Welkom bij de GLR to the top Spelshow - PowerPoint PPT Presentation

Welkom bij de glr to the top spelshow
Download
1 / 21

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom bij de GLR to the top Spelshow. Waar humor, gezelligheid en kennis centraal staan. De teams. Team 2. Team 1. Ronde 1. 5 vragen (open e n gesloten ) Het raden van een Nederlands lied. Vraag 1. Voor deze vraag heb je 15 seconden

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Welkom bij de GLR to the top Spelshow

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom bij de glr to the top spelshow

Welkom bij de GLR to the top Spelshow

Waar humor, gezelligheid en kenniscentraalstaan


De teams

De teams

Team 2

Team 1


Ronde 1

Ronde 1

 • 5 vragen(open en gesloten)

 • Het raden van eenNederlands lied


Vraag 1

Vraag 1

Voordezevraagheb je 15 seconden

Wieer het dichtstbij zit krijgt de punten!

Hoeveellerarengevener les in het eerstejaarMediamanagent?


Vraag 2

Vraag 2

Dit is eenmeerkeuzevraag

Hoeveelprocentvoldoendemoet je hebbenom over tegaannaar het tweedeleerjaar?

 • 75%

 • 80%

 • 85%


Vraag 3

Vraag 3

Voordezevraagheb je 15 seconden

Waarstaan de letters S-M-A-R-T voor in de SMART-methode?


Vraag 4

Vraag 4

Voordezevraagheb je 15 seconden

Hoeveelvakkenheeft Annemarie Hut ditjaaraanjulliegegeven?


Vraag 5

Vraag 5

Dit is eenmeerkeuzevraag

Watzijn de 5 P’s?

 • Provincie, Promotie, Prijs, Product, Personeel

  B)Plaats, Persoonlijk, Prijs, Product, Personeel

  C) Plaats, Promotie, Prijs, Product, Personeel


H et raden van een lied

Het raden van eenlied!

De komende 15 secondenlaten we een lied horen, aanjullieomalseersteteradenwelk lied het is, succes!


Het spellen van een woord

Het spellen van eenwoord!

We gaanwoordenspellen

Iederkrijgteenwoord die foutloosgespeldmoetworden.

“ Het kanvoorkomendatereenleesteken in het woord zit, alserbijvoorbeeldeentrema op de A moet, zegdan, trema A, bijeenstreepje, zegdanstreepje”


Welkom bij de glr to the top spelshow

Het raden van een lied !

De komende 15 secondenlaten we een lied horen, aanjullieomalseersteteradenwelk lied het is, succes!


Vraag 6

Vraag 6

Waarstaat de afkorting OVH voor?

Voordezevraagheb je 15 seconden


Vraag 7

Vraag 7

Dit is een open vraag, je hebt 15 seconden

Welk privilege komttevervallenwanneer je beslistomeenversnelttrajecttedoen?


Vraag 8

Vraag 8

SNELLE VRAAG TUSSENDOOR

99 Luftballonnen…

 • Wersinddabei und das istfein

 • Auf IhremwegzumHorizont

 • KedengKedengoe-hoe


Vraag 9

Vraag 9

Dit is eenverhaal-vraag, na het laatstewoordheb je 15 secondenomteantwoorden

Erkomteenvriendnaar je toe, hijgaateenevenementorganiseren en heeftdaarnoggeen logo voor, hijvraagtaanjouwelkprogrammahijmoetgebruiken, watvoor tip geef je hem?


Vraag 10

Vraag 10

Dit is eenmeerkeuzevraag

Waarwoont Barbara Veelwaard?

 • Bergen op Zoom

 • Barendrecht

 • New York City


Het raden van een lied

Het raden van een lied!

De komende 15 secondenlaten we een lied horen, aanjullieomalseersteteradenwelk lied het is, succes!


Het imiteren van beroemdheden

Het imiteren van beroemdheden

Jullie krijgen per team 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk beroemdheden te imiteren en die van je teamgenoten te raden!


Het raden van een lied1

Het raden van een lied!

De komende 15 secondenlaten we een lied horen, aanjullieomalseersteteradenwelk lied het is, succes!


De finale

De finale!

Dit is je laatstekansompuntentescorenvoorjouw team!

Zet hem op!!


 • Login