Konometri 1
Download
1 / 21

Økonometri 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Økonometri 1. Dummy variable 17. marts 2003. Dagens program. Emnet for denne forelæsning er kvalitative variable i den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.1-7.4) HUSK EKSAMENSTILMELDING Kvalitative variable Dummy variable for kvalitative variable med to kategorier

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Økonometri 1' - esben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konometri 1

Økonometri 1

Dummy variable

17. marts 2003

Økonometri 1: Dummy variable


Dagens program
Dagens program

Emnet for denne forelæsning er kvalitative variable i den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.1-7.4)

 • HUSK EKSAMENSTILMELDING

 • Kvalitative variable

 • Dummy variable for kvalitative variable med to kategorier

 • Dummy variable for kvalitative variable med flere end to kategorier

 • Interaktionsled med dummy variable

 • Chow testet

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable
Kvalitative variable

 • Indtil nu har vi (hovedsagligt) set på kvantitative variable (løn, priser, forbrug, indkomst)

 • .. Men hvad med kvalitative variable?

 • Kvalitative variable:

  • Diskrete variable

 • Eksempler:

  • Køn

  • Kommune

  • Sektor

  • Arbejdstid (ikke arbejde, halvtid, fuld tid)

  • Helbred (dårligt, middel, godt)

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable1
Kvalitative variable

 • I nogle tilfælde kan udfaldene af den kvalitative variabel rangordnes. Variablen kaldes så for ordinal

 • Eksempler: arbejdstid og helbred

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med to kategorier
Kvalitative variable med to kategorier

 • For kvalitative variable med to kategorier laves ofte en dummy variabel

 • Dummy variable

  • Diskret variabel

  • Antager kun værdien 0 og 1. Normalt antages værdien 1, når egenskaben er tilstede, f.eks. kvinde=1 når person er kvinde ellers 0

  • Dummy variable benyttes meget i regressionsmodeller

  • Kategorien hvor Dummy = 0 kaldes reference-kategorien

  • Dummy variable kaldes også for indikator variable og binære variable

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med to kategorier1
Kvalitative variable med to kategorier

 • Dummy variable kan inkluderes i den multiple regressionsmodel som alm. forklarende variable

 • Eks: lønrelationen

 • hvor kvinde er en dummy variabel

 • Lønforskellen mellem mænd og kvinder (med samme uddannelse og erfaring) og når antagelse MLR 3 er opfyldt

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med to kategorier2
Kvalitative variable med to kategorier

 • Fortolkning af parameteren til dummy variablen:

  • Parameteren til dummy variablen måler forskellen mellem de to kategorier

  • Inkludering af en dummy variabel kan grafisk fortolkes som et skift i konstantleddet

  • ..men afkast af de øvrige forklarende variable er de sammen for de to grupper

  • Hvis den afh. var. er lineær -> parameteren fortolkes som en absolut forskel mellem to kategorier (når man kontrollerer for øvrige forklarende variable)

  • Hvis den afh. var. i log -> parameteren fortolkes som en ca. procentuel forskel mellem to kategorier (når man kontrollerer for øvrige forklarende variable)

  • Vil man have den eksakte procentuelle forskel skal følgende formel anvendes

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med to kategorier3
Kvalitative variable med to kategorier

 • Valg af referencegruppe:

 • Hvad hvis vi i stedet havde inkluderet en dummy for mand?

 • Man kan blot omparametrisere så får man den samme model (Husk )

 • Begge variable kan ikke inkluderes (hvis der også er et konstantled i modellen) -> Perfekt multikollinaritet

Økonometri 1: Dummy variable


Evaluering af programmer
Evaluering af programmer

 • Et meget vigtigt eksempel på dummy variable er ”program evaluation”

 • Eks: Effekten af jobtræningskurser

 • Simpel tilfælde: to grupper

  • ”Treatment” (forsøgs-) gruppen: dem som deltager i programmet

  • ”control” (kontrol) gruppen: dem som ikke deltager

 • Parameteren til dummy variablen for ”treatment” gruppen måler effekten af at have deltaget

 • Det er dog meget tit at denne variabel er endogen (pga. den måde økonomiske data fremkommer)

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med flere end to kategorier
Kvalitative variable med flere end to kategorier

 • Hvad hvis den kvalitative variabel har m kategorier (og m>2)

  • Generelt skal man lave m-1 dummy variable

  • Den kategori hvortil der ikke hører en dummy variabel kaldes reference kategorien

  • Hvis man inkluderer m dummy variable og et konstantled er der perfekt multikollinaritet

 • Parametrene til dummy variablene angiver forskellen mellem den pågældende kategori og reference kategorien

 • Betyder valget af reference kategori noget?

  • Nej, ikke for estimation, prediktioner

  • Ja, fortolkningen af parametrene til dummy variablene afhænger af reference kategorien

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med flere end to kategorier1
Kvalitative variable med flere end to kategorier

 • Eksempel:

 • Hvad hvis man brugte dummy variable til at kontrollere for uddannelse

 • Uddannelseskategorier for højeste fuldførte udd.:

  • Folkeskole (udd<=9)

  • 10. klasse (udd=10)

  • Gymnasial ungdomsudd./erhvervsfaglig grundudd. (udd=11,12,13)

  • Videregående uddannelse (udd>13)

 • Model

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med flere end to kategorier fortsat
Kvalitative variable med flere end to kategorier (fortsat)

 • Hvilke fordele/ulemper er der ved at bruge dummy variable?

 • Fordele: generelt mere fleksibel form

 • Ulempe: flere variable i regressionen (tab af frihedsgrader)

 • Test for betydning af den kvalitative variabel udføres ved et F-test for at alle parametrene til dummyerne er lig 0

Økonometri 1: Dummy variable


Kvalitative variable med flere end to kategorier fortsat1
Kvalitative variable med flere end to kategorier (fortsat)

 • Eksempel: sammenligning af effekten af uddannelse

Økonometri 1: Dummy variable


Interaktionsled med to dummy variable
Interaktionsled med to dummy variable

 • Interaktionsled med dummy variable er helt analogt til interaktionsled med kvantitative variable og ofte anvendt

 • Eksempel: Arbejdsudbud

  • Denne model er meget restriktiv (urealistisk), fordi man antager, at effekten af børn er uafhængig af køn

  • Denne restriktion kan fjernes ved at introducere et interaktionsled

Økonometri 1: Dummy variable


Interaktionsled med to dummy variable1
Interaktionsled med to dummy variable

 • Eksempel: lønrelationen – interaktion mellem køn og ægteskabelig status

 • Hvorfor skal ægteskabelig status med i en lønrelation?

 • Skal der en interaktionseffekt mellem køn og ægteskabelig status med?

Økonometri 1: Dummy variable


Interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable
Interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable

 • Interaktionsled mellem dummy variable og kvantitative variable kan fortolkes som forskellig effekt (eller afkast) af den kvantitative variabel

 • Grafisk kan det illustreres ved forskellige hældninger (se figur 7.2)

 • Eksempel: Lønrelationen- afkastet af erfaring afhænger af køn

Økonometri 1: Dummy variable


Interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable1
Interaktionsled med dummy variable og kvantitative variable

 • Tests

 • Samme afkast af erfaring:

 • Ingen forskel på mænd og kvinder:

Økonometri 1: Dummy variable


Chow test
Chow test

 • Test for om der er forskel mellem to grupper

 • Modellen kan formuleres ved brug af dummy’er (d=1 for gruppe 2)

 • Hypotesen kan formuleres som

 • Hvis der er mange forklarende variable kan modellen skrives som

 • hvor g=1,2 (to forskellige grupper)

 • Hypotese

  • k+1 restriktioner

Økonometri 1: Dummy variable


Chow test fortsat
Chow test (fortsat)

 • Teststørrelsen udregnes ved at lave tre regressioner af y på en konstant og (uden dummy-variable), hvor SSR størrelsen noteres:

  • Regression for gruppe 1 alene -> SSR1

  • Regression for gruppe 2 alene -> SSR2

  • Regression for både gruppe 1 og 2 ->SSRP

Økonometri 1: Dummy variable


Chow test fortsat1
Chow test (fortsat)

 • Teststørrelsen

  • Hvor n er det samlede antal obs. (både fra gruppe 1 og 2)

  • k+1 er antal restriktioner

 • Teststørrelsen er F-fordelt med (k+1, n-2(k+1)) frihedsgrader

 • NB: Dette test er det klassiske F-test

Økonometri 1: Dummy variable


Chow test fortsat2
Chow test (fortsat)

 • Eksempel: Lønrelation

 • Grupper: mænd og kvinder

 • Model

 • Teststørrelse (se SAS-output)

 • F-fordelt med (3,1040) frihedsgrader

Økonometri 1: Dummy variable


ad