Die karakter van ‘n dissipel – gee om vir ander - PowerPoint PPT Presentation

Matt 5 7
Download
1 / 11

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matt 5:7. Die karakter van ‘n dissipel – gee om vir ander. Geseëndes. Getuig van God se sorg Getuig van God se troos Is nie belangriker as ander nie Tree in vir God se saak. Die Boodskap – Matt 5:7 .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Die karakter van ‘n dissipel – gee om vir ander

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matt 5 7

Matt 5:7

Die karakter van ‘n dissipel – gee omvirander


Gese ndes

Geseëndes

 • Getuig van God se sorg

 • Getuig van God se troos

 • Is niebelangriker as andernie

 • Tree in vir God se saak


Die boodskap matt 5 7

Die Boodskap – Matt 5:7

 • Gelukkig is almalwatregtigvirandermenseomgee. God salbinnekortvirhullewyspresieshoeveelHyvirhulleomgee.


Barmhartigheid is 2 dinge

Barmhartigheid is 2 dinge:

 • Liefdevirmense met wieditsleggaan

 • Vergewesondaars


Jesus is barmhartig

Jesus is Barmhartig

 • “DaarommoesHy in elkeopsigaansybroersgelyk word, sodatHy ‘n barmhartige en getroueHoëpriestervoor God konweesom die sondes van die volkteversoen” (Heb 2:17)

 • Eienskap van God – 1 Pet 2:10

 • Doop


Wees barmhartig

Weesbarmhartig

 • Persoonlikeervaring van God se barmhartigheid

 • BarmhartigeSamaritaan/ slagoffer

 • Priester/Leviet?


Barmhartigheid en vergifnis

Barmhartigheid en vergifnis

 • Matt 6:12 – vergeweander

 • Matt 18:21-35 die pligomtevergewe

 • God gee omvirons


Barmhartigheid en dankbaarheid

Barmhartigheid en dankbaarheid

 • Matt 18:21-35 – uitdankbaarheid

 • Matt 25:44-46 – die geringstes

 • Hand 20:35 - omte gee maakmensgelukkiger as omteontvang


God gee om vir sy dissipels

God gee omvirsydissipels

 • Heb 4:14-16 – Jesus het medelye met onsswakhede

 • Jak 2:12-13 - barmhartigheidtriomfeeroor die oordeel


Gese ndes1

Geseëndes

 • Getuig van God se sorg

 • Getuig van God se troos

 • Is niebelangriker as andernie

 • Tree in vir God se saak

 • Gee omvirander


Matt 5 8

Matt 5:8

Die karakter van ‘n dissipel – van binnenuut


 • Login