Download

Skrzyżowania drogowe


Advertisement
/ 39 []
Download Presentation
Comments
ethan
From:
|  
(1142) |   (0) |   (0)
Views: 172 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Katarzyna Dąbrowska Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych (Gimnazjum nr 11) - Gliwice. Skrzyżowania drogowe. Wprowadzenie . Pojęcie skrzyżowania
Skrzyżowania drogowe

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skrzy owania drogowe l.jpgSlide 1

Katarzyna Dąbrowska

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych

(Gimnazjum nr 11) - Gliwice

Skrzyżowania drogowe

Wychowanie komunikacyjne

Wprowadzenie l.jpgSlide 2

Wprowadzenie

 • Pojęcie skrzyżowania

  Skrzyżowanie– przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Wychowanie komunikacyjne

Wprowadzenie3 l.jpgSlide 3

Wprowadzenie

 • Rodzaje skrzyżowań

  • skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,

  • skrzyżowania typu rondo,

  • skrzyżowania ze znakami,

  • skrzyżowania dróg równorzędnych.

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania z sygnalizacj wietln l.jpgSlide 4

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania z sygnalizacj wietln5 l.jpgSlide 5

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

 • Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną musisz pamiętać, że wskazania sygnałów świetlnych do kierowania ruchem na skrzyżowaniach mają pierwszeństwo przed zasadami wynikających ze znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu. Innymi słowy mówiąc: znaki drogowe przestają decydować o pierwszeństwie przejazdu na takim skrzyżowaniu gdzie ustawiona została sygnalizacja świetlna.

 • W momencie kiedy sygnalizacja zostanie uszkodzona lub wyłączona znaki drogowe ponownie nabierają znaczenia.

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania z sygnalizacj wietln6 l.jpgSlide 6

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania z sygnalizacj wietln7 l.jpgSlide 7

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania typu rondo l.jpgSlide 8

Skrzyżowania typu rondo

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania typu rondo9 l.jpgSlide 9

Skrzyżowania typu rondo

 • Na skrzyżowaniach typu rondo pierwszeństwo przejazdu uzależnione jest od jego oznakowania:

  • Jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki C-12, to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych.

  • Jeśli przed rondem znajdują się dodatkowo znaki A-7, wówczas rondo traktowane jest jak droga z pierwszeństwem.

 • Pojazd szynowy (tramwaj) ma pierwszeństwo zawsze, ale tylko jeśli znajduje się w obrębie ronda.

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania typu rondo10 l.jpgSlide 10

Skrzyżowania typu rondo

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania typu rondo11 l.jpgSlide 11

Skrzyżowania typu rondo

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania ze znakami l.jpgSlide 12

Skrzyżowania ze znakami

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania ze znakami13 l.jpgSlide 13

Skrzyżowania ze znakami

 • Na skrzyżowaniu, na którym o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe, droga podporządkowana jest oznakowana przy pomocy znaku A-7 lub B-20, natomiast droga z pierwszeństwem przejazdu najczęściej przy pomocy znaku D-1. Drogi z pierwszeństwem przejazdu poza terenem zabudowanym mogą być również oznakowane przy pomocy znaków: A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e.

 • Pamiętaj, że zawsze przynajmniej dwie drogi spotykające się na skrzyżowaniu, są równorzędne względem siebie.

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania ze znakami14 l.jpgSlide 14

Skrzyżowania ze znakami

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania ze znakami15 l.jpgSlide 15

Skrzyżowania ze znakami

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania dr g r wnorz dnych l.jpgSlide 16

Skrzyżowania dróg równorzędnych

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania dr g r wnorz dnych17 l.jpgSlide 17

Skrzyżowania dróg równorzędnych

 • Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych pierwszeństwo nie jest określone ani przez znaki drogowe ani przez sygnalizację świetlną, w związku z tym żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem, ani drogą podporządkowaną. Skrzyżowania takie albo są oznakowane znakami A-5, albo też nie posiadają żadnego oznakowania.

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania dr g r wnorz dnych18 l.jpgSlide 18

Skrzyżowania dróg równorzędnych

 • Zbliżając się do takiego skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu:

  • wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z Twojej prawej strony,

  • skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka jadącym na wprost lub skręcającym w prawo,

  • pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z Twojej lewej strony,

  • pojazdowi uprzywilejowanemu będącemu w akcji.

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania dr g r wnorz dnych19 l.jpgSlide 19

Skrzyżowania dróg równorzędnych

Reguła „prawej ręki”

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania dr g r wnorz dnych20 l.jpgSlide 20

Skrzyżowania dróg równorzędnych

Skręt w lewo

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania dr g r wnorz dnych21 l.jpgSlide 21

Skrzyżowania dróg równorzędnych

Z pojazdem szynowym

Wychowanie komunikacyjne

Skrzy owania dr g r wnorz dnych22 l.jpgSlide 22

Skrzyżowania dróg równorzędnych

Z pojazdem uprzywilejowanym

Wychowanie komunikacyjne

Przyk ady do rozwi zania l.jpgSlide 23

Przykłady do rozwiązania

Na skrzyżowaniu określ kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów

Wychowanie komunikacyjne

Slide24 l.jpgSlide 24

Wychowanie komunikacyjne

Slide25 l.jpgSlide 25

Wychowanie komunikacyjne

Slide26 l.jpgSlide 26

Wychowanie komunikacyjne

Slide27 l.jpgSlide 27

Wychowanie komunikacyjne

Slide28 l.jpgSlide 28

Wychowanie komunikacyjne

Slide29 l.jpgSlide 29

Wychowanie komunikacyjne

Slide30 l.jpgSlide 30

Wychowanie komunikacyjne

Slide31 l.jpgSlide 31

Wychowanie komunikacyjne

Slide32 l.jpgSlide 32

Wychowanie komunikacyjne

Slide33 l.jpgSlide 33

Wychowanie komunikacyjne

Slide34 l.jpgSlide 34

Wychowanie komunikacyjne

Slide35 l.jpgSlide 35

Wychowanie komunikacyjne

Slide36 l.jpgSlide 36

Wychowanie komunikacyjne

Slide37 l.jpgSlide 37

Wychowanie komunikacyjne

Slide38 l.jpgSlide 38

Wychowanie komunikacyjne

Literatura l.jpgSlide 39

Literatura

 • Kodeks dorgowy,

 • http://tempus.metal.agh.edu.pl/~ablaszcz/strony/mapastrony.html,

 • http://www.v10.pl/prawo/Znaki,drogowe,111.html,

 • Auto moto: Oficjalne testy egzaminacyjne na wszystkie kategorie: A, B, C, D, T. Prawo jazdy bez stresu część 2.

Wychowanie komunikacyjne


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro