ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร ( ธ.ก.ส.) Bank for Agriculture and Agricultural - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 52

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร ( ธ.ก.ส.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives BAAC. BAAC HR Management. รู้จัก ธกส. โลกยุคโลกาภิวัฒน์. คลื่นลูกที่สาม. ทรัพยากรมีจำกัด ใช้แล้วหมดไป. การแข่งขัน ข้อมูลข่าวสาร. คนคือทรัพยากรสำคัญ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร ( ธ.ก.ส.) Bank for Agriculture and Agricultural

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bank for agriculture and agricultural

( ...)

Bank for

Agriculture

and

Agricultural

Cooperatives

BAAC

BAAC HR Management


Bank for agriculture and agricultural

.


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

:

:

S P ARK


Bank for agriculture and agricultural

:

:

S P ARK

SustainabilityAccountabilityKnowledge

Participation Respect


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

(Performance Management System)

PMS


Bank for agriculture and agricultural

PMS

()

1 2. 3. / 4./

1 2.

1 2.

/

- -

- / - (/ HR)

- ( )

- -


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

(Performance Planning)

(Competencies-Based Development)

(Performance Coaching)

(Performance Appraisal)


Bank for agriculture and agricultural

BALANCED SCORECARD

/


Bank for agriculture and agricultural

/

1.Value

Analysis

2. SWOT

Analysis

Risk

Analysis

3.

Financial Risk

Strategic Risk

4.

5. Strategy Map

VaR

Operational

&Compliance Risk

6. Corporate KPIs

7.

COSO

8. Functional KPIs


Bank for agriculture and agricultural

.

M1

M3

M4

M2

/ /

C1

C4

F1

F2

C2

F3

C3

P1

P2

P3

P5

.

P7

P6

M2

P4

C4

O1

O2

O3


Bank for agriculture and agricultural

/


Bank for agriculture and agricultural

- -


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

-

-

-

-

-


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

/


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

26,000

 • -

 • - .

 • -

 • -

 • -


Bank for agriculture and agricultural

(3-5 )


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

 • Specific

 • Measurable

 • Agreement

 • Realistic

 • Time Frame


Bank for agriculture and agricultural

()

26,000

(.)

2

1,000

(.)

100

()

(.)

.

10

.

(.)

.

(.)


Bank for agriculture and agricultural

2

2551

( 1 2551 31 2552)


Bank for agriculture and agricultural

 • 1 2551

 • ()

 • ......................................................... ( 2)

 • ......................................................... ( 2)

 • 2. 1 1 2551 31 2552

 • 3. 2


Bank for agriculture and agricultural

()

 • 2

 • .................................................................

 • 5. 2 2551

 • ( 1 2551 31 2552) 2551


Bank for agriculture and agricultural

()

 • 2

 • 1 2551

 • 2

 • 2 1

 • .................................. ............................ ................................

 • (...............................) (............................) (................................)


Bank for agriculture and agricultural

()

.2 2551


Bank for agriculture and agricultural

()


Bank for agriculture and agricultural

-

-

-

-

-


Bank for agriculture and agricultural

-

-

-


Bank for agriculture and agricultural

-

-

-

-


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

HR

6.5 /7.5 %

A B C D E


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

PMS

/


Bank for agriculture and agricultural


Bank for agriculture and agricultural

: Key Success Factors for PMS

  • :

  • :


Bank for agriculture and agricultural

: Key Success Factors for PMS

 • (Talent)


Bank for agriculture and agricultural

: Key Success Factors for PMS

  • Lead Lag


Bank for agriculture and agricultural

: Key Success Factors for PMS


Bank for agriculture and agricultural

: Key Success Factors for PMS

 • ()


Bank for agriculture and agricultural

Q & A


 • Login