organitzaci plans i programes
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORGANITZACIÓ PLANS I PROGRAMES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

ORGANITZACIÓ PLANS I PROGRAMES - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

ORGANITZACIÓ PLANS I PROGRAMES. C.I.P. LLEBEIG. C.I.P. LLEBEIG. C.I.P. LLEBEIG. C.I.P. LLEBEIG. PLA DE CONVIVÈNCIA. Prevenció: afavorir el clima del centre Actuació amb alumnat que altera la convivència. Actuació en situacions de Bullying.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ORGANITZACIÓ PLANS I PROGRAMES' - etana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pla de conviv ncia
PLA DE CONVIVÈNCIA
 • Prevenció: afavorir el clima del centre
 • Actuació amb alumnat que altera la convivència.
 • Actuació en situacions de Bullying
mesures preventives fam lia m s participaci a l escola
Mesures preventivesFAMÍLIA: més participació a l’escola
 • Projecte incorporació i adaptació alumnat inf-3
 • Activitats conjuntes dintre de l’aula
 • Presència en activitats extra escolars i festives
 • Major comunicació en el procés d’E-A
 • Fomentar l’escola de pares/mares
 • Participació en l’elaboració pla de convivència
mesures preventives familia projecte incorporaci i adaptaci inf 3
Mesures preventives: FAMILIAProjecte incorporació i adaptació INF-3

Objectiu: Aconseguir una primera experiència escolar positiva.

Presència d’un membre de la família

Activitat de presentació

Activitat cooperativa : mural i esmorzar

mesures preventives familia activitats conjuntes dins de l aula
Mesures preventives: FAMILIAActivitats conjuntes dins de l’aula

Objectiu: - Empatia amb el/la mestre/a

- Percepció unitat família-escola

Un pare/mare comparteix una experiència a l’aula:

- Elaboració de material

- Explicar una professió o tema d\'interès

mesures preventives familia pres ncia activitats extraescolars festives
Mesures preventives: FAMILIAPresència activitats extraescolars-festives

Objectiu: Compartir experiències

Convidar-los a festivals i altres celebracions

Disposar de la seva ajuda en activitats extraescolars

mesures preventives familia major comunicaci en el proc s d e a
Mesures preventives: FAMILIAMajor comunicació en el procés d’E-A

Objectiu: Millorar el procés d\'Aprenentatge

Fulls de seguiment

Ús de l’agenda

Protocol per a les reunions:

- número mínim

- contingut: acadèmic i socioemocional

mesures preventives familia fomentar l escola de pares mares
Mesures preventives: FAMILIAFomentar l’escola de pares/mares

Objectiu: Donar pautes educatives comuns família-escola

- Xerrada infantil: “Enriquir el desenvolupament de l’infant”

- Altres xerrades o tallers que responguen als interessos dels pares/mares

mesures preventives familia participaci elaboraci del pla conviv ncia
Mesures preventives: FAMILIAParticipació elaboració del pla convivència

Objectiu: conèixer la seva opinió i aconseguir implicació

Enquesta a tots els pares/mares del centre

mesures preventives familia
Mesures preventives: FAMILIA

Estimats pares/mares:

Segons l’ordre de 31 de març de 2006 (DOGV 10-05-06), tots els centres docents que impartim règim general d’ensenyament no universitari, hem de elaborar i desenvolupar un pla de convivència del centre.

Donat que tant professors, pares i alumnes som part de la comunitat educativa i la convivència és una responsabilitat que compartim, volem recollir les seves propostes per a l’elaboració del nostre pla de convivència mitjançant unes breus qüestions:

Què podríem fer tots per tal de previndre conflictes en el centre i millorar el clima:

Quines conductes o comportaments pensa que són les que dificulten la convivència en el centre i senyale on i quan es produeixen:

Quines mesures o actuacions pensa que caldrien per a fer front a aquestos comportaments que alteren lleu o greument la convivència en el centre:

Gràcies per la seva participació

Una cordial salutació

L’equip directiu

mesures preventives escola p e c p c c p a t acollida
Mesures preventivesESCOLA: P.E.C., P.C.C., P.A.T., Acollida
 • Plà d’acollida alumnat nouvingut
 • Crear clima: condicions òptimes a l’aula
 • Organització i metodologia
 • Pla d’educació socio-emocional
mesures preventives escola pl d acollida alumnat nouvingut protocol
Mesures preventives: ESCOLAPlà d’acollida alumnat nouvingut: protocol
 • Matricula i entrevista amb la família
 • Incorporació a l’aula d’acollida
 • Avaluació de les competències
 • CCP: adjudicació de grup
 • Benvinguda del grup de referència
mesures preventives escola crear clima condicions ptimes
Mesures preventives: ESCOLACrear clima: condicions òptimes
 • Distribució de l’aula: petits grups (max 5)
 • Hàbits: puntualitat i material necessari
 • Treball motivador: projectes
 • Aspectes socio-emocionals: reforç positiu
mesures preventives escola organitzaci i metodologia
Mesures preventives: ESCOLAOrganització i metodologia
 • Reorganitzar classes i nivells: a. flexibles
 • Noves formes de treballar a l’aula:
    • Grups cooperatius
    • Projectes de treball
 • Adaptacions curriculars
mesures preventives escola pla d educaci socio emocional
Mesures preventives: ESCOLAPla d’educació socio-emocional

Objectiu: crear espai i temps per a desenvolupar capacitats emocionals-cognitives i socials alhora.

Espais: àrees curriculars i tutoria (organització assambleària)

mesures preventives escola pla d educaci socio emocional pla d educaci socio emocional
Mesures preventives: ESCOLA: Pla d’educació socio-emocionalPla d’educació socio-emocional

Estructura: - Autoestima

- Gestió d’emocions

- Empatia

- Resolució de conflictes

Material: - guia professor

- propostes d’intervenció

- pautes per a la família

mesures preventives escola pla d educaci socio emocional pla d educaci socio emocional1
Mesures preventives: ESCOLA: Pla d’educació socio-emocionalPla d’educació socio-emocional

Temporalització: durant tot el curs

Avaluació: - continguts actitudinals

- qüestionari professor

- qüestionari famílies

mesures preventives altres institucions
Mesures preventivesALTRES INSTITUCIONS
 • Serveis Socials de l’ajuntament
 • Departament família-infància
 • Salut mental
 • Pediatria i Neuropediatria
actuaci amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a
Actuació amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

PROGRAMA PER A LA INTEGRACIÓ I NORMALITZACIÓ D’ALUMNAT AMB PROBLEMES D’ADAPTACIÓ ESCOLAR I/O PERSONAL

actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Objectius:

- Prevenir la violència

- Afavorir la integració i adaptació

- Millorar el clima del centre i de l’aula.

actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a1
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Selecció de l’alumnat:

- Demanda de intervenció de l’S.P.E.

- Informe psicopedagògic

- Presentació de l’alumnat que formarà part del programa a la CCP o de convivència

actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a selecci de l alumnat
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.Selecció de l’alumnat

Inventari de problemes a l’escola:

Miranda, Martorell,Llacer, Peiró, i Silva

 • Problemes d’aprenentatge
 • Conducta antisocial
 • Retraïment
 • Ansietat- timidesa
 • Inadaptació escolar
actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a2
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Fases del programa:

 • Avaluació setmanal dels mestres
 • Avaluació i reflexió
 • Elaboració del pla setmanal
 • Reunió amb la família
actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a3
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Avaluació setmanal:

 • Tots els mestres avaluen en un registre l\'actitud i el treball
 • L’alumne lliura la valoració al tutor
 • El tutor dóna la informació a la psicopedagoga
slide28

ANNEX I

VALORACIÓ SETMANAL A L’AULA. SETMANA:----------------------------ALUMNE/A:-------------------------------- GRUP I CURS:-----

actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a4
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Avaluació i reflexió:

 • Sessió d’orientació i autoavaluació.
 • S’ompli el registre mensual.
 • Es treballa mitjançant: reforç positiu, resolució de conflictes(role-playing) feed-back de la resta de companys.
 • HHSS implicades: autoconeixement, autocontrol, esforç, hàbits, gestió d’emocions, autoestima
slide30

AUTOAVALUACIÓ

- HE MILLORAT:

- HE DE MILLORAR:

annex ii registre mensual alumne a grup i curs
ANNEX IIREGISTRE MENSUAL. --------------- ALUMNE/A:-------------------------- GRUP I CURS:-----
actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a5
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Elaboració del pla setmanal:

 • En la sessió de reflexió l’alumne elabora el seu pla per a la propera setmana en model de contracte
 • Es lliura còpia al tutor/a i s’informa a la resta del professorat
slide33

ANNEX III PLA SETMANAL PERSONALSETMANA------------ALUMNE/A:-------------------------------------

AQUESTA SETMANA EM PROPOSE:

Actitud en classe:

Atendre, participar, preguntar dubtes, prendre apunts, realitzar els treballs.

Comportament. Vaig a intentar que el qualifiquen de:

Molt bo, bo, acceptable. Y no vaig a interrompre, no molestaré als companys, contestaré de forma adequada al professor i companys.

Tasques de casa:

Les faré totes, faré les de……………….. estudiaré el que s’explica, faré dos o tres exercicis.

Qualitat dels meus treballs, intentaré que siguen:

Excel·lents, bons, millor que els d’abans.

ALTRES OBJECTIUS:

Personals: Faré esport, llegiré, tindré millors hàbits, prendré decisions, etc.

Relació social: respectaré als demés, faré favors, no m’enfadaré de seguida, aceptaré que els altres no pensen com jo.

Relació familiar: serémés amable, no discutiré per tot, parlaré col·laboraré fent:.......................................

Signatura: Nom.......................................................

actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a6
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Reunió amb la família:

 • Tutor/a-psicopedagoga-pares-mares
 • Reunió inicial: programa i autorització
 • Reunió quinzenal o mensual: seguiment
actuacions amb alumnat que altera la conviv ncia escolar p i a7
Actuacions amb alumnat que altera la convivència escolarP.I.A.

Avaluació i seguiment del programa:

 • Coordinació quinzenal: tutors/caporalia d’estudis i psicopedagoga
 • Informar a la CCP/comissió de convivència de la valoració
actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci
Actuació en situació d’acaçament escolar-BullyingPROTOCOL D’ACTUACIÓ
 • Com detectar el Bullying
 • Protocol a seguir quan es detecta
 • Intervenció: Mètode Pikas
actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci1
Actuació en situació d’acaçament escolar-BullyingPROTOCOL D’ACTUACIÓ

Com detectar Bullying: Indicadors

 • Pares amb queixes
 • Alumnat que explica una situació
 • Observacions del clima i de les relacions:

Insults, alumnat marginat, falta de participació en extraescolars, descendeix el rendiment escolar, atenció a xiquets insegurs, febles, handicaps...

actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci2
Actuació en situació d’acaçament escolar-BullyingPROTOCOL D’ACTUACIÓ

Quan es detecta:

 • Comissió de prevenció i intervenció: coord cicle/caporalia d’estudis/tutor/psicopedagoga
 • La persona que detecta informa a la comissió
 • Comprovar la seguretat de la víctima.
 • Diagnòstic de la situació annexos: I,II,II previ
 • Procés d’investigació (entrevistes)
 • Comunicació de la situació a la comissió, professorat i inspecció.
actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci3
Actuació en situació d’acaçament escolar-BullyingPROTOCOL D’ACTUACIÓ

Intervenció:

 • Actuacions d’urgència:

- vigilància

- víctima segura: xarxa suport/canvi de grup

- mesures disciplinars cautelars (RRI)

actuaci en situaci d aca ament escolar bullying protocol d actuaci4
Actuació en situació d’acaçament escolar-BullyingPROTOCOL D’ACTUACIÓ

Intervenció:

 • Actuacions generals:

- Des de la tutoria: despertar una actitud crítica

- Amb la víctima: autoestima, indefensió, cercle amics

- Amb la família de la víctima:seguiment

- Amb l’agressor: P.I.A./R.R.I.

- Amb la família de l’agressor: P.I.A i afavorir un estil educatiu comú.

- Registre del cas: informe final

atenci a la diversitat alumnat amb necessitat espec fica de suport educatiu l o e
ATENCIÓ A LA DIVERSITATALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIUL.O.E.
 • Alumnat amb n.e.e.
 • Dificultats específiques d’aprenentatge
 • Altes capacitats
 • Incorporació tardana al sistema educatiu
 • Condicions personals o de hª escolar
atenci a la diversitat alumnes amb n e e
Atenció a la diversitatAlumnes amb n.e.e.

Mesures, programes i recursos

 • Adaptació curricular significativa
 • Adaptació curricular no significativa
 • Pedagogia Terapèutica
 • Audició i llenguatge
 • Educador/a
atenci a la diversitat dificultats espec fiques d aprenentatge
Atenció a la diversitatDificultats específiques d’aprenentatge

Mesures, programes i recursos

 • Taller de lecto-escriptura i numeració
 • Desdoblaments i agrupaments flexibles
 • Programes específics en P.T.
atenci a la diversitat altes capacitats
Atenció a la diversitatAltes capacitats

Mesures, programes i recursos

 • Enriquiment curricular
 • Adaptacions curriculars
 • Flexibilització
atenci a la diversitat incorporaci tardana al s e
Atenció a la diversitatincorporació tardana al S.E.

Mesures, programes i recursos

 • Compensació educativa
 • Adaptacions curriculars
 • P.A.S.E.
 • Desdoblament i agrupament flexible
 • P.I.A.
 • Flexibilització (a nivell intern)
atenci a la diversitat condicions personals o de h escolar
Atenció a la diversitatCondicions personals o de hª escolar

Mesures, programes i recursos

 • Compensació educativa
 • Adaptacions curriculars
 • P.A.S.E.
 • Desdoblament i agrupament flexible
 • P.I.A.
 • P.A.E. (Programa d’acompanyament escolar)
atenci a la diversitat
Atenció a la diversitat

TALLER DE LECTO-ESCRIPTURA I NUMERACIÓ

atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci
Atenció a la diversitatTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

Objectiu:

Donar resposta educativa a alumnat amb dificultats en els mecanismes de la lectura, escriptura i càlcul.

atenci a la diversitat taller de lecto escriptura i numeraci
Atenció a la DiversitatTALLER DE LECTO-ESCRIPTURA I NUMERACIÓ

Selecció de l’alumnat:

- Demanda de intervenció de l’S.P.E.

- Informe psicopedagògic

atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci1
Atenció a la diversitatTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

Perfil de l’alumnat:

 • Capacitat intelectual dintre del promedi
 • Trastorn específic de la lectura i/o escriptura i/o càlcul.
 • Desfase curricular en les competències lecto-escriptores i de càlcul per motius socials/personals o incorporació tardana al S.E.
atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci2
Atenció a la diversitatTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

Organització del taller:

 • Professorat amb disposició horària i motivació.
 • Professor del mateix cicle que el grup del taller
 • Coordinació setmanal amb D.O.
atenci a la diversitat1
Atenció a la diversitat

Metodologia: La reeducació

 • Avaluació inicial
 • Lecto-escriptura: lectures-comprensió-localització-dictat-producció escrita.
 • Matemàtiques: comptar-ordenar-seriació/ operacions i problemes.
atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci3
Atenció a la diversitatTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

Disposició física de l’aula:

 • Ambient decorat i agradable.
 • Bona il·luminació
 • Cartells amb refles ortogràfiques i taules de multiplicar....
atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci4
Atenció a la diversitatTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

Avaluació:

 • Inicial i continua
 • Proves per fer en el taller
 • Seguiment a l’aula de referència
atenci a la diversitat taller lectoescriptura i numeraci5
Atenció a la diversitatTALLER LECTOESCRIPTURA I NUMERACIÓ

Materials:

 • Plantilles de detecció per al professorat
 • Llistats de objectius i continguts
 • Exercicis específics per a les dificultats
 • Llibres i quaderns recomanats
ad