Nagpadala muli ng mga ekspedisyon ang Hari ng Espanya sa Pilipinas.
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Nagpadala muli ng mga ekspedisyon ang Hari ng Espanya sa Pilipinas. PowerPoint PPT Presentation


 • 606 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nagpadala muli ng mga ekspedisyon ang Hari ng Espanya sa Pilipinas. Bakit kaya ito ginawa ng hari ng Espanya?. Mga Sumunod na Ekspedisyon. Ekspedisyon Loaisa (1525) Ekspedisyong Cabot (1526) Ekspedisyong Saavedra (1527) Ekspedisyong Villalobos (1542) Ekspedisyong Legazpi (1564).

Download Presentation

Nagpadala muli ng mga ekspedisyon ang Hari ng Espanya sa Pilipinas.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nagpadala muli ng mga ekspedisyon ang Hari ng Espanya sa Pilipinas.


Bakit kaya ito ginawa ng hari ng Espanya?


Mga Sumunod na Ekspedisyon

 • Ekspedisyon Loaisa (1525)

 • Ekspedisyong Cabot (1526)

 • Ekspedisyong Saavedra (1527)

 • Ekspedisyong Villalobos (1542)

 • Ekspedisyong Legazpi (1564)


Ekspedisyon ni Villalobos

 • Nabigyan ng pangalang “Las Islas Filipinas” ang bansa, sa karangalan ni Haring Felipe II ng Espanya.


Mga Sumunod na Ekspedisyon

 • Ekspedisyon Loaisa (1525)

 • Ekspedisyong Cabot (1526)

 • Ekspedisyong Saavedra (1527)

 • Ekspedisyong Villalobos (1542)

 • Ekspedisyong Legazpi (1564)


Ekspedisyon ni Legazpi

 • Miguel Lopez de Legazpi ang pinuno ng pinakamatagumpay na ekspedisyon

 • Nakarating ang ekspedisyon noong Pebrero 13, 1565(Cebu).


Nang marating nila ang Bohol, nakipagsanduguan si Legazpi kay Raha Sikatuna


 • BabalikmulisinaLegazpisa Cebu

 • Sa Cebu itinatagangkauna-unahangpermanentengtahananngmgaEspanyolsaPilipinas

 • pinangalanang“SantisimoNombre de Jesus”

 • bilangparangalsanakitangimahenngSto. Nino sa Cebu


Ano ang ibigsabihin nito?

 • Simbolo ng kapangyarihan ng Espanyol

 • Simula ng pagiging kolonya ng Espanya ang Pilipinas

 • Kolonya – bansang nasa ilalim ng dayuhang kapangyarihan

 • Kolonyalista – ang bansang sumasakop


 • pinalaganap naman ng mga misyonerong Agustino ang Kristiyanismo

 • Pinamunuan sila ni Padre Andres de Urdaneta


Nabalitaan ng mga Espanyol na napakaraming produkto at yaman sa Maynila.

Ipinadala si Martin de Goiti bilang pinuno ng pagsakop sa Maynila


 • Masaya ang naging pagtanggap sa mga Espanyol

 • nalaman ni Raha Solimanang tunay nilang pakay na sakupin ang Maynila

 • Natalo ng mga Espanyol si Raha Soliman

RahaSoliman


 • Naging madali ang pagsakop sa Maynila. Hindi sapat ang lakas ng mga katutubo upang labanan ang mga Espanyol

 • Nagpasya agad si Legaspi na gawing kabisera ang Maynila


 • Isinaayos niya ang mga gusali, kalsada, at nagpatayo ng mga kampo, bahay at simbahan.


Namatay si Legazpi noong 1572 dahil sa sakit sa puso. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa

Simbahan ng San Agustin sa Maynila.


 • Login