Organizacja pozytywna
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

profirma.pl PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Organizacja pozytywna Jarosław Chybicki. www.profirma.com.pl. Psychologia pozytywna, Mały eksperyment, „Pozytywne” życie, „Pozytywny” człowiek, „Pozytywna” organizacja, Podsumowanie. . Agenda. Psychologia pozytywna.

Download Presentation

profirma.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organizacja pozytywna

Jarosław Chybicki

www.profirma.com.pl


Psychologia pozytywna,

Mały eksperyment,

„Pozytywne” życie,

„Pozytywny” człowiek,

„Pozytywna” organizacja,

Podsumowanie.

Agenda


Psychologia pozytywna

„Psychologia pozytywna koncentruje się na tym, co sprawia, że ludzkie życie jest warte przeżycia. Badania i praktyka psychologii pozytywnej wyjaśniają tajemnicę ludzkiej siły i przyczyniają się do jej wzrostu”.

Martin Seligman


Psychologia pozytywna

 • Trzy filary:

  • Pozytywne doświadczanie własnego życia

  • Pozytywne właściwości osoby

  • Pozytywne społeczeństwo


Paradoksy

Inklinacja negatywna ludzkiego mózgu

Wysoki PKB nie gwarantuje szczęścia ludzi

Syndrom wypalenia zawodowego

Zaangażowanie w pracy


Psychologia pozytywna a pozytywne myślenie

Psychologia pozytywna jest udokumentowana badawczo, każde zalecenie jest poparte wynikami badań,

Odwołuje się do całej osoby, nie tylko do wybranych aspektów funkcjonowania ludzi.


Czy pieniądze dają szczęście?

Wyobraź sobie sytuację, że wygrywasz na loterii 5.000.000 złotych. Co się wtedy dzieje? Rzucasz pracę? Jak się zmienia Twoje poczucie szczęścia?

Wyobraź sobie, że zaczynasz lepiej zarabiać. Czy Twoje poczucie szczęścia się zwiększy?


Czy pieniądze dają szczęście?

Badania wskazują na fakt, że ludzie którzy wygrali na loterii przez pewien czas czują się bardziej szczęśliwi. Po pewnym czasie jednak ich szczęście wraca do normalnego poziomu.

Niektóre badania pokazują, że ludzie, którzy zaczęli zarabiać więcej dokonują różnych rzeczy „w celu” powrotu do poprzedniego stanu.


Czy pieniądze dają szczęście?

Bogaci ludzie poświęcają mniej czasu na spotkania z przyjaciółmi.

Lepsza dzielnica oznacza większą frustrację poprzez porównania z bogatszymi.

Lepiej wydawać pieniądze na „przeżycia” typu wycieczka, koncert niż na zakupy.

Wyższe kieszonkowe nie podnosi poziomu szczęścia u dzieci. Dobre relacje z rodzicami – tak.


Czy pieniądze dają szczęście?

Lepiej cenić miłość niż pieniądze.

Młodzi ludzie skoncentrowani na sławie i pieniądzach są bardziej przygnębieni i mają częściej bóle głowy.

Więcej pieniędzy nie zwiększa atrakcyjności seksualnej.

Zakupy to problemy.


Czy pieniądze dają szczęście?

Ryzyko samobójstwa osób bogatych cierpiących na zaburzenia psychiczne jest trzykrotnie większe.

Szczęście zależy od tego z kim się porównujemy. Brązowi medaliści są szczęśliwsi niż zdobywcy srebrnych medali.


Czy można wpłynąć na poziom szczęścia?

 • Szczęście w małym stopniu zależy od okoliczności życiowych,

 • Ludzie biedni są tylko nieco mniej szczęśliwi niż bogaci,

 • Poziom szczęścia jest wyjątkowo trwały:

  • Szczęście daje pieniądze

  • Wyrażanie pozytywnych emocji zwiększa atrakcyjność interpersonalną


Pozytywne życie

Hedonizm vs. Eudajmonizm

Pozytywne emocje

„Dobre rady”


Emocje w pracy

 • Pozytywne emocje między innymi:

  • Podwyższają dobrostan,

  • Sprzyjają elastyczności i otwartości,

  • Wpływają na zdrowie,

  • Ułatwiają kooperację,

  • Pozytywne emocje podnoszą jakość decyzji i mają związek z efektywnością organizacji,

 • Optymalna wartość współczynnika pozytywności wynosi od 2,9 do 11,6


Szczęście w pracy

Mieszkaj blisko miejsca pracy.

Pracuj w małej firmie.

Wybierz szczęśliwy „zawód”.

Wykorzystaj swoje mocne strony.

Nie popadaj w negatywizm.

Przemień żmudne zajęcia w powołanie.


Szczęście w pracy

 • Nakłoń pracodawcę do elastyczności.

 • Weź bezpłatny urlop.

 • Zdecyduj się na mniejsze wyzwanie.

 • Pracuj na własny rachunek.

  Źródło: L. Hoggard, „Jak być szczęśliwym”


Pozytywny człowiek

 • Alexandre Havard

 • James Collins

 • Lynda Gratton

 • Martin Seligman


Cnotliwy Menedżer

 • Każdy menedżer jest przede wszystkim człowiekiem:

  • Wdzięczność i służenie

  • Pokora

  • Mądrość i wola działania

   A. Havard, „Virtuous Leadership: An Agenda for Personal Excellence”


Collins Co decyduje o trwałym odnoszeniu sukcesów?

Cechy wspólne badanych organizacji:

Kultura organizacji silnie ukierunkowana na wartości

Dążenie do ‘zachowania tożsamości’, kult nagradzania

„Wychowana u siebie” kadra zarządzająca (mająca świadomość mocnych stron i słabości)

Ciągłe promowanie innowacyjności (stymulowany postęp)


Znaczenie Wartości Collins „Od dobrego do wielkiego”

Badanie 18 organizacji z wizją, które odnosiły sukces finansowy w okresie 63 lat

Wyniki: średnio 15 razy większy sukces od średniej rynkowej, 6 razy większy od konkurencji


Menedżer piątego poziomu

Jednym z wyznaczników sukcesu była osoba zarządzającego.

Szefowie takich firm mieli specjalną charakterystykę, będącą mieszanką pokory i stanowczości.


Menedżer - Sokrates

 • Badania Hot spotów czyli miejsc i czasu, w których zachodzi autentyczny dialog pełen kwitnącej współpracy, inspiracji, produktywności, energii i innowacji.

 • Sokratejski menedżer:

  • Kwestionujący status quo

  • Kreujący „przyjaźń” pomiędzy członkami zespołu


Peterson i Seligman

 • Człowieczeństwo - dobroć i miłość

 • Odwaga – witalność, zaradność, koherencja,

 • Mądrość – twórczość, ciekawość, chęć uczenia się, inteligencja społeczna, mądrość, racjonalność,

 • Sprawiedliwość – lojalność, zespołowość, przywódczość,

 • Powściągliwość – skromność, samokontrola, rozwaga,

 • Transcendencja – nadzieja, wdzięczność, wybaczenie, podziw dla piękna, duchowość, poczucie humoru

  E. Trzebińska, ,”Psychologia pozytywna”


Pozytywna organizacja

Positive Organizational Scholarship

Transformacyjne przywództwo

Rozwijanie sił

Coaching drugiej generacji


Praca w życiu

 • Praca ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu człowieka:

  • Dochód

  • Tożsamość i status społeczny

  • Kontakty społeczne

  • Cel ponad indywidualny

  • Regularna aktywność


Positive Organizational Scholarschip

Odwoływanie się do czynników „twardych” nie daje odpowiednich rezultatów, stąd poszukiwanie źródeł sukcesu w czynnikach „miękkich”

Positive – odwołanie do dorobku psychologii pozytywnej,

Organizational – zorientowanie na organizację,

Scholarschip – oparcie o badania naukowe.


Positive Organizational Scholarschip

Koncentracja na silnych stronach, na tym co jest wyjątkowe w funkcjonowaniu firmy i ludzi, które mogą być różne niż czynniki wywołujące problemy

Branie pod uwagę wielu aspektów funkcjonowania organizacji, nie tylko ekonomicznych,

Koncentracja na ludziach jako źródle sukcesu, ich zachowanie pochodzące z bardzo różnych źródeł – pozytywne emocje, znaczenia i interakcje,

Koncentracja na pozytywach pomimo „inklinacji negatywnej” ludzkiego mózgu.


Transformacyjne przywództwo

Przy rozwiązywaniu problemów kierowanie się wartościami i zasadami etycznymi,

Inspirowanie do działań spełniających najwyższe standardy jakości,

Intelektualna stymulacja,

Troska o fizyczne i psychiczne dobro pracowników.


Transformacyjne przywództwo

Dobrostan

Przywództwo transformacyjne

Kierowanie się tym co dobre

Inspirujące motywowanie

Stymulacja intelektualna

Zindywidualizowane podejście

Poczucie sprawstwa

Zaufanie do szefów

Sens pracy

Tożsamość organizacyjna i zawodowa


Rozwijanie sił

 • StrengthsFinder – 25 lat badań, tysiące wywiadów z ludźmi odnoszącymi sukcesy

 • 34 cechy profili SF:

  • Osiąganie, Aktywator, Elastyczność, Analityk, Organizator, Pryncypialność, Dowodzenie, Komunikatywność, Rywalizacja, Współzależność, Kontekst, Rozwaga, Dyscyplina, Empatia, Bezstronność, Ukierunkowanie, Wizjoner, Zgodność, Odkrywczość, Integrator, Indywidualizacja, Zbieranie, Intelekt, Uczenie się, Maksymalista, Optymista, Bliskość, Odpowiedzialność, Naprawianie, Wiara w siebie, Strateg, Czar.

 • Przykład - Phil Jakcson L.A. Lakers

 • www.strengthsfinder.com

 • M. Buckingham, D. O. Clifton „Teraz odkryj swoje mocne strony”


Rozwijanie sił

 • Budowa organizacji opartej o silne strony:

  • Dobór pracowników

  • Zarządzanie wynikami

  • Rozwój kariery


Rozwijanie sił

 • Dobór pracowników w organizacji opartej o silne strony:

  • Selekcja w oparciu o narzędzia umożliwiające pomiar talentów

  • Stworzenie wzorca osób efektywnych

  • Wprowadzenie języka talentów do całej organizacji

  • Stworzenie profilu całej firmy

  • Analiza związków pomiędzy talentami a efektywnością


Rozwijanie sił

 • Zarządzanie wynikami pracy:

  • Odpowiedni sposób pomiaru rezultatów

   • Rezultaty w obszarach: klient, firma, współpracownicy. Np. pomiar pożądanych reakcji emocjonalnych klientów

  • Zrównoważona Karta Wyników dla poszczególnych pracowników

  • Implementacja języka talentów do dyskusji przełożony – podwładny


Rozwijanie sił

 • Zarządzanie karierą:

  • Różnorodne ścieżki kariery

  • System motywujący do rozwoju


Bibliografia

E. Trzebińska, „Psychologia pozytywna”

L. Hoggard, „Jak być szczęśliwym”

M. Buckingham, D.O. Clifton, „Teraz odkryj swoje mocne strony”

Z. Zymonik, „Posistive Organizational Scholarship”, w Problemy Jakości

Kalinowska-Adrian K., Nowe trendy w zarządzaniu: Positive Organizational Scholarship, wywiad z prof. Robertem Quinnem, E-mentor 2006, nr 1 (13).

Seligman Martin E.P., Prawdziwe szczęście – psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Warszawa 2005.


 • Login