ZBIÓR ZADAŃ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

ZBIÓR ZADAŃ O WODZIE z rozwiązaniami Karolina Homa i Lilianna Szylar PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ZBIÓR ZADAŃ O WODZIE z rozwiązaniami Karolina Homa i Lilianna Szylar. Spis treści. 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Definicja rozpuszczalności 5. Krzywe rozpuszczalności 6. Zadania na obliczanie rozpuszczalności 7. Odpowiedzi do zadań na obliczanie rozpuszczalności

Download Presentation

ZBIÓR ZADAŃ O WODZIE z rozwiązaniami Karolina Homa i Lilianna Szylar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zbi r zada o wodzie z rozwi zaniami karolina homa i lilianna szylar

ZBIÓR ZADAŃ

O WODZIE

z rozwiązaniami

Karolina Homa i Lilianna Szylar


Spis tre ci

Spis treści

1. Strona tytułowa

2. Spis treści

3. Definicja rozpuszczalności

5. Krzywe rozpuszczalności

6. Zadania na obliczanie rozpuszczalności

7. Odpowiedzi do zadań na obliczanie rozpuszczalności

8. Obliczanie stężenia procentowego

9. Odpowiedzi do zadań na obliczanie stężenia procentowego

10. Rozcieńczanie roztworów

11. Odpowiedzi do zadań na rozcieńczanie roztworów

12. Zatężanie roztworów

13. Odpowiedzi do zadań na zatężanie roztworów


Definicja rozpuszczalno ci

Definicja rozpuszczalności

Rozpuszczalność substancjito maksymalna ilość gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony

3


Zbi r zada o wodzie z rozwi zaniami karolina homa i lilianna szylar

Tabela rozpuszczalności


Krzywe rozpuszczalno ci

Krzywe rozpuszczalności

rozpuszczalność g/100 g H2O


Zadania na obliczanie rozpuszczalno ci

ZADANIA NA OBLICZANIE ROZPUSZCZALNOŚCI


Zadanie 1

ZADANIE 1

Do dwóch zlewek zawierających po 100 g wody o temperaturze 40° C wsypano 60 g chlorku sodu (NaCl) i 60g siarczanu (VI) miedzi (II) (CuSO4).Korzystając z krzywej rozpuszczalności, ustal, czy w obu zlewkach nastąpiło całkowite rozpuszczenie substancji.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 2

ZADANIE 2

Korzystając z wykresu rozpuszczalności. Oblicz w jakiej ilości wody należy rozpuścić 150 g azotanu (V) potasu (KNO3), aby w temperaturze 30° C uzyskać roztwór nasycony.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 3

ZADANIE 3

Oblicz, ile gramów azotanu (V) potasu (KNO3) wykrystalizuje, jeżeli 200g wodnego roztworu tej substancji nasyconego w temperaturze 80° C ochłodzi się do temperatury 30° C

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 4

ZADANIE 4

Oblicz, ile gramów azotanu (V) sodu (NaNO3) trzeba do sporządzenia 300 g wodnego roztworu nasyconego w temperaturze 50ºC.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 5

ZADANIE 5

Ile gramów chlorku sodu (NaCl) znajduje się w 400 g roztworu nasyconego w temperaturze 40 °C

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 6

ZADANIE 6

Oblicz, ile gramów wody znajduje się w 400 g nasyconego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) w temperaturze 60 °C.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Rozwi zanie zadania 1

Rozwiązanie zadania 1

NaCl - 36g /100g H2O

CuSO4 - 30g /100g H2O

36<60

30<60

Odp. W obydwu przypadkach sole rozpuściły się w temperaturze wody 40 °C


Rozwi zanie zadania 2

Rozwiązanie zadania 2

Rozpuszczalność KNO3 w temperaturze 30°C wynosi 48g/100g H2O

100 g H2O ------------------------ 48 g KNO3

x ------------------------ 150 g KNO3

x=(100*150)/48

x= 312,5

Odp. 150 g azotanu (V) potasu należy rozpuścić w 312,5 g wody


Rozwi zanie zadania 3

Rozwiązanie zadania 3

rozpuszczalność KNO3 80°C180g/100g H2O

30°C46g/100g H2O

t= 80°C 100g wody + 180g KNO3 = 280g r – ru

200g r – ru – x

280g r – ru – 180

____________________________________

x ≈ 128,6

t =30°C 100g H2O + 46g KNO3 = 149g r – ru

200g r – ru – x

146g r – ru – 46g KNO3

____________________________________

x ≈ 63

128,6 – 63 = 65,6


Rozwi zanie zadania 4

Rozwiązanie zadania 4

t50°C = 118g NaNO3/100g H2O

118g NaNO3 + 100g H2O = 218g roztworu

218g roztworu – 118g NaNO3

300g roztworu – x

_______________________________

x≈162,4

Odp. Do sporządzenia 300g nasyconego roztworu NaNO3 w temperaturze 50°C potrzeba 162, 4 g NaNO3


Rozwi zanie zadania 5

Rozwiązanie zadania 5

NaCl

t40°C = 36g/100g H2O

100g H2O + 36g NaCl = 136g roztworu

136 roztworu – 36g NaCl

400g roztworu – x

x ≈105, 9

Odp. Do otrzymania roztworu nasyconego w temperaturze 40°C potrzeba 105,9 NaCl.


Rozwi zanie zadania 6

Rozwiązanie zadania 6

t=30°C 40g CuSO4/100g H2O = 140g roztworu

140 r – ru – 100g H2O

400g r – ru – x

___________________

x ≈ 285,7

Odp. W 400 g roztworu nasyconego CuSO4 w temperaturze 60°C znajduje się 285,7g CuCO4


Odpowiedzi do zada na obliczanie rozpuszczalno ci

Odpowiedzi do zadań na obliczanie rozpuszczalności

Zad. 1 – W obydwuprzypadkach sole rozpuściłysię.

Zad. 2 –150 g KNO3 należy rozpuścić w 312,5 g wody

Zad. 3 – Wytrąci się 65,6 g KNO3

Zad. 4 – Do sporządzenia 300g nasyconego roztworu NaNO3 w temperaturze 50°C potrzeba 162, 4 g NaNO3

Zad. 5 – Do otrzymania roztworu nasyconego w temperaturze 40°C potrzeba 105,9 NaCl.

Zad. 6 – W 400 g roztworu nasyconego Cu SO4 w temperaturze 60°C znajduje się 285,7g CuCO4


Zbi r zada o wodzie z rozwi zaniami karolina homa i lilianna szylar

OBLICZANIE STĘŻENIA PROCENTOWEGO ROZTWORÓW


Definicja st enia procentowego

Definicja stężenia procentowego

Stężenie procentowe roztworu (Cp) jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu

gdzie: ms – masa substancji

mr– masa roztworu


Zadanie 11

Zadanie 1

Oblicz stężenie procentowe roztworu, jeżeli wiadomo, że w 400g roztworu znajduje się 80g substancji.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 21

Zadanie 2

Oblicz stężenie procentowe roztworu, która powstał po zmieszaniu 285 g wody i 15 g cukru.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 31

Zadanie 3

Oblicz ile gramów soli należy dodać do 150g wody, aby otrzymać roztworu 25 %.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 41

Zadanie 4

Oblicz ile gramów roztworu 8% możemy otrzymać mając do dyspozycji 40g cukru i wodę.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 51

Zadanie 5

Oblicz ile gramów soli pozostanie po odparowaniu wody, z 300g 5% roztworu.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 61

Zadanie 6

Oblicz stężenie procentowe roztworu soli w wodzie, którzy powstał po zmieszaniu 500g wody i 30g soli

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 7

Zadanie 7

Oblicz stężenie procentowe roztworu o gęstości d= 1,25g /cm3, jeżeli wiesz, że w 400 cm3 roztworu znajduje się 50g substancji rozpuszczonej.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Rozwi zanie zadania 11

Rozwiązanie zadania 1

I sposób:

Dane: mr = 400g

ms = 80g

Szukane: Cp = ?

Cp = ms / mr • 100%

Cp = 80 / 400 •100%

Cp = 20%

Odp. Stężenie procentowe roztworu wynosi 20%

II sposób

80g substancji – x%

400g roztworu – 100%

_________________________

400g • x% = 80 • 100%

x% = 20%

Odp. Stężenie procentowe roztworu wynosi 20%


Rozwi zanie zadania 21

Rozwiązanie zadania 2

285 g wody + 15 g cukru = 300g roztworu300g roztworu – 15g cukru

100g roztworu – x

_____________________________

x = 5

Odp. Stężenie procentowe roztworu wynosi 5%


Rozwi zanie zadania 31

Rozwiązanie zadania 3

150 + x g roztworu – x g soli 100g roztworu – 25 soli

______________________________(150+x) • 25 = 100 • x 150 • 25 + 25x = 100 • x 3750 + 25 x = 100 x - 75 x = - 3750x = 50

Odp. Aby otrzymać roztwór 25 % do 150g wody należy dodać 50g soli.


Rozwi zanie zadania 41

Rozwiązanie zadania 4

100 g r – ru -------- 8g cukru

x ------------------- 40g cukru___________________x = 500

Odp. Z 40g cukru można otrzymać 500g 8% roztworu.


Rozwi zanie zadanie 5

Rozwiązanie zadanie 5

100g r – ru – 5g substancji

300g r –ru – x _______________________100x = 300 • 5 x = 15g

Odp. Pozostanie 15g soli


Rozwi zanie zadania 61

Rozwiązanie zadania 6

500g H20 +30g soli = 530g r –ru

530g roztworu – 30g soli

100g roztworu – x

x = 5,7

Odp. Stężenie procentowe wynosi 5,7


Rozwi zanie zadania 7

Rozwiązanie zadania 7

1cm3 roztworu – 1,25g roztworu 400 cm3 roztworu – x _____________________________x = 500

500 g roztworu ------- 50 g soli

100 g roztworu -------- x

--------------------------------------------------

x=100*50/500

x= 10

Odp. Stężenie roztworu wynosi 10%.


Odpowiedzi do zada na obliczanie st enia procentowego

Odpowiedzi do zadań na obliczanie stężenia procentowego

zad.1 – Stężenie procentowe roztworu wynosi 20%

zad.2 – Stężenie procentowe roztworu wynosi 5%

zad.3 – Aby otrzymać roztwór 25 % do 150g wody należy dodać 50g soli.

zad.4 – Z 40g cukru można otrzymać 500g 8% roztworu.

zad.5 – Pozostanie 15g soli

zad.6 – Stężenie procentowe wynosi 5,7

zad.7 – Stężenie roztworu wynosi 10%.


Poj cia kt re mog si przyda

Pojęcia, które mogą się przydać

Roztwór nasycony – roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej danej substancji

Roztwór nienasycony – roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość danej substancji.

Roztwór stężony – roztwór, w którym masa substancji rozpuszczonej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do masy wody (rozpuszczalnika

Roztwór rozcieńczony – roztwór w którym masa substancji rozpuszczonej jest mała (kilka procent) w stosunku do masy wody (rozpuszczalnika)

Roztwór właściwy – roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary mniejsze od 10-9 m.

Koloid – mieszanina, w której cząstki ciała stałego mają rozmiary od 10-9 m do 10-7 m.

Zawiesina – mieszanina cieczy i ciała stałego, którego cząstki mają rozmiary większe od 10-7 m.

Stężenie procentowe roztworu (Cp) jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

.


Rozcie czanie roztwor w

Rozcieńczanie roztworów


Zadanie 12

Zadanie 1

Oblicz ile gramów wody należy dolać do 500 cm3 10% octu o gęstości 1,013 g/cm3, aby otrzymać roztwór 3%.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 22

Zadanie 2

Oblicz ile cm3 wody należy dolać do 200 g 10 % roztworu soli, aby uzyskać roztwór 4%. Gęstość wody wynosi 1g/cm3.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 32

Zadanie 3

Oblicz w jaki stosunku wagowym należy zmieszać 10% roztwór soli z 20% roztworem, aby uzyskać roztwór 16%.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Rozwi zanie zadania 12

Rozwiązanie zadania 1

1,013 g roztworu ------------- 1 cm3

z --------------------------------- 500 cm3

z=506,5

100 g roztworu -------- 10 g kwasu octowego

506,5 g roztworu --------- x

x=50,65

506,5 g roztworu + y g wody ------- 50,65 g kwasu octowego

100 g roztworu -----------------------3 g kwasu octowego

3(506,5+y)=100*50,65

1519,5+3y=5065

y=

Odp. Należy dolać około 1181,8 g wody.


Rozwi zanie zadania 22

Rozwiązanie zadania 2

100g roztworu ------------------10 g soli

200 g roztworu ----------------- 20 g soli

200 g roztworu +x g wody ---- 20 g soli

100 g roztworu ---------------- 4 g soli

4(200+x)=20*100

x= 400

1 g wody ----------------- 1cm3

400 g wody ------------- 400 cm3

Odp. Należy dolać 400 cm3 wody.


Rozwi zanie zadania 32

Rozwiązanie zadania 3

10%4 części wagowe roztworu 10%

16%

20%6 części wagowych roztworu 20%

Odp. Należy zmieszać 2 części wagowe roztworu 10% i 3 części wagowe roztworu 20% aby otrzymać roztwór 16%.


Odpowiedzi do zada na rozcie czanie roztwor w

Odpowiedzi do zadań na rozcieńczanie roztworów

Zad.1. Należy dolać około 1181,8 g wody.

Zad.2. Należy dolać 400 cm3 wody.

Zad.3. Należy zmieszać 2 części wagowe roztworu 10% i 3 części wagowe roztworu 20% aby otrzymać roztwór 16%.


Zat anie roztwor w

Zatężanie roztworów


Zadanie 13

Zadanie 1

Oblicz ile gramów soli należy dodać do 400g 8% roztworu, aby otrzymać roztwór 10%.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 23

Zadanie 2

Oblicz ile gramów wody należy odparować z 300 g 4 % roztworu, aby otrzymać roztwór 20%.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Zadanie 33

Zadanie 3

Oblicz stężenie procentowe roztworu, który powstał po odparowaniu 80 g wody z 200 g 6% roztworu.

Rozwiązanie

Odpowiedź


Rozwi zanie zadania 13

Rozwiązanie zadania 1

100 g roztworu ---- 8 g soli

400 g roztworu ---- x

x=32

100 g roztworu ---------10 g soli

400+y g roztworu-------32+y

-------------------------------------

100(32+y)=10(400+y)

3200+100y=4000+10y

90y=800

y=8,9

Odp. Trzeba dosypać 8,9g soli.


Rozwi zanie zadania 23

Rozwiązanie zadania 2

300 g roztworu ------------------- x g soli

100 g roztworu ------------------- 4 g soli

x=12

100 g roztworu ----------------- 20 g soli

300 g roztworu - y g wody ------ 12 g soli

20(300-y)=100*12

-20y=1200-6000

y=240

Odp. Należy odparować 240 g wody.


Rozwi zanie zadania 33

Rozwiązanie zadania 3

100 g roztworu ---------------- 6 g soli

200 g roztworu ---------------- 12 g soli

200g – 80g = 140 g

120 g roztworu -------------------12 g soli

100 g roztworu -------------------- y

120 y =1200

y=10

Odp. Stężenie roztworu wynosi 10%.


Odpowiedzi do zada na zat anie roztwor w

Odpowiedzi do zadań na zatężanie roztworów

Zad.1. Należy dodać około 8,9 g soli.

Zad.2. Należy odparować 240 g wody.

Zad.3. Stężenie roztworu wynosi 10%.


Zbi r zada o wodzie z rozwi zaniami karolina homa i lilianna szylar

Koniec


  • Login