Menu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 59

Menu Plot PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Menu Plot. Uživatelem definované grafické výstupy Všem grafům je předřazena společná sada dialogových oken pro výběr vzorků Vykreslí se projekce těch vzorků, pro které jsou k disposici příslušná data (odfiltrují se analýzy s chybějícími daty)

Download Presentation

Menu Plot

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Menu

Plot


Uživatelem definované grafické výstupy

Všem grafům je předřazena společná sada dialogových oken pro výběr vzorků

Vykreslí se projekce těch vzorků, pro které jsou k disposici příslušná data (odfiltrují se analýzy s chybějícími daty)

Většinu grafů lze dále editovat pomocí menu Plot editing

Grafy se otevírají v samostatných oknech, která lze uložit v podobě souboru

Plots


Plots


Plots

(Calculations | CIPW  Calculations | Append results to data  Plots | Ternary)


Grafem lze rotovat zadáním úhlu otočení kolem jednotlivých os

Plots: 3D plot


V binárním grafu je třetí proměnná vyjádřená velikostí/barvou bodů

Plots: xyz plot with circles


Sada grafů závislosti jedné proměnné na dalších (obojí lze definovat libovolně z dostupných dat) (Harkerovy diagramy ap.)

Plots


hodnotě třetí proměnné rozčleněné do intervalů (Coplot) nebo podle skupin (Coplot by group)

Plots

Vykreslí sérii binárních diagramů v závislosti na


Spidergramy podle pořadí a normalizačních hodnot různých autorů

Vlastní sestavu prvků lze definovat v souboru GCDkit\spider.data

Citace předdefinovaných hodnot - viz nápověda k funkci select.norm

Plots

Normalizovat lze i vybraným vzorkem (SAMPLE) nebo průměrem (MEAN OF (SPECIFIED) SAMPLES)


MORB (Pearce 1983)

Sr, K, Rb, Ba,Th,Ta,Nb,Ce,P,Zr,Hf,Sm,Ti,Y,Yb

NMORB (Sun & McDonough 1989)

Cs,Rb, Ba,Th, U,Nb,K,La, Ce,Pb,Pr,Sr,P,Nd,Zr,Sm, Eu,Ti,Dy,Y,Yb, Lu

EMORB (Sun & McDonough 1989)

Cs,Rb, Ba,Th, U,Nb,K,La, Ce,Pb,Pr,Sr,P,Nd,Zr,Sm, Eu,Ti,Dy,Y,Yb, Lu

PrimitiveMantle (Sun & McDonough 1989)

Cs,Rb, Ba,Th, U,Nb,K,La, Ce,Pb,Pr,Sr,P,Nd,Zr,Sm, Eu,Ti,Dy,Y,Yb, Lu

OIB(Sun & McDonough 1989)

Cs,Rb, Ba,Th, U,Nb,K,La, Ce,Pb,Pr,Sr,P,Nd,Zr,Sm, Eu,Ti,Dy,Y,Yb, Lu

REE chondrite (Boynton 1984)

La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

ORG (Pearce et al.1984)

K2O,Rb, Ba,Th,Ta,Nb,Ce, Hf,Zr,Sm,Y,Yb

Chondrite (Thompson 1982)

Ba, Rb,Th,K,Nb,Ta,La, Ce,Sr,Nd,P,Sm,Zr,Hf, Ti,Tb,Y,Tm, Yb

Upper crust (Taylor & McLennan 1985)

Rb, Ba,Th, U,K,Nb,Ta,La, Ce,Sr,Nd,P,Hf,Zr,Sm,Ti,Tb,Y,Tm, Yb

Lower crust (Weaver & Tarney 1984)

Rb, Ba,Th, U,K,Nb,Ta,La, Ce,Sr,Nd,P,Hf,Zr,Sm,Ti,Tb,Y,Tm, Yb

Average crust (Weaver & Tarney 1984)

Rb, Ba,Th, U,K,Nb,Ta,La, Ce,Sr,Nd,P,Hf,Zr,Sm,Ti,Tb,Y,Tm, Yb

Plots

REE

LILE

HFSE


Plots


Uloží parametry binárního nebo ternárního grafu pro opakované použití do souboru

Vyvolání pomocí menu:

File | Source R code

Plots


Blabla2

Plots


Ano  přiřadí symboly pro použití v dalších graf. výstupech

Plots - peterplot


Teoreticky:

rastrový (bitmapový) formát (.bmp, .png, .jpg)

minimální možnost dalších úprav

jednoduché vkládání do textu (Word)

vektorový formát (.ps, .wmf)

náročnější na počítačovou gramotnost uživatele

bohaté možnosti editace ve vektorovém editoru (CorelDraw)

doporučená metoda

formát .pdf - bez software Adobe nezpracovatelný

kopírování přes schránku - obě první možnosti

INTERMEZZO - ukládání


Prakticky:

v menu GCDkit | Save all graphics ...

V menu File (okno s grafem musí být aktivní)

Přes kontextové menu (pravé tlačítko myši)

INTERMEZZO - ukládání


MenuClassification


Projekce do nejpoužívanějších klasifikačních diagramů

detailní popis diagramů - viz nápověda

fungování:

standardní sada dialog. Oken

...

Classification


vykreslení grafu

nabídka klasifikace jednotlivých vzorků

možnost připojit výsledky k proměnné labels pro pozdější použití

souhrnné výsledky - R-console

detailní v proměnné results

Classification


Irvine T N & Baragar W R A (1971) A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Can J Earth Sci 8: 523-548

Classification


Peccerillo R & Taylor S R (1976) Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contrib Mineral Petrol 58: 63-81

Classification


Shand (1943) Eruptive Rocks. John Wiley & Sons

Classification


Le Bas M J, Le Maitre R W, Streckeisen A & Zanettin B (1986) A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. J Petrology 27: 745-750

Classification

TAS digram nabízí i kompletní klasifikaci dle IUGS (členění trachytických hornin, hi-Mg hornin a test na obsah CO2 a H2O)


Cox K G, Bell J D & Pankhurst R J (1979) The Interpretation of Igneous Rocks. George Allen & Unwin, p. 1-450 (see help for details)

Classification


Jensen L S (1976) A new cation plot for classifying subalkalic volcanic rocks. Ont Div Mines, Misc Pap 66, 1-21 (see help for details)

Classification


De La Roche H, Leterrier J, Grandclaude P & Marchal M (1980) A classification of volcanic and plutonic rocks using R1 - R2 diagram and major element analyses - its relationships with current nomenclature. Chem Geol 29: 183-210

Classification


Winchester J A & Floyd P A (1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chem Geol 20: 325-343

Classification


Winchester J A & Floyd P A (1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chem Geol 20: 325-343

Classification


Debon F & Le Fort P (1983) A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Trans Roy Soc Edinb; Earth Sci73: 135-149

Classification


Debon F & Le Fort P (1983) A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Trans Roy Soc Edinb; Earth Sci 73: 135-149

Classification


Debon F & Le Fort P (1983) A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Trans Roy Soc Edinb; Earth Sci 73: 135-149

Classification


MenuGeotectonic


Mantle Fractionates Pre-plate Collision

Post-collision Uplift Late-orogenic

Anorogenic Syn-collision

Post-orogenic

Geotectonic

Batchelor R A & Bowden P (1985) Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chem Geol 48: 43-55


IAG Island Arc Granitoids CAG Continental Arc Granitoids

CCG Continental Collision Granitoids POG Post-orogenic Granitoids

RRG Rift-related Granitoids OP Oceanic Plagiogranites

CEUG Continental Epeirogenic Uplift Granitoids

Maniar P D & Piccoli P M (1989) Tectonic discrimina- tions of granitoids. Geol Soc Amer Bull 101: 635-643

Geotectonic


ORG Ocean Ridge Granites

VAG Volcanic Arc Granites

WPG Within Plate Granites

COLG Collision Granites

Geotectonic

Pearce J A, Harris N W & Tindle A G (1984) Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J Petrology 25: 956-983


Geotectonic


AI-AII Within-Plate Alkaline Basalts

AII-C Within-Plate Tholeiites

B P-type Mid-Ocean Ridge Basalts

D N-type Mid-Ocean Ridge Basalts

C-D Volcanic Arc Basalts

Geotectonic

Meschede M (1986) A method of discriminating between different types of mid-ocean ridge basalts ... Chem Geol 56: 207-218


CAB Calc-Alkaline Basalts

IAT Island Arc Tholeiites

MORB Mid-Ocean Ridge Basalts

OIA Ocean Island Andesites

OIT Ocean Island Tholeiites

Geotectonic

Mullen E D (1983) MnO/TiO2/P2O5: a minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments ... . Earth Planet Sci Lett 62: 53-62


IAT Low-K Tholeiites

MORB Ocean Floor Basalts

CAB Island Arc Basalts

WPB Within Plate Basalts

Geotectonic

Pearce J A & Cann J R (1973) Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planet Sci Lett 19: 290-300


Within-plate Basalts

Island-arc basalts

Mid-ocean Ridge Basalts

Geotectonic

Pearce J A & Norry M J (1979) Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks. Contrib Mineral Petrol 69: 33-47


Spreading Center

Orogenic

Ocean Ridge

Ocean Island

Continental

Geotectonic

Pearce T H, Gorman B E & Birkett T C (1977) The relationship between major element geochemistry ... . Earth Planet Sci Lett 36: 121-132


IAT Island-arc Tholeiites

CAB Calc-alkaline Basalts

N-MORB N-type Mid-ocean Ridge Basalts

E-MORB E-type Mid-ocean Ridge Basalts

WPT Within-plate Tholeiites

WPA Alkaline Within-plate Basalts

Geotectonic


Menu

Plot editing


Implemenatace systému FIGARO pro vynášení a úpravy grafů v R

(autor C.M. Farrow)

Všechny úpravy se týkají naposledy použitého grafu !

Plot editing


Plot editing


Plot editing


Plot editing


Plot editing

Další použitelné parametry - viz nápověda


Plot editing

Graf definovaný pomocí systému FIGARO lze:

 • Uložit do souboru včetně dat (Save a graph)

 • Načíst ze souboru (Load a graph)

 • Překreslit (Redraw)


Plot editing

Vložení:

 • legendy

 • libovolného textu (včetně stylu, barvy a velikosti)

 • šipky (včetně barvy a stylu)

 • obdélníku (včetně barvy)


Plot editing

Linear fit: Proložení dat regresní přímkou (metoda nejmenších čtverců)

Proložit lze i podle jednotlivých skupin

Curve: vložení uživatelem definované křivky


Zoom - zvětší oblastoznačenou myší, kterou zároveň vyšrafuje v původním grafu

Myší je třeba klikat v pořadí levý dolní roh, pravý horní roh zoomované oblasti

Měnit lze i rozsah jednotlivých os

Plot editing


Plot editing

Identifikace bodů - interaktivně (popisky)

Zvýraznění bodů - podle zadané podmínky (červené kroužky)


Plot editing

Vykreslí grafy pro jednotlivé skupiny (groups)

Pro přehlednost je namístě vypnout zobrazování textů v menu GCDkit | plot annotations on plots?


Plot editing

Definice skupin na základě polí označených pomocí myši v diagramu (barvy byly novým skupinám přiřazeny v menu Data handling)


Plot editing

Vloží izolinie kernelové hustoty bodů

jako parametr lze zadat šířku pásma (bandwidth)


Plot editing

Vykreslí izolinie podle hustoty bodů v polích pravidelné sítě

Vhodné pro velmi rozsáhlé datové soubory ( > 1000 bodů)


That’s all,

folks!


Hah, hah, hah ...


 • Login