Transplant cie org nov  a tkan v, mozgov  smrt

Transplant cie org nov a tkan v, mozgov smrt PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Defincie. prenesenie orgnu/tkaniva/buniek z pvodnho na nov miesto cielom, aby sa prihojil/o/i na novom miestedarca - poskytuje orgn/tkanivo/bunky (iv - mrtvy)prjemca - prijma orgn/tkanivo/bunkyrozdelenie (podla vztahu darcu a prjemcu):autotransplantcia (ten ist organizmus)heter

Download Presentation

Transplant cie org nov a tkan v, mozgov smrt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Transplantcie orgnov a tkanv, mozgov smrt Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. FKF SZU a MEB n. f., Bratislava

2. 2 Defincie prenesenie orgnu/tkaniva/buniek z pvodnho na nov miesto cielom, aby sa prihojil/o/i na novom mieste darca - poskytuje orgn/tkanivo/bunky (iv - mrtvy) prjemca - prijma orgn/tkanivo/bunky rozdelenie (podla vztahu darcu a prjemcu): autotransplantcia (ten ist organizmus) heterotransplantcia (rzne organizmy toho istho druhu) xenotransplantcia (rzne ivocne druhy)

3. 3 Transplantcia od ivho darcu podmienky: (zkon c. 576/2004 o ZS, 36) informovan shlas darcu aj prjemcu darca zdrav (napr. vylcenie inf. choroby) vylcenie neprpustnho ovplyvnovania darcu (len medzi blzkymi prbuznmi, v prpade neprbuznch osb - vzjomn anonymita?) nesmie prst k pokodeniu zdravia darcu transplantcie: regenerujcich tkanv (krv, kostn dren), provho orgnu (oblicka), pecene (regeneruje)

4. 4 Transplantcia od mrtveho darcu podmienky: darca skutocne mrtvy (mozgov smrt) darca za ivota neprejavil neshlas (opting out) darca zdrav (napr. vylcenie inf. choroby) shlas prbuznch (zkon ho nevyaduje, ale zvycajne sa iada) ocakvateln prospech pre prjemcu (sprvna indikcia !) informovan shlas prjemcu vylcenie zisku z ludskho tela ako takho, vylcenie obchodovania s tkanivami a orgnmi, vylcenie kriminlnej cinnosti (vrady, nosy,...) transplantcie: regenerujcich aj neregenerujcich tkanv (krv, kostn dren, kost, chrupka, rohovka,...), oblicky, srdce, plca, pecen, pankreas,...

5. 5 Mrtvy darca - mozgov smrt - defincia: smrt celho (!)mozgu (zkon c. 576/2004) zistuje sa metodikou na rovni scasnch poznatkov vedy, ktor mus preukzat nezvratn vyhasnutie vetkch funkci celho mozgu (43, ods. 1,3-6) zistovanie mozgovej smrti zahrna: klinick vyetrenie (neurologick) - vyhasnutie reflexnej cinnosti, vrtane reflexov mozgovho kmena + vylcenie prcin hlbokej reverzibilnej kmy (napr. intoxikcia) EEG (elektrick ticho nad celm mozgom) artriografia mozgovch ciev (stop k. l.) okrem mozgovej smrti (smrt celho mozgu): kortiklna smrt (apalick sy) - smrt mozgovej kry (osoba sa nepovauje za mrtvu !!)

6. 6

  • Login