slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Invazivne metode liječenja boli

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Invazivne metode liječenja boli - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Invazivne metode liječenja boli. K ontinuum liječenja boli. Najmanje invazivno. Najinvazivnije. Kontinuum nije povezan sa djelotvornošću. P sihološki/fizički pristup. Topi čki lijekovi. Oral ni lijekovi. Interven cijske tehnike. Indikacije za invazivno liječenje boli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Invazivne metode liječenja boli' - ethan-beard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k ontinuum lije enja boli
Kontinuum liječenja boli

Najmanje invazivno

Najinvazivnije

Kontinuum nije povezan sa djelotvornošću

Psihološki/fizički pristup

Topički lijekovi

Oralni lijekovi

Intervencijske tehnike

indikacije za invazivno lije enje boli
Indikacije za invazivno liječenje boli
 • Bol koja nije izliječena konzervativnim pristupom
 • Neprihvatljive nuspojave sustavne terapije
 • Pacijentova želja za izbjegavanjem sustavne th.
 • Bolne krize
t erapijska razmatranja odre ivanje prioriteta
Terapijska razmatranja:Određivanje prioriteta
 • Djelotvornost
  • klinički pokusi
  • kliničko iskustvo
 • Sigurnost/podnošljivost
 • Jednostavnost upotrebe
  • učestalost
  • bolesnikovo prihvačanje
 • Cijena
invazivne metode lije enja boli blokovi
Invazivne metode liječenja boli: Blokovi
 • Dijagnostički blokovi
  • koriste se za identifikaciju izvora boli
 • Prognostički blokovi
  • koriste se za izbor metode
 • Terapijski blokovi
  • produljena analgezija jednokratnom aplikacijom
  • usklađeno sa fizikalnom terapijom
i nvazivna terapija za bol u donjem dijelu le a
Invazivna terapija za bol u donjem dijelu leđa
 • Epiduralne injekcije steroida
 • Injekcije sakroilijačnog zgloba
 • Blokovi fasetnih zglobova kralježnice
 • Stimulacija leđne moždine
 • Spinalna (subarahnoidalna) aplikacija lijekova
epidural ne i nje kcije steroida
Epiduralne injekcije steroida

Razumijevanje:

 • Nucleus pulposus bogat je proupalnim medijatorimauključujući fosfolipazu A, interleukine i proteoglikane
 • Lokalno apliciranje steroida pojačati će protuupalni efekt , te redukciju simptoma.
slide9

Tehnike epiduralne aplikacije steroida

Interlaminarna (1), transforaminalna (2), kaudalna (3)

2

2

3

1

3

epidural ne injekcije steroida s igurnost i komplikacije
Epiduralne injekcije steroida:Sigurnost i komplikacije
 • Cervikalna
  • Interlaminarna: Punkcija dure, ozljeda leđne moždine
  • Transforaminalna: inzult, ozljeda korijena živca
 • Torakalna
  • Interlaminarna: Punkcija dure,ozljeda leđne moždine
  • Transforaminalna: Pneumotoraks, ozljeda korijena živca
 • Lumbalna
  • Interlaminarna: Punkcija dure
  • Transforaminalna: Ozljeda korijena živca
cervi k al na t ransforaminal na e pidural na aplikacija s teroid a
Cervikalnatransforaminalnaepiduralnaaplikacijasteroida

Neurološki događaji nakon cervikalne epiduralne aplikacije steroida

 • 1340 ispitanika
 • 286 odbijenih
 • 78 ozbiljnih neuroloških komplikacija
  • 13 cerebelarni basilarni infarkt
  • 11 infarkt leđne moždine
  • 12 smrti

Scanlon and Wallace, 2004

Vertebralnaarterija

simpati ka blokada
Simpatička blokada

Ozljeda živca vodi do:

 • Križanja puteva informacija između simpatičkih i aferentnih vlakana
 • Aktivacija simpatičkih eferentnih evociranih potencijala u malim aferentnim vlaknima
 • Porast broja kateholaminskih receptora
  • Drummond et al, 1996; Devor 1981; Devor, 1990; McLachlan, 1993
tehnike simpati ke blokade
Tehnike simpatičke blokade

Blok ganglion stellatuma

Lumbalni simpatički blok

subarahnoidalna spinalna aplikacija lijekova
Subarahnoidalna(spinalna)aplikacija lijekova
 • Opioidi
 • Klonidin
 • Bupivakain
 • Baklofen
 • Zikonotid
problemi sa studijama djelotvornosti intratekalne terapije
Problemi sa studijama djelotvornosti intratekalne terapije
 • Nedostatak psihološke procjene
 • Nisu opisane metode skrininga
 • Nema kontrolnih skupina, randomizacije, te “slijepih”proba
 • Nisu definirani bolni sindromi
 • Nisu standardizirane metode koje opisuju ishod
 • Nema protokola za izbor, povećanje ili smanjenje lijekova
 • Aktualne studije su prekratke
pregled literature intratekalna aplikacija morfina
Pregled literature:Intratekalna aplikacija morfina

No. of Good – Excellent

Reference Patients Indication Pain Relief

Onofrio, Yaksh, 1990

J. of Neurosurgery 53 Cancer 64%

Penn, Paice, 1987 35 Cancer

J. of Neurosurgery 43 8 Non-malignant 84%

Shetter, 1986

Neurosurgery 14 Cancer 79%

Krames, Gershow, 1985

Cancer 17 Cancer 88%

Auld, Jokela, 1985

Spine 26 Non-malignant 81%

mehanizam djelovanja ziconoti da na prijenos u sinapti koj pukotini primarnog nociceptora

A.P.

Ziconotide

Mehanizam djelovanja Ziconotidana prijenos u sinaptičkoj pukotini primarnog nociceptora
 • Presinaptički kalcijevi kanali (CCs) triger kalcij-ovisno otpuštanje
 • Ziconotid blokirapresinaptičke N-tipkalcij kanale ili NCCs
osnovno djelovanje postotno pove anje u vaspi od 0 3 tjedna
Osnovno djelovanje: Postotno povećanjeu VASPI od 0-3. tjedna

12%

p=0.04,

5%

VASPI- Visual Analog Scale of Pain Intensity

intraspinalne injekcije kod sveobuhvatnog tretmana u lije enju maligne boli
Intraspinalne injekcijekodsveobuhvatnog tretmana u liječenju maligne boli
 • Randomizirane kontrolirane studije
 • 202 nasumično izabrana karcinomska bolesnika za spinalnu aplikaciju ili cjelociti zdravstveni tretman.
 • Klinički uspjeh definira se kao >/= 20% redukcija u VAS skoriranju ili jednaki VAS skor uz >/= 20% redukciju u dozi lijekova.
 • Veći uspjeh nakon spinalne aplikacije (84.5% vs 70.8%, p=.05)
 • Više bolesnika nakon spinalne aplikacije ima >/=20% redukaciju u VAS skoru i u dozi lijeka
 • Nesignifikantna razlika u srednjoj VAS vrijednosti (IDDS-52%, CMM-39%)
 • Bez razlike u preživljenju između kontrolnih skupina

Smith et al, 2002

mje avine lijekova
Mješavine lijekova

ZA

 • Višestruko ciljno djelovanje
 • Umanjenje djelovanja
 • Sinergizam lijekova

PROTIV

 • Pitanje podudarnosti lijekova
   • Potentnost
   • Topljivost
 • Taloženje lijekova u visokim koncentracijama
 • Stvaranje granuloma
slide22

Torakalno

Dura

Kateter

Stvaranje granuloma kod kontinuirane spinalne terapije

Lumbalno

Dura

Kateter

isplativost intraspinalne terapije
Isplativost intraspinalne terapije
 • 5-godišnja analiza isplativosti intratekalnog davanja morfina protivfarmakološkog pristupa nakon neuspješne kirurške intervencije;Intratekalna terapija jeftinija je nego standardni medikamentozni pristup.
  • Lissovoy et al., 1997
 • Intratekalna terapija protiv peroralne/transdermalne: Računajući 5%-tno mjesečno povećanje doze, kroz 25 mjeseci,intratekalni sustavi jeftiniji su od peroralne ili transdermalne terapije
  • Hassenbusch et al., 1997
stimulacija le ne mo dine

C VLAKNA

C VLAKNA

INHIBITORNI

INTERNEURON

INHIBITORNIINTERNEURON

PROJEKCIJSKINEURON

PROJEKCIJSKINEURON

AaAb VLAKNA

AaAb VLAKNA

Stimulacija leđne moždine
 • Kad su podržaji jači od bolnih impulsa
 • “Zatvaranje vrata”sprečava prenođenje bolnog signala do mozga
 • SCS Implantiranporeddorzalnih kolumnistimulira živce za inhibiciju boli maskirajući bolne osjete uz pojavu parestezije

Bol

VRATA

Osjet

Bol

VRATA

SCS

Osjet

to ke stimulacije
Točke stimulacije

Dorzalne kolumne

 • Sadrže sekundarna osjetna (aferentna) vlakna
 • Stimulacija izaziva parestezije većih površina izabranih regija povezivo sa jačinom stimulacije (jačinom katode)
stimulacija le ne mo dine1
Stimulacija leđne moždine

DJELOTVORNOST

 • Većina retrospektivnih studija govori o 50-70% uspjehu(>50% smanjenje boli)

North, 1993; Kumar, 1991

 • Studije o reoperacijama u lumbalnoj kralježnici govore o slabom ishodu kod većine bolesnika

North, 1991

zaklju ak
Zaključak
 • Djelotvornost invazivnih tehnika u liječenju boli teško je odrediti obzirom na nedefiniranost dosadašnji kliničkih studija
 • Većina studija su retrospektivne
 • Kao monoterapijski pristup, invazivno liječenje boli slabije je djelotvorno u odnosu na polivalentni pristup koji uključuje psihološke i rehabilitacijske tehnike
ad