDASI OLACAK ?

  • Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme >Dış değerlendirme, Stratejik Planlama),

  • Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak,

  • Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak,

  • Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak,

  • Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.


  So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

  ÖĞRENME ÇIKTILARININ OLUŞTURDUĞU NİTELİKLER İLE TANIMLANAN AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ AŞAMALARI

  EQF Level 8

  (Doktora)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 7

  (Yüksek Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 6

  (Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 5

  (Ön Lisans)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 4

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 3

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  Nitelikler

  (Öğr. Çıkt.)

  EQF Level 2

  EQF Level 1

  Ülke A

  Ülke B

  YÜKSEKÖĞRETİM

  YÜKSEKÖĞRETİM

  ÖNCESİ


  Avrupa n tel kler er eves nde renme iktilarini fade eden n tel kler n kurucu eler

  AVRUPA NİTELİKLER ÇERÇEVESİ’NDE ÖĞRENME ÇIKTILARINI İFADE EDEN NİTELİKLERİN KURUCU ÖĞELERİ

  • Bilgi (Knowledge): Teorik ve/veya olaya/duruma/gerçekliğe dayalı

  • Beceriler (Skills): Bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerileri ve yöntem, materyal, araç ve enstrüman kullanma becerileri dahil)

  • Yetkinlik/Yeterlilik (Competence): Sorumluluk ve Özerklik


  Y ksek ret m nces a amalarda kazanilmasi gereken n tel kler renme iktilari

  YÜKSEKÖĞRETİM ÖNCESİ AŞAMALARDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLER (ÖĞRENME ÇIKTILARI)


  Y ksek ret m nces a amalarda kazanilmasi gereken n tel kler renme iktilari1

  YÜKSEKÖĞRETİM ÖNCESİ AŞAMALARDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLER (ÖĞRENME ÇIKTILARI)


  So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

  YÜKSEKÖĞRETİM AŞAMALARINDA KAZANILMASI GEREKEN NİTELİKLERİ (ÖĞRENME ÇIKTILARINI) İFADE EDEN KURUCU ÖĞELER(DUBLİN TANIMLAYICILARI)

  Bilme ve Anlama

  Bilgiyi Uygulama ve Anlama

  Yargıda Bulunma

  İletişim Becerileri

  Öğrenme Becerileri

  Kerim Edinsel

  8


  Dubl n tanimlayicilari b lme ve anlama

  DUBLİN TANIMLAYICILARI: BİLME VE ANLAMA


  Dubl n tanimlayicilari b lg y uygulama ve anlama

  DUBLİN TANIMLAYICILARI: BİLGİYİ UYGULAMA VE ANLAMA


  Dubl n tanimlayicilari yargida bulunma

  DUBLİN TANIMLAYICILARI: YARGIDA BULUNMA


  Dubl n tanimlayicilari let m becer ler

  DUBLİN TANIMLAYICILARI: İLETİŞİM BECERİLERİ


  Dubl n tanimlayicilari renme becer ler

  DUBLİN TANIMLAYICILARI: ÖĞRENME BECERİLERİ


  T rkiye nin bologna karnesi

  Türkiye’nin Bologna Karnesi


  T rkiye nin erasmus hareketlilik deneyimi

  Türkiye’nin Erasmus Hareketlilik Deneyimi


  Kurumlar n erasmus a kat l mlar

  Kurumların Erasmus’a katılımları

  ?


  So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

  Öğrenci – Öğrenim Hareketliliği


  So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

  Personel – Ders Verme Hareketliliği


  So 7 kongres s rd r lebilir rekabet g c sanayi in uygun ortam

  Öğrenci– Staj Hareketliliği


  Hangi lke ne kadar renci g nderdi 2006 07

  Hangi Ülke Ne Kadar Öğrenci Gönderdi? (2006/07)


  Renci hareketlili i art 2006 07

  Öğrenci Hareketliliği Artışı (2006/07)


  Renciler hangi lkeleri tercih ettiler 2006 07

  Öğrenciler Hangi Ülkeleri Tercih Ettiler? (2006/07)


  T rkiye den renciler nereye gittiler 2006 07

  Türkiye’den Öğrenciler Nereye Gittiler? (2006/07


  Giden renciler cinsiyet oranlar 2006 07

  Giden Öğrenciler – Cinsiyet Oranları (2006/07)


  T rkiye ye renciler nereden geldiler 2006 07

  Türkiye’ye Öğrenciler Nereden Geldiler? (2006/07)


  Ayl k renci hibeleri 2006 07

  Aylık Öğrenci Hibeleri (2006/07)


  Retim eleman hareketlili i hangi lke ne kadar g nderdi 2006 07

  Öğretim Elemanı Hareketliliği – Hangi Ülke Ne Kadar Gönderdi? (2006/07)


  Retim eleman lkelerdeki y ll k art oranlar 2006 07

  Öğretim Elemanı – Ülkelerdeki Yıllık Artış Oranları (2006/07)


  Akademisyenler ders vermek i in hangi lkeleri tercih ettiler 2006 07

  Akademisyenler Ders Vermek için Hangi Ülkeleri Tercih Ettiler? (2006/07)


  T rkiye nerelere akademisyen g nderdi 2006 07

  Türkiye Nerelere Akademisyen Gönderdi? (2006/07)


  Akademisyenlerde cinsiyet oranlar 2006 07

  Akademisyenlerde Cinsiyet Oranları (2006/07)


  T rkiye ye akademisyenler nerelerden geldiler 2006 07

  Türkiye’ye Akademisyenler Nerelerden Geldiler? (2006/07)


  Renci renim hareketlili i 2007 08 lk 21 niversite

  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği – 2007/08 – İlk 21 Üniversite


  Renci staj hareketlili i 2007 08 lk 14 niversite

  Öğrenci – Staj Hareketliliği 2007/08 – İlk 14 Üniversite


  Personel ders verme hareketlili i 2007 08 lk 22 niversite

  Personel – Ders Verme Hareketliliği 2007/08 – İlk 22 Üniversite


  Personel e itim alma hareketlili i 2007 08 lk 14 niversite

  Personel – Eğitim Alma Hareketliliği2007/08 – İlk 14 Üniversite


  Toplam hibe kullan m 2007 08 lk 25 niversite

  Toplam Hibe Kullanımı2007/08 – İlk 25 Üniversite


  2008 09 talepleri

  2008/09 Talepleri


  Kar la lan zorluklar

  Karşılaşılan Zorluklar


  Te ekk rler

  Teşekkürler!

  Sorular & Cevaplar!!!


 • Login