Christiane &Bianca
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Har du lurt på hvor mange ”munner” jorden klarer å mette? PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Har du lurt på hvor mange ”munner” jorden klarer å mette? Hva skjer dersom kinesere fortsetter å få bare ett barn? Hvorfor er noen rike, mens andre er fattige? Hvorfor er BHG en populær skole?

Download Presentation

Har du lurt på hvor mange ”munner” jorden klarer å mette?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Har du lurt p hvor mange munner jorden klarer mette

Christiane &Bianca

2013


Har du lurt p hvor mange munner jorden klarer mette

Har du lurt på hvor mange ”munner” jorden klarer å mette?

Hva skjer dersom kinesere fortsetter å få bare ett barn?

Hvorfor er noen rike, mens andre er fattige?

Hvorfor er BHG en populær skole?

Dette er noen av spørsmålene som du kan komme til å utforske dersom du velger samfunnsgeografi som programfag.

Videre studiemuligheter.

Hva kan en geograf jobbe med?


Samfunnsgeografiske verkt y og metoder

Samfunnsgeografiske verktøy og metoder

Handler om:

 • Geografiske arbeidsmåter og nivåer.

 • Vi ser nærmere på geografiske informasjonssystemer, samfunnsgeografisk kartanalyse og statistisk materiale.


Befolknings og bosettingsgeografi

Befolknings- og bosettingsgeografi

Tar for seg spørsmål som:

 • Hvorfor får kvinner i afrikanske land like mange barn som norske kvinner gjorde for 100 år siden?

 • Hvorfor flytter folk fra bygdene i Norge?

 • Hvorfor flykter folk fra hjemlandet sitt?


Konomisk geografi

Økonomisk geografi

Drøfter problemer som:

 • Vil vi ha industriarbeidsplasser i Norge om 10 år, eller vil all industri bli flyttet til lavkostland?

 • Er økonomisk globalisering det beste som har skjedd i verden?

 • Hvorfor er det dyrere å selge fersk fisk i Hammerfest enn norsk frossenfisk pakket i Kina?


Endring i byer og regioner

Endring i byer og regioner

Tar for seg spørsmål som:

 • Har hjemstedet noe å si for en persons identitet?

 • Begrenser EU Norges muligheter til å utvikle og bevare norske arbeidsplasser?

 • Hvorfor bor de rike på vestkanten og de fattige på østkanten i Oslo? Kan vi se slike skiller i bosetningsmønsteret i Bergen?


Utviklingsgeografi

Utviklingsgeografi

Stiller spørsmål som:

 • Hvorfor er noen rike, mens andre er fattige?

 • Hvorfor har land med like oljeressurser som Norge fattigdomsproblemer?

 • Hvordan kan fattige land utvikles?

 • Hva skjer dersom hele verdens befolkning skal spise biff til middag?

 • Er den økonomiske utviklingen i verden bærekraftig?

Bianca - 08


Har du lurt p hvor mange munner jorden klarer mette

Geografi kan du for eksempel studere ved:

Universitetet i Bergen

- Geografi

Universitetet i Oslo

- Samfunnsgeografi

- Naturgeografi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som er

lokalisert i Trondheim

- Geografi

Det er også mulig å studere geografi i utlandet for eksempel i:

England

- Oxford University

Australia

- The Universityof Melbourne

USA

- Universityof California

Tilbake


Har du lurt p hvor mange munner jorden klarer mette

Jobbmuligheter

 • 5-timersfaget i samfunnsgeografi egner seg godt i kombinasjon med andre fag innenfor programområdet samfunnsfag og økonomi.

 • Du kan studere geografi på universiteter – både i Norge og i utlandet.

 • Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner og departementer med arbeidsoppgaver innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, næringsplanlegging, regional utvikling, samferdsel eller bistands- og utviklingsarbeid.

 • Mange geografer jobber som lærere på videregående skoler eller som forskere ved høgskoler og universiteter. Andre er ansatt i SSB, Statens kartverk, og andre statlige etater, eller i ulike bistands- og interesseorganisasjoner.

 • Geografer jobber også i privat næringsliv, for eksempel med utvikling av GIS (geografiske informasjonssystemer), eller i forlag.

Tilbake


Har du lurt p hvor mange munner jorden klarer mette

Bianca 2011


En person f r man har studert sosiologi sosialantropologi

En person før man har studert sosiologi & sosialantropologi


En person ved skole rets slutt

En person ved skoleårets slutt…

Tegn på politisk makt og posisjon i stammehiarkiet.

Eksempel på en annen kultur enn den norske kulturen.

Tema:

Kulturforståelse

Han gir oss informasjon (data) som skal brukes i ett forskningsprosjekt.

Tema: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Statussymbol

Kommunikasjon

Tema:

Sosialisering

Bananskjørtet er et eksempel på en lokal fletteteknikk.

Tema:

Produksjon og arbeid

Familie

Han lever i et lagdelt samfunn med liten sosial mobilitet.

Tema:

Fordeling av goder

Mobilitet

Fremdeles en trivelig fyr, men nå også informant


 • Login