Effectief Vergaderen doe je zo …….
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Effectief Vergaderen doe je zo ……. PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Effectief Vergaderen doe je zo ……. Welkom en programma. Korte terugblik / samenvatting Uitwerking huiswerkopdracht m.b.t. het rollenspel: Het rollenspel Reacties over het proces De vragenlijst en opvallende punten daarin Verder met nog een stuk theorie: Stijlen van vergaderen

Download Presentation

Effectief Vergaderen doe je zo …….

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Effectief Vergaderen doe je zo …….


Welkom en programma

 • Korte terugblik / samenvatting

 • Uitwerking huiswerkopdracht m.b.t. het rollenspel:

  • Het rollenspel

  • Reacties over het proces

 • De vragenlijst en opvallende punten daarin

 • Verder met nog een stuk theorie:

  • Stijlen van vergaderen

  • Gedrag en vergaderen

  • Gebruik van sterke punten tijdens het vergaderen

  • ……


Terugblik

 • Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

 • Bestuursvergadering en Ledenvergadering

 • Wat doet het Bestuur

 • Zender en ontvanger en de boodschap

 • De “bergen waar we tegenop zien”

 • Huiswerkopdrachten


Rollenspel

 • Samenstellen van het bestuur en aan de slag met een voorbereiding >> tips meegeven / begeleiding

 • Samenstellen van observatiegroep en voorbereiding van de observatie >> tips meegeven / begeleiding

 • De rest van de groep vormt de groep leden >> tips meegeven / begeleiding

 • “Het spel op de wagen”

 • Terugkoppelen van het totaal


De Vragenlijst

 • Waarom zo’n lijst

 • Hoe leest u uw eigen antwoorden

 • Wat gaat u er mee doen / wat kunt u er mee doen

 • De verbeterpunten en hoe die te realiseren


De Vragenlijst


De Vragenlijst


Genoemde knelpunten penningmeester

 • Ledenadministratie

 • Voort secretariaat m.b.t. contributie-inning

  Dient ervoor te zorgen dat de

  contributie/sponsorgelden op tijd

  worden voldaan

 • Taakverdeling / taakinvulling

 • Hoe gaan we om met niet-betalers

  Moet achter de mensen aan die

  niet betalen

 • Heeft nooit genoeg middelen

De Vragenlijst

Genoemde knelpunten Lid van Bestuur

 • Geen concrete taken toegewezen gekregen

 • Meer willen doen dan gevraagd Scheefgroei bij de belasting / werkdruk van personen

 • Afstand tot DB (minder op de hoogte / betrokken Communicatie tussen het Dagelijks Bestuur (DB) en de overige bestuursleden

 • Eigen betrokkenheid

 • “Ik ben onmisbaar”


De Vragenlijst


De Vragenlijst


De Vragenlijst


De Vragenlijst

Eigenlijk moet je zo min mogelijk onderbreken.

Iedereen heeft het recht om zijn mening / verhaal te vertellen.


De Vragenlijst

Omgaan met kritiek vanuit de vereniging is lastig en vaak ondankbaar.

Je kunt het niet altijd met iedereen eens zijn.


De Vergadering: welke stijlen ……

 • In een vertrouwelijke sfeer werken kan in diverse stijlen worden uitgevoerd.

 • We maken een keuze voor:

  • Taakgerichte stijl: er wordt “verteld” wat er moet gebeuren.

  • Relatiegerichte stijl: contact krijgen met de leden, begrip en acceptatie verwerven.


Relatiegericht

hoog

participeren

verkopen

delegeren

opdragen

Taakgericht

laag

hoog

De Vergadering: welke stijlen ……

 • De plaatsen van de 2 stijlen in een schema:


De Vergadering: wat is het nu eigenlijk?

Welke stijl er ook wordt gekozen, de inhoudelijke invulling is:

 • Een verzamelnaam voor diverse vormen van formeel groepsoverleg

 • Een vergadering is pas een vergadering als:

  - er een agenda is

  - een voorzitter heeft

  - er deelnemers zijn

  - er verslaglegging is


De Vergadering: wat is het nu eigenlijk?

 • Vergaderen is dus : overleggen met een groep mensen met gebruik van de functies:

  - Brainstormen: spontaan met ideeën komen

  - Uitwisselen van informatie: deelnemers informeren elkaar

  - Oplossen van problemen: discussiëren / oplossen van …

  - Nemen van beslissingen: besluiten over zaken die deze

  of vorige vergadering aan bod zijn gekomen


Gedrag en vergaderen

 • Het effect van:

  • de emotie van de persoon;

  • de emotie van het moment / de boodschap;

  • uw eigen emotie: ga kort bij uzelf na of en hoe u uw emoties kunt “beheren”;

  • wie durft het te delen?


Gedrag en vergaderen

 • Het effect van:

  • de mate van samenwerking;

  • de mate van onderlinge acceptatie;

  • uw “eigen” samenwerkingspakketje: tot hoe ver wilt / kunt u gaan? Ga dit ook na in het kader van het “beheer“;

  • deel het met ons als u dit wilt.


Gedrag en vergaderen

 • Het effect van:

  • de sterke punten van jezelf;

  • waar vinden we die terug;

  • voorkom een blinde vlek en denk eraan dat we allemaal “een valkuil” hebben


Hebt u ook nu nog vragen?

OPSWOndersteuningsPunt

Sport en Welzijn

Telefoon0416-683615

[email protected]

Stel ze nu, wij noteren ze en komen er op terug.Stel ze later via de e-mail aan het OndersteuningsPunt Sport en Welzijn


Effectief Vergaderen doe je zo …….

Hartelijk dank voor uw belangstelling, geef uw mening middels de evaluatie.


 • Login