Informacja z dzia alno ci komendy powiatowej policji w nysie w 2012 r
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r. PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NYSIE. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r. Główne kierunki – priorytety na 2012 rok. PRIORYTET I Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.

Download Presentation

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W NYSIE

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NYSIE W 2012 r.


Główne kierunki – priorytety na 2012 rok

 • PRIORYTET I

  Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.

 • PRIORYTET II

  Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych.

 • PRIORYTET IV

  Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym


Przestępczość w powiecie nyskim


Przestępczość ogólna wykrywalność


Przestępstwa kryminalnewykrywalność


Kradzieże i kradzieże z włamaniem


KRADZIEŻE SAMOCHODÓWprzestępstwa stwierdzone


Rozboje


Bójki lub pobicia


Narkotyki


Przestępstwa gospodarcze


Ilość przestępstw wykrytych


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym


Wypadki śmiertelne i ranni


Nietrzeźwi kierujący (art. 178a §1 i 2 kk)


Czas reakcji na zdarzenie


Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej próg został określony na 18829 zwiększenie o 939 służb do 19767


Wykroczenia ujawnione w powiecie nyskim


środki karne w KPP Nysa


Wykroczeniamandaty karne


Wnioski o ukaranie


Efektywność policjantów KPP w Nysie w zakresie ujęć sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu w 7 wybranych kategoriach

 • Zatrzymanych zostało 967559 średnia wojewódzkaosób na gorącym uczynku w tym 178 sprawców przestępstw kryminalnych i jest to drugi wynik w województwie opolskim


Imprezy masowe, zgromadzenia

W 2012 roku na terenie powiatu nyskiego zabezpieczano

 • 17 imprez masowych o charakterze sportowym (mecze piłki siatkowej)

 • 6 imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym (Festiwal Wody i Ognia, Dni Twierdzy Nysa, Hip Hop Fest Nysa).

 • W zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze sportowym wzięło udział 110 policjantów

 • W zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze artystyczno -rozrywkowym wzięło udział 335 policjantów,

 • W trakcie zabezpieczenia imprez na terenie powiatu nyskiego w żadnym przypadku nie odnotowano zbiorowego zakłócenia porządku publicznego lub też innych zbiorowych naruszeń prawa.


w 2012 roku zabezpieczono: 7 wystąpień społecznych ( protesty, zgromadzenia) - protest kupców z Nysy w związku z wprowadzeniem uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej w centrum miasta, protest mieszkańców Konradowej domagających się budowy chodnika w miejscowości, proste mieszkańców Nysy w związku w sprawie budowy obwodnicy i bezczynności władz w tej sprawie, protest rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 w Nysie oraz rodziców uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach w związku z planami likwidacji szkół. W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zgromadzeń publicznych udział wzięło 83 policjantówW związku z protestami nie doszło do naruszeń prawa, a zgromadzenia miały przebieg spokojny.


Współpraca międzynarodowa

W minionym roku kontynuowaliśmy współdziałanie z Policją Republiki Czeskiej. Zakres współpracy rozszerzono o wspólne służby na terenie Jeziora Nyskiego i Jeziora Otmuchowskiego podczas wzmożonego ruchu turystycznego w sezonie letnim.

Ogółem w 2012 roku wykonaliśmy 30 wspólnych służb, w tym 21 na terenie powiatu nyskiego i 9 na terenie Republiki Czeskiej.


Współpraca z samorządami

 • Porozumienia z władzami samorządowymi w zakresie dodatkowych patroli :

 • Nysa 15 tys. zł

 • Otmuchów 10 tys. zł

 • Paczków 13 tys. zł

 • Łambinowice 4 tys. zł

  Ogółem zrealizowano 211 dodatkowych patroli


 • W 2012 roku etat KPP w Nysie wynosił 275 etatów policyjnych, na 31.12.2012 r. obsadzonych było 274 stanowisk. Wśród pełniących służbę znajduje się 53 policjantek.

 • Etaty cywilne: 15 etatów ksc i 23 etaty pracownicze pozaetatowe. Wszystkie stanowiska pracownicze były obsadzone.

 • W 2012 roku rozpatrzono 54 skargi na pracę policjantów w tym 3 zostały potwierdzone, dla porównania w 2011 – 42 / 5;

 • Komendant Powiatowy w 2012 roku wszczął jedno postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantki które zostało zakończone orzeczeniem kary wydalenia ze służby.


 • W 2012 roku Prezydent RP wyróżnił 4 policjantów KPP w Nysie nadając „Medal za długoletnią służbę”.

 • 104 policjantów awansowano w stopniu,

 • 15 policjantów i pracowników cywilnych wyróżnionych zostało nagrodami przez Starostę Nyskiego

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji nagrodził jednego pracownika cywilnego


Wiosną ubiegłego roku rozpoczął się II etap renowacji elewacji budynku nyskiej komendy. Środki na remont budynku przekazane zostały dla KPP Nysa przez Starostwo Powiatowe w Nysie przy udziale Urzędu Pracy w Nysie.

Wiosna 2012 – remont kapitalny budynku Komisariatu Policji w Korfantowie ze środków KWP Opole.


 • Login