Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r
Download
1 / 30

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NYSIE. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r. Główne kierunki – priorytety na 2012 rok. PRIORYTET I Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W NYSIE

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r.


G wne kierunki priorytety na 2012 rok

Główne kierunki – priorytety na 2012 rok

 • PRIORYTET I

  Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.

 • PRIORYTET II

  Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych.

 • PRIORYTET IV

  Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym


Przest pczo w powiecie nyskim

Przestępczość w powiecie nyskim


Przest pczo og lna wykrywalno

Przestępczość ogólna wykrywalność


Przest pstwa kryminalne wykrywalno

Przestępstwa kryminalnewykrywalność


Kradzie e i kradzie e z w amaniem

Kradzieże i kradzieże z włamaniem


Kradzie e samochod w przest pstwa stwierdzone

KRADZIEŻE SAMOCHODÓWprzestępstwa stwierdzone


Rozboje

Rozboje


B jki lub pobicia

Bójki lub pobicia


Narkotyki

Narkotyki


Przest pstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze


Ilo przest pstw wykrytych

Ilość przestępstw wykrytych


Bezpiecze stwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym


Wypadki miertelne i ranni

Wypadki śmiertelne i ranni


Nietrze wi kieruj cy art 178a 1 i 2 kk

Nietrzeźwi kierujący (art. 178a §1 i 2 kk)


Czas reakcji na zdarzenie

Czas reakcji na zdarzenie


Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r

Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej próg został określony na 18829 zwiększenie o 939 służb do 19767


Wykroczenia ujawnione w powiecie nyskim

Wykroczenia ujawnione w powiecie nyskim


Rodki karne w kpp nysa

środki karne w KPP Nysa


Wykroczenia mandaty karne

Wykroczeniamandaty karne


Wnioski o ukaranie

Wnioski o ukaranie


Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r

Efektywność policjantów KPP w Nysie w zakresie ujęć sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu w 7 wybranych kategoriach

 • Zatrzymanych zostało 967559 średnia wojewódzkaosób na gorącym uczynku w tym 178 sprawców przestępstw kryminalnych i jest to drugi wynik w województwie opolskim


Imprezy masowe zgromadzenia

Imprezy masowe, zgromadzenia

W 2012 roku na terenie powiatu nyskiego zabezpieczano

 • 17 imprez masowych o charakterze sportowym (mecze piłki siatkowej)

 • 6 imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym (Festiwal Wody i Ognia, Dni Twierdzy Nysa, Hip Hop Fest Nysa).

 • W zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze sportowym wzięło udział 110 policjantów

 • W zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze artystyczno -rozrywkowym wzięło udział 335 policjantów,

 • W trakcie zabezpieczenia imprez na terenie powiatu nyskiego w żadnym przypadku nie odnotowano zbiorowego zakłócenia porządku publicznego lub też innych zbiorowych naruszeń prawa.


Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r

w 2012 roku zabezpieczono: 7 wystąpień społecznych ( protesty, zgromadzenia) - protest kupców z Nysy w związku z wprowadzeniem uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej w centrum miasta, protest mieszkańców Konradowej domagających się budowy chodnika w miejscowości, proste mieszkańców Nysy w związku w sprawie budowy obwodnicy i bezczynności władz w tej sprawie, protest rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 w Nysie oraz rodziców uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach w związku z planami likwidacji szkół. W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zgromadzeń publicznych udział wzięło 83 policjantówW związku z protestami nie doszło do naruszeń prawa, a zgromadzenia miały przebieg spokojny.


Wsp praca mi dzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

W minionym roku kontynuowaliśmy współdziałanie z Policją Republiki Czeskiej. Zakres współpracy rozszerzono o wspólne służby na terenie Jeziora Nyskiego i Jeziora Otmuchowskiego podczas wzmożonego ruchu turystycznego w sezonie letnim.

Ogółem w 2012 roku wykonaliśmy 30 wspólnych służb, w tym 21 na terenie powiatu nyskiego i 9 na terenie Republiki Czeskiej.


Wsp praca z samorz dami

Współpraca z samorządami

 • Porozumienia z władzami samorządowymi w zakresie dodatkowych patroli :

 • Nysa 15 tys. zł

 • Otmuchów 10 tys. zł

 • Paczków 13 tys. zł

 • Łambinowice 4 tys. zł

  Ogółem zrealizowano 211 dodatkowych patroli


Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r

 • W 2012 roku etat KPP w Nysie wynosił 275 etatów policyjnych, na 31.12.2012 r. obsadzonych było 274 stanowisk. Wśród pełniących służbę znajduje się 53 policjantek.

 • Etaty cywilne: 15 etatów ksc i 23 etaty pracownicze pozaetatowe. Wszystkie stanowiska pracownicze były obsadzone.

 • W 2012 roku rozpatrzono 54 skargi na pracę policjantów w tym 3 zostały potwierdzone, dla porównania w 2011 – 42 / 5;

 • Komendant Powiatowy w 2012 roku wszczął jedno postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantki które zostało zakończone orzeczeniem kary wydalenia ze służby.


Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r

 • W 2012 roku Prezydent RP wyróżnił 4 policjantów KPP w Nysie nadając „Medal za długoletnią służbę”.

 • 104 policjantów awansowano w stopniu,

 • 15 policjantów i pracowników cywilnych wyróżnionych zostało nagrodami przez Starostę Nyskiego

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji nagrodził jednego pracownika cywilnego


Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r

Wiosną ubiegłego roku rozpoczął się II etap renowacji elewacji budynku nyskiej komendy. Środki na remont budynku przekazane zostały dla KPP Nysa przez Starostwo Powiatowe w Nysie przy udziale Urzędu Pracy w Nysie.

Wiosna 2012 – remont kapitalny budynku Komisariatu Policji w Korfantowie ze środków KWP Opole.


ad
 • Login