بسم الله الرحمن الرحیم
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

بسم الله الرحمن الرحیم PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

بسم الله الرحمن الرحیم. ارزیابی تیم پروژه. استاد جناب آقای مهندس کاشف استادیار جناب آقای مهندس درکی مجید استاد علی دهقی. عنوان مطالب. 1- تیم پروژه و فرایندهای مربوطه 2- ارزیابی عملکرد تیم پروژه. تیم پروژه. از اصلي ترين عوامل اجراي موفقيت آميز پروژه

Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحیم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


بسم الله الرحمن الرحیم


ارزیابی تیم پروژه

استاد

جناب آقای مهندس کاشف

استادیار جناب آقای مهندس درکی

مجید استاد علی دهقی


عنوان مطالب

1- تیم پروژه و فرایندهای مربوطه

2- ارزیابی عملکرد تیم پروژه


تیم پروژه

از اصلي ترين عوامل اجراي موفقيت آميز پروژه

تیم مجموعه ای از افراد با هدف مشترک که پس از شکل گیری یک پروژه براساس تخصصهای مختلف گرد هم آمده و هر یک انجام قسمتی از پروژه را عهده دار می شوند و پس از تکمیل آن نیز افراد از تیم جدا می گردند.

تعریف استاندارد تیم دعوت به کار گروهی متشکل از ۲ یا چند فرد توسط مدیر ارشد یا گروه رهبری به منظور تشریک مساعی در جهت انجام یک کار یا گروهی از کارها در زمان معین


گرداوری تیم پروژهAcquire Project Team

 • ازمهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی

 • فرایند در دسترس بودن منابع انسانی و بدست آوری تیم مورد نیازجهت تکمیل فعالیت های پروژه


تشکیل تیم پروژه


نمودار جریان داده تشکیل تیم پروژه


ارزیابی پروژه

یک فرایند ارزیابی ساختارمند که با پروژه به پیش می رود و تلاشی برای محاسبه امکان انجام عملی پروژه شامل گزینه های مختلفازجمله ارزیابی اقتصادی و یا برخی دیگر از تکنیک های تحلیل تصمیم


ارزیابی عملکرد تیم پروژه

کاربرد

سنجش نظامند عملكرد كليه كاركنان اعم از ستاد و كارگاه به منظور توسعه و بهبود منابع انساني كليه كاركنان تمام وقت شاغل در ستاد و كارگاه

تعریف

بررسي عملكرد كارمند، سنجش ميزان تلاش و حدود موفقيت وي در اجراي وظايف شغلي و تكاليف رفتاري مورد انتظار


ارزيابي كننده

مافوق مستقيم هر شغل كه از طريقارزش گذاري بر هر يك از عوامل ارزيابي ،كاركنان تحت نظارت خود را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

وزن شاخص

ضریبی كه برای ميزان تاثير هر يك از عوامل ارزيابي بر عملكرد افراد در رده هاي شغلي و مسئوليت هاي مختلف به كار برده مي شود.


کمیته ارزیابی

به منظور تجزيه و تحليل نهايي و اتخاذ تصميم هايي در زمينه رشد و توسعه كاركنان تشكيل شده كه اعضاي آن توسط مدير عامل تعيين مي گردد.


منابع ارزيابي هر يك از سطوح سازماني


عملکرد یک تیم موفق = موفقیت فنی


 • معیارهای ارزیابی عملکرد تیمی باید توسط تمامی بخشهای مناسب تعیین گردند و در ورودیهای توسعه تیم پروژه ترکیب شوند.


برخی ازشاخص های ارزیابی اثربخشی تیم

 • بهبود در مهارت فرد و امکان انجام وظایف به صورت موثرتر

 • بهبود در شایستگی و کمک به عملکرد تیم به عنوان تیمی بهتر

 • نرخ کاهش یافته تعویض کارکنان

 • افزایش پیوستگی تیم و اشتراک اطلاعات و تجربیات و در نتیجه بهبود عملکرد کلی


نتیجه گیری


سوالات

 • معیارهای ارزیابی عملکرد تیمی بر چه اساسی تعیین می گردند؟

 • ارزیابی کننده به چه شخصی اطلاق می گردد؟

 • منظور از تیم های مجازی در تشکیل تیم پروژه چیست؟

 • دو مورد از شاخص های ارزیابی عملکرد تیم رانام ببرید.


منابع

 • راهنمای گستره دانش مدیریت(PMBOK)، ترجمه محسن ذکایی آشتیانی،ویرایش پنجم

 • مروري بر روشهاي ارزيابي عملكرد پروژه و معرفي روشهاي ارزيابي درانتهاي پروژه،حسین دروریان،محمد ابراهیم سربندی فراهانی، شاهین صفایی،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،1387

 • ارزیابیعملکرد در پروژه های فناوری اطلاعات ،دکتر اصغر ابن الرسول - نصرالله خانی جاغرق، ماهنامه تدبیر- سال پانزدهم- شماره 149

 • Michael A Rosen, Sallie J Weaver, Elizabeth H Lazzara, Eduardo Salas.Tools for evaluating team performance in simulation-based training .journal of emergencies,trauma and shock

 • Mathieu J, Maynard MT, Rapp T, Gilson L. Team effectiveness 1997-2007: A review of recent advancements and a glimpse into the future. J Manage. 2008;34:410–76

 • Creating an Effective Project Team Performance Assessment Process,www.PHDonline.org


با تشکر از توجه شما


 • Login