Den långsiktiga modellen-tillväxt - PowerPoint PPT Presentation

Den l ngsiktiga modellen tillv xt
Download
1 / 15

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Den långsiktiga modellen-tillväxt . Tillväxttaktens betydelse: Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag Ex2. Antag att real BNP i Sverige växer med 3 % i 40 år BNP = (1.03)^40= 3.3 ggr BNP idag.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Den långsiktiga modellen-tillväxt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den l ngsiktiga modellen tillv xt

Den långsiktiga modellen-tillväxt

 • Tillväxttaktens betydelse:

  Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år

  BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag

  Ex2. Antag att real BNP i Sverige växer med 3 % i 40 år

  BNP = (1.03)^40= 3.3 ggr BNP idag


Den l ngsiktiga modellen tillv xt

Ex. 3 Länder som Hong Kong, Taiwan och Phillipinerna etc. med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990.

Ex. 4 Real BNP i USA växte med 1.75% från 1870 - 1990, vilket gjorde USA till världens rikaste nation. Om USA istället hade växt 1 % långsammare under denna period hade landet haft ungefär samma levnadsstandard som Mexico 1990.


Tillv xttaktens best mningsfaktorer

Tillväxttaktens bestämningsfaktorer

 • Produktionsfunktion: Y = F(N,K,A)

 • Arbetskraft: N

 • Kapital K: realkapital (maskiner, byggnader etc.)

 • Teknologi A: Allt som påverkar produktiviteten hos N och K.


Produktionsfunktionens egenskaper

Produktionsfunktionens egenskaper

 • Konstant skalavkastning: om N, K ökar med x % ökar även Y med x %.

 • Kapital och arbete har avtagande gränsavkastning (figur)


Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden

 • Efterfrågan på arbetskraft:

  vinst max: W = MPL * P eller W/P = MPL (figur)

 • Utbud av arbetskraft:

  • Substitutionseffekt: högre realön gör det mer lönt att arbeta

  • Inkomsteffekt: högre reallön gör att man har råd att arbeta mindre

   Figur


J mvikt p arbetsmarknaden

Jämvikt på arbetsmarknaden

 • figur

  Potentiell BNP: Y*=F(N*,K,A)


Solows tillv xtmodell

Solows tillväxtmodell

 • Y=F(N*,K,A)

 • Antag N* konstant

 • Kapitalet deprecierar med d % varje år

 • Ekonomin har en sparkvot s så att totalt sparande är: S=sY

 • I steady-state (jämvikt) är investeringarna just så stora att kapitalförslitningen (deprecieringen) uppvägs.

  sY = dK


Solows modell figur

Solows modell: Figur

Stabilitet: sY > dK  K ökar

sY < dK  K minskar


Effekt av h gre sparkvot

Effekt av högre sparkvot

 • figurer


Effekt av handelsliberalisering baldwin s turboeffekt

Effekt av handelsliberalisering: Baldwin’s Turboeffekt

 • figurer


Konvergens

Konvergens

 • Figur ur boken


Growth accounting tillv xtbokf ring

”Growth Accounting” - Tillväxtbokföring

 • En typisk neoklassisk produktionsfunktion (Cobb-Douglas):

  Y =F(N,K,A)= A K N

 • På tillväxtform

 • Numerisk ex.


Tillv xt

Tillväxt

 • Mätningar indikerar att tillväxten till största delen kommer från ökning i A.

 • Tillväxtteori som försöker förklara de tekniska framstegen kallas endogen tillväxt teori


Endogen tillv xtteori

Endogen tillväxtteori

 • Högre teknologi (A) beror på:

  • ökning i humankapitalet

  • ökning i kunskapskapitalet

  • ökad tillgång på specialiserade maskiner

 • Antag följande produktionsfunktionen för teknologi:  A=T(NA,KA,A)

 • A ingår i sin egen produktionsfunktion. En högre kunskapsstock gör det t.ex. lättare att lära mer. Eller existensen av datorer gör det lättare att utveckla andra nya maskiner. Det är nu inte alls säkert att MPA är avtagande !

 • Antag att A=AT(NA,KA) eller A/A=T(NA,KA)


Endogen tillv xtteori1

Endogen tillväxtteori

 • Modellen har konstant tillväxt i A och därför i Y. Tillväxttakten beror på NA,KA (A/A=T(NA,KA))

 • Om resurserna som går till att producera ny teknologi (NA,KA ) ökar, kommer också den långsiktiga tillväxttakten att öka!

 • Exempel på ting som skulle kunna öka tillväxten:

  • Handelsliberalisering

  • Satsningar på utbildning

  • Skattefördelar för R&D

  • Skattefördelar för investeringar


 • Login