Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Milysa PowerPoint PPT Presentation

milysa kelab jutawan

Download Presentation

Milysa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WELCOME

Teamwork Presentation

KelabJutawanMilysa


  • TeknikBuatDuit Di Milysa

    • KerjasamaSesama Kumpulan

    • Gunakanteknik register RM36 main RM3,600

    • Modal Sekali RM3,600 JimatMasa,HasilBerbaloidanberduit.

    • Cariprospek yang minatberniagadanberduit.

    • Takperlu customer yang banyakcakap,perludownline yang banyakberkerjadanberfikir.

    • Servisdownline yang inginkembangkannetworknya.

Purpose and objectives


Your 1st month

Income RM1200

Team Organization

Copy/duplication 1 cari 5

Your 2nd month

Income RM6200

Copy/duplication 1 cari 5

Your 3rd month

Income RM31,200


  • Beriprospekpenerangan yang betuldanbaik&burukperniagaanini.

  • Buatpenerangandengan kawan2 sekeliling offline/Online

  • Bawadokumen yang lengkapuntukmemberipenerangankepadaprospek

  • Prospek yang adamasabolehbawakeIbuPejabatMilysa

  • Berkongsipengalaman yang baikdalamperniagaaninidengandownlineanda

  • JanganTamakdanSombong

Roles and Responsibilities


  • Pengiklananbolehdilakukan

    • Secara Online

    • SuratKhabar

    • Majaalah

  • secaraberkongsikos,keranaprospeksatumalaysiaberjumlah 500k takbolehmakanseorang

  • Perjumpaanakandiadakanpadasetiapbulanuntukmengeratkansiratulrahaim.

  • Perjumpaandengan Top Management Syarikat setiapmingguutkmengetahui perkara2 terbarudalamperkembangansyarikat.

  • Areas For Growth


    • Kenalpastirakanseperniagaananda yang aktifdanseriusdidalamperniagaanini,dan bantu merekauntukperkembanganselanjutnya.

    • Segalamasaalahrakanniagaterusdibawakepadaorangatasandanpihaksyarikatdengansegerasupayatiadarungutandibelakang.

    • Leader2 syarikat(Group Jutawanmilysa) bolehmemberi idea untukperkembangankumpulandansyarikat.

    Team Building Exercises


    • Segalamasaalahseperti

      • Bonus

      • Rakanniaga

      • Plan pemasaran

      • Barangan /produk

      • Dll

    • Boleh teleponuplineandaatauteruskesyarikat,penjelasanakandibuatoleh mereka.

    • Anda perlu menyimpan telepon upline anda dan syarikat untuk keperluan dimasa2 akan datang

    Best Practices


    • Menajaterusmenaja,janganberatmulutjanjiandamahubercakaptentuadaprospek yang berminat.

    • Gunakanpelbagai media utkdapatkanprospekanda.

    • Janganberfikirsahaja,perlubergeraksetelahmembuatperangkaan.Perangkaan yang baiktakmenjanjikankejayaantanpadiiringidengan Usaha Bergerak

    • Contohpraktikalbolehgunakanflyer,email,poster,ceritadgn kawan2 sekeling,jiran2 tempatkerjadanrumah.

    Recommendations

    http://kelabjutawan.biz/index.php?id=etp2020

    http://milysa.webs.com


    THANK YOU

    http://kelabjutawan.biz/index.php?id=etp2020

    http://milysa.webs.com


  • Login