Transplant cie org nov  a tkan v, mozgov  smrt

Transplant cie org nov a tkan v, mozgov smrt PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Defincie. prenesenie orgnu/tkaniva/buniek z pvodnho na nov miesto cielom, aby sa prihojil/o/i na novom miestedarca - poskytuje orgn/tkanivo/bunky (iv - mrtvy)prjemca - prijma orgn/tkanivo/bunkyrozdelenie (podla vztahu darcu a prjemcu):autotransplantcia (ten ist organizmus)heter

Download Presentation

Transplant cie org nov a tkan v, mozgov smrt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Transplantácie orgánov a tkanív, mozgová smrt Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. ÚFKF SZU a ÚMEB n. f., Bratislava

2. 2 Definície prenesenie orgánu/tkaniva/buniek z pôvodného na nové miesto cielom, aby sa prihojil/o/i na novom mieste darca - poskytuje orgán/tkanivo/bunky (živý - mrtvy) príjemca - prijíma orgán/tkanivo/bunky rozdelenie (podla vztahu darcu a príjemcu): autotransplantácia (ten istý organizmus) heterotransplantácia (rôzne organizmy toho istého druhu) xenotransplantácia (rôzne živocíšne druhy)

3. 3 Transplantácia od živého darcu podmienky: (zákon c. 576/2004 o ZS, §36) informovaný súhlas darcu aj príjemcu darca zdravý (napr. vylúcenie inf. choroby) vylúcenie neprípustného ovplyvnovania darcu (len medzi blízkymi príbuznými, v prípade nepríbuzných osôb - vzájomná anonymita?) nesmie príst k poškodeniu zdravia darcu transplantácie: regenerujúcich tkanív (krv, kostná dren), párového orgánu (oblicka), pecene (regeneruje)

4. 4 Transplantácia od mrtveho darcu podmienky: darca skutocne mrtvy (mozgová smrt) darca za života neprejavil nesúhlas („opting out“) darca zdravý (napr. vylúcenie inf. choroby) súhlas príbuzných (zákon ho nevyžaduje, ale zvycajne sa žiada) ocakávatelný prospech pre príjemcu (správna indikácia !) informovaný súhlas príjemcu vylúcenie „zisku z ludského tela ako takého”, vylúcenie obchodovania s tkanivami a orgánmi, vylúcenie kriminálnej cinnosti (vraždy, únosy,...) transplantácie: regenerujúcich aj neregenerujúcich tkanív (krv, kostná dren, kost, chrupka, rohovka,...), oblicky, srdce, plúca, pecen, pankreas,...

5. 5 Mrtvy darca - mozgová smrt - definícia: smrt celého (!)mozgu (zákon c. 576/2004) zistuje sa metodikou na úrovni súcasných poznatkov vedy, ktorá musí preukázat „nezvratné vyhasnutie všetkých funkcií celého mozgu“ (§43, ods. 1,3-6) zistovanie mozgovej smrti zahrna: klinické vyšetrenie (neurologické) - vyhasnutie reflexnej cinnosti, vrátane reflexov mozgového kmena + vylúcenie prícin hlbokej reverzibilnej kómy (napr. intoxikácia) EEG („elektrické ticho nad celým mozgom“) artériografia mozgových ciev (stop k. l.) okrem mozgovej smrti (smrt celého mozgu): kortikálna smrt (apalický sy) - smrt mozgovej kôry (osoba sa nepovažuje za mrtvu !!)

6. 6

  • Login