Prosjekt skoleskulk pilotprosjekt i hedmark skole ret 2007 2008
Download
1 / 13

Prosjekt skoleskulk Pilotprosjekt i Hedmark skoleåret 2007-2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Prosjekt skoleskulk Pilotprosjekt i Hedmark skoleåret 2007-2008. Prosjekt skoleskulk. Pilotprosjekt gjennomført skoleåret 2007-2008 i 3 utvalgte kommuner i Hedmark. Prosjekt skoleskulk. Et forebyggende barnevernprosjekt Etablere et nært samarbeid mellom følgende: - Hjem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prosjekt skoleskulk Pilotprosjekt i Hedmark skoleåret 2007-2008' - euclid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prosjekt skoleskulk pilotprosjekt i hedmark skole ret 2007 2008

Prosjekt skoleskulkPilotprosjekt i Hedmarkskoleåret 2007-2008


Prosjekt skoleskulk
Prosjekt skoleskulk

 • Pilotprosjekt gjennomført skoleåret 2007-2008 i

  3 utvalgte kommuner i Hedmark.

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Prosjekt skoleskulk1
Prosjekt skoleskulk

 • Et forebyggende barnevernprosjekt

 • Etablere et nært samarbeid mellom følgende:

  - Hjem

  - Kommunalt barnevern

  - PP-tjenesten

  - Skole

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Problemstillinger
Problemstillinger

 • I hvilken grad kan samarbeid mellom hjem og skole ut fra en konkret samarbeidsmodell, redusere skoleskulk?

 • I hvilken grad har arbeidet for å redusere skoleskulk positiv effekt på elevenes øvrige skolesituasjon?

 • I hvilken grad har arbeidet for å redusere skoleskulk positiv effekt på elevenes hjemmesituasjon?

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Skoleskulk og antisosial utvikling
Skoleskulk og antisosial utvikling

Tidligere lovbrudd

Skole

-

Antisosiale kamerater

Kriminalitet

-

Hjem

5

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Barneverntjenesten er en n dvendig akt r i skolen
Barneverntjenesten er en nødvendig aktør i skolen

 • Barneverntjenesten har et vidt mandat

  • Tjenesten skal sikre trygge og gode oppvekstvilkår og prososial utvikling for barn og unge

 • Skolen og hjemmet er de viktigste formelle sosialiseringsarenaene

 • Forebygging av skoleskulk må omfatte både hjem og skole

  • Forebyggende arbeid på kun en sosialiseringsarena reduserer sannsynligheten for suksess

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Barneverntjenesten som endringsagent
Barneverntjenesten som endringsagent

 • Barneverntjenesten er i en spesielt god posisjon for intervenering i hjem og skole

  • Ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer

  • Spesielt ansvar for å avdekke problemer så tidlig som mulig slik at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette

 • Barneverntjenesten har en kompetanse som er viktig i arbeidet med å redusere skoleskulk

  • Spesielt god posisjon til å redusere opprettholdende faktorer (risikofaktorer) i hjemmet

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Samarbeidsmodell

Løsningsfokus

H

e

l

h

e

t

s

p

e

r

s

p

e

k

t

i

v

e

t

E

m

p

o

w

e

r

m

e

n

t

1. Status

2. Målsetting

7. Evaluering

3. Analyse

6. Handling

5. Samarbeidsavtale

4. Plan

Samarbeidsmodell

Fokus på realiteter her og nå

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Utvalg og skulkefrekvenser
Utvalg og skulkefrekvenser

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Endringer i skulkefrekvens
Endringer i skulkefrekvens

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Oppsummering av suksessfaktorer
Oppsummering av suksessfaktorer

 • Det er en markant positiv utvikling for elevene i intervensjonsgruppen innen følgende områder:

  • Relasjon lærer – elev

  • Struktur i undervisningen

  • Opplevelse av ros og oppmuntring

  • Selvhevdelse

 • Det er positive, men moderate endringer innen følgende områder:

  • Trivsel i skolen

  • Relasjon mellom elever

  • Variasjon i undervisning

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Oppsummering av suksessfaktorer1
Oppsummering av suksessfaktorer

 • Målrettet arbeid mellom hjem og skole ut fra en konkret samarbeidsmodell kan redusere skulkefrekvensen for elever på 9. og 10. trinn betydelig

 • Reduksjon av skoleskulk er betydelig større enn i kontrollgruppa. Det foreligger betydelig positiv endring i skolen på flere områder

  • Bedre relasjon mellom lærer og elev

  • Undervisningen oppleves mer variert

  • Undervisningen oppleves mer strukturert

  • Det er mer oppmuntring og åpenhet i undervisningen

  • Klart større grad av selvhevdelse

  • Bedre trivsel på skolen

 • Foreldrene opplever klar bedring hjemme

  • Ungdommen viser bedre humør og atferd hjemme

  • Familien har det bedre sammen

  • Foreldrene mener ungdommen har fått det bedre på skolen

  • Foreldrene har fått et klart bedre forhold til skolen

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


Hvorfor virker suksessfaktorene
Hvorfor virker suksessfaktorene?

 • Negative samspillsmønstre brytes

 • Smutthull tettes

 • Mestringsopplevelsene øker

 • Nye rammebetingelser fører til nye valg

Konferanse Hafjell 18.mars 2010 / 11. november 2009


ad