Effectief Vergaderen doe je zo ……. - PowerPoint PPT Presentation

Effectief Vergaderen doe je zo …….
Download
1 / 22

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Effectief Vergaderen doe je zo ……. Welkom en programma. Korte terugblik / samenvatting Uitwerking huiswerkopdracht m.b.t. het rollenspel: Het rollenspel Reacties over het proces De vragenlijst en opvallende punten daarin Verder met nog een stuk theorie: Stijlen van vergaderen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Effectief Vergaderen doe je zo …….

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Effectief vergaderen doe je zo

Effectief Vergaderen doe je zo …….


Welkom en programma

Welkom en programma

 • Korte terugblik / samenvatting

 • Uitwerking huiswerkopdracht m.b.t. het rollenspel:

  • Het rollenspel

  • Reacties over het proces

 • De vragenlijst en opvallende punten daarin

 • Verder met nog een stuk theorie:

  • Stijlen van vergaderen

  • Gedrag en vergaderen

  • Gebruik van sterke punten tijdens het vergaderen

  • ……


Terugblik

Terugblik

 • Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

 • Bestuursvergadering en Ledenvergadering

 • Wat doet het Bestuur

 • Zender en ontvanger en de boodschap

 • De “bergen waar we tegenop zien”

 • Huiswerkopdrachten


Rollenspel

Rollenspel

 • Samenstellen van het bestuur en aan de slag met een voorbereiding >> tips meegeven / begeleiding

 • Samenstellen van observatiegroep en voorbereiding van de observatie >> tips meegeven / begeleiding

 • De rest van de groep vormt de groep leden >> tips meegeven / begeleiding

 • “Het spel op de wagen”

 • Terugkoppelen van het totaal


De vragenlijst

De Vragenlijst

 • Waarom zo’n lijst

 • Hoe leest u uw eigen antwoorden

 • Wat gaat u er mee doen / wat kunt u er mee doen

 • De verbeterpunten en hoe die te realiseren


De vragenlijst1

De Vragenlijst


De vragenlijst2

De Vragenlijst


Effectief vergaderen doe je zo

Genoemde knelpunten penningmeester

 • Ledenadministratie

 • Voort secretariaat m.b.t. contributie-inning

  Dient ervoor te zorgen dat de

  contributie/sponsorgelden op tijd

  worden voldaan

 • Taakverdeling / taakinvulling

 • Hoe gaan we om met niet-betalers

  Moet achter de mensen aan die

  niet betalen

 • Heeft nooit genoeg middelen

De Vragenlijst

Genoemde knelpunten Lid van Bestuur

 • Geen concrete taken toegewezen gekregen

 • Meer willen doen dan gevraagd Scheefgroei bij de belasting / werkdruk van personen

 • Afstand tot DB (minder op de hoogte / betrokken Communicatie tussen het Dagelijks Bestuur (DB) en de overige bestuursleden

 • Eigen betrokkenheid

 • “Ik ben onmisbaar”


Effectief vergaderen doe je zo

De Vragenlijst


Effectief vergaderen doe je zo

De Vragenlijst


Effectief vergaderen doe je zo

De Vragenlijst


Effectief vergaderen doe je zo

De Vragenlijst

Eigenlijk moet je zo min mogelijk onderbreken.

Iedereen heeft het recht om zijn mening / verhaal te vertellen.


Effectief vergaderen doe je zo

De Vragenlijst

Omgaan met kritiek vanuit de vereniging is lastig en vaak ondankbaar.

Je kunt het niet altijd met iedereen eens zijn.


De vergadering welke stijlen

De Vergadering: welke stijlen ……

 • In een vertrouwelijke sfeer werken kan in diverse stijlen worden uitgevoerd.

 • We maken een keuze voor:

  • Taakgerichte stijl: er wordt “verteld” wat er moet gebeuren.

  • Relatiegerichte stijl: contact krijgen met de leden, begrip en acceptatie verwerven.


De vergadering welke stijlen1

Relatiegericht

hoog

participeren

verkopen

delegeren

opdragen

Taakgericht

laag

hoog

De Vergadering: welke stijlen ……

 • De plaatsen van de 2 stijlen in een schema:


De vergadering wat is het nu eigenlijk

De Vergadering: wat is het nu eigenlijk?

Welke stijl er ook wordt gekozen, de inhoudelijke invulling is:

 • Een verzamelnaam voor diverse vormen van formeel groepsoverleg

 • Een vergadering is pas een vergadering als:

  - er een agenda is

  - een voorzitter heeft

  - er deelnemers zijn

  - er verslaglegging is


De vergadering wat is het nu eigenlijk1

De Vergadering: wat is het nu eigenlijk?

 • Vergaderen is dus : overleggen met een groep mensen met gebruik van de functies:

  - Brainstormen: spontaan met ideeën komen

  - Uitwisselen van informatie: deelnemers informeren elkaar

  - Oplossen van problemen: discussiëren / oplossen van …

  - Nemen van beslissingen: besluiten over zaken die deze

  of vorige vergadering aan bod zijn gekomen


Gedrag en vergaderen

Gedrag en vergaderen

 • Het effect van:

  • de emotie van de persoon;

  • de emotie van het moment / de boodschap;

  • uw eigen emotie: ga kort bij uzelf na of en hoe u uw emoties kunt “beheren”;

  • wie durft het te delen?


Gedrag en vergaderen1

Gedrag en vergaderen

 • Het effect van:

  • de mate van samenwerking;

  • de mate van onderlinge acceptatie;

  • uw “eigen” samenwerkingspakketje: tot hoe ver wilt / kunt u gaan? Ga dit ook na in het kader van het “beheer“;

  • deel het met ons als u dit wilt.


Gedrag en vergaderen2

Gedrag en vergaderen

 • Het effect van:

  • de sterke punten van jezelf;

  • waar vinden we die terug;

  • voorkom een blinde vlek en denk eraan dat we allemaal “een valkuil” hebben


Hebt u ook nu nog vragen

Hebt u ook nu nog vragen?

OPSWOndersteuningsPunt

Sport en Welzijn

Telefoon0416-683615

Emailopsw@waalwijk.nl

Stel ze nu, wij noteren ze en komen er op terug.Stel ze later via de e-mail aan het OndersteuningsPunt Sport en Welzijn


Hartelijk dank voor uw belangstelling geef uw mening middels de evaluatie

Effectief Vergaderen doe je zo …….

Hartelijk dank voor uw belangstelling, geef uw mening middels de evaluatie.


 • Login