Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na prz...
Download
1 / 35

dr inż. Andrzej Raj mgr inż. Dariusz Kuś - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V. IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków,. dr inż. Andrzej Raj

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' dr inż. Andrzej Raj mgr inż. Dariusz Kuś' - essien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Praktyczne aspekty rozliczania projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V

IV Międzynarodowa Konferencja „Dbając o zieloną przyszłość– fundusze UE w sektorze środowiska” 5-6 grudnia 2011 r. Kraków,

dr inż. Andrzej Raj

mgr inż. Dariusz Kuś


Zakres wysokościowy: od przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu V400m do 1602 m n.p.m.; najwyższy szczyt w paśmie - Śnieżka.

Charakterystyka Karkonosze/Krkonoše NP

Położenie Parku

Park Narodowy zlokalizowany jest w Karkonoszach w części Sudetów Zachodnich po polskiej i czeskiej stronie.


Karkonosze/ przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu VKrkonoše NP

Park Narodowy po obu stronach granicy zajmuje 60 200 ha, w tym:

strefa rdzenna (10 600ha)

strefa buforowa (31 200 ha)

strefa tranzytowa(18400ha)


Karkonosze/Krkonoše NP przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu Vreprezentuje unikalną mozaikę górskich i arktycznych ekosystemów, stanowi wyspę alpejsko – arktycznej tundry w centrum Europy.


1300 przez Państwowe Jednostki Budżetowe na przykładzie projektów z priorytetu Vgatunków roślin w tym – relikty glacjalne (malina moroszka,gnidosz sudecki, skalnica śnieżna, wierzba lapońska, etc.) oraz endemity (jarząb sudecki, dzwonek karkonoski, skalnica bazaltowa, etc.)

Malina moroszka

Wierzba lapońska

Gnidosz sudecki

Skalnica śnieżna


Zagrożone gatunki zwierząt – podróżniczek, cietrzew, derkacz, etc…

Derkacz

Podróżniczek

Cietrzew


Mi dzynarodowe uznanie dla karkonoszy
Międzynarodowe uznanie dla Karkonoszy derkacz, etc…

UNESCO MaB,

Transboundary Park

Ramsar Site

Natura 2000I. PLANOWANIE FINANSOWE REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

Bilans otwarcia na 2009rok:

Środki w planie finansowym – 0,4 mln

Potrzeby – 2,1 mln

= 1,7 mln brakujących środków

Bilans otwarcia na 2010 rok:

Środki w planie finansowym – 4,9 mln

Potrzeby – 5,9 mln

= 1 mln brakujących środków

Bilans otwarcia na 2011 rok:

Środki w planie finansowym – 3,1 mln

Potrzeby – 5,2 mln

= 2,1 mln brakujących środków


 • Problemy: REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • brak 100% zabezpieczania środków na realizację projektów w planie finansowym pjb,

 • długie procedury zatwierdzania korekt finansowych,

 • system przepływów finansowych i planowania wydatków,

 • utrudnione finansowanie projektów ze środków z rezerwy celowej,


 • Rozwiązania: REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • korekta planu finansowego pjb w systemie zwolnienie/uzupełnienie

 • możliwość wykonania korekt planu finansowego pjb w określonym zakresie przez kierownika jednostki,

 • analiza finansowa i podział środków na zadania w zależności od czasu realizacji,

 • wprowadzenie stanowiska koordynatora finansowego,

 • planowanie wykorzystania środków z rezerwy celowej na zadania realizowane w IV kwartale


II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • Problemy:

 • skomplikowane procedury zamówień publicznych,

 • błędy w postępowaniach mogące skutkować nałożeniem kar finansowych,

 • braki pełnego zabezpieczenia kwot na paragrafach w planie finansowym pjb na etapie przetargu,

 • zależność czasu trwania procedur przetargowych do zmiennych czynników przyrodniczych,


 • Rozwiązania: REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • wydzielenie stanowiska ds. zamówień publicznych,

 • powoływanie do komisji ekspertów zewnętrznych,

 • kontrola dokumentacji przetargowej na etapie ex ante,

 • wykorzystywanie możliwości przedłużania terminu związania z ofertą,

 • stosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj dla robót budowlanych

 • aktualizacja wewnętrznych zarządzeń przy zmianach w pzp lub przy nowych interpretacjach pzp


III. DECYZJE ADMINISTRACYJNE REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • Problemy:

 • skomplikowane i długie procedury uzyskiwania niezbędnych zezwoleń,

 • niespójna interpretacja przepisów dla niestandardowych przedsięwzięć ,

 • dobór właściwych paragrafów w zależności od rodzaju robót budowlanych,

 • wpływ decyzji administracyjnych na terminy realizacji zadań oraz na poziom kosztów kwalifikowanych,


 • Rozwiązania: REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • dostosowanie terminów uzyskiwania decyzji do harmonogramu realizacji projektu,

 • planowanie w projekcie korzystania z usług ekspertów zewnętrznych,

 • koordynacja działań pionu merytorycznego i pionu finansowego w zakresie doboru paragrafów,

 • wprowadzanie szerokiego zakresu możliwości zmian do istotnych postanowień umowy na etapie przetargu


IV. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ


 • Problemy: REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • braki środków na paragrafach płacowych na zadani związane z realizacją i zarządzaniem projektem,

 • konieczność zatrudnienia specjalistów i ekspertów zewnętrznych,

 • skomplikowany system rozliczania płac w ramach projektu,

 • utrudnione zatrudnienie pracowników w ramach nowych etatów wygenerowanych przez projekt,


 • Rozwiązania: REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • refundacja kosztów płac pracowników beneficjenta,

 • zmiana sposobu realizacji zadania z płac na wynagrodzenia bezosobowe lub system usługowy,

 • rozliczanie płac w ramach osobnych wniosków o płatność,

 • zatrudnianie na nowych etatach na czas określony w zależności o zakresu posiadanych środków na paragrafach płacowych,


V. CZYNNIKI PRZYRODNICZE REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • Problemy:

 • skomplikowane układy ekologiczne, które są przedmiotem projektu,

 • zmienne zjawiska przyrodnicze i klimatyczne wpływające na terminy i sposoby realizacji zadań,

 • ścisła zależność pomiędzy stroną formalno – finansową projektu a czynnikami przyrodniczymi

 • trudność opisania wskaźnikami efektów ekologicznych projektu,


 • Rozwiązanie: REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

 • precyzyjne dobranie metod realizacji projektu do właściwości przyrodniczych obiektu,

 • monitoring przyrodniczy oraz właściwe planowanie przestrzenne i czasowe,

 • analiza ryzyka realizacji projektu – aktualizacja harmonogramu lub aneksowanie umowy,

 • właściwy dobór wskaźników produktu i rezultatu,

 • monitoring efektów wykonywanych zabiegów,


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ REZLIZOWANYM W RAMACH POIiŚ

Fotografie:

Andrzej Raj

Roman Rąpała

Dariusz Kuś


ad