rp pb ra unalni ko programiranje
Download
Skip this Video
Download Presentation
RP&PB Računalniško programiranje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

RP&PB Računalniško programiranje - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

RP&PB Računalniško programiranje. Uvod: metode in orodja za računalniško programiranje Danijel Rebolj 2010. Dodatni viri. M. Gams: Osnove dobrega programiranja. C Z, Ljubljana, 1985 http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RP&PB Računalniško programiranje' - errol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rp pb ra unalni ko programiranje

RP&PBRačunalniško programiranje

Uvod: metode in orodja za računalniško programiranje

Danijel Rebolj 2010

dodatni viri
Dodatni viri
 • M. Gams: Osnove dobrega programiranja. CZ, Ljubljana, 1985
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_programming_languages
programski jeziki strojni jeziki
Programski jezikiStrojni jeziki
 • preprosta binarna koda,
 • enostavno berljiv za stroj
 • težko razumljiv za človeka

0110000101100111

1000111001011010

0010010111010110

programski jeziki strojni jeziki izvajanje programa

centralni procesor

hitri pomnilnik

(RAM, ROM)

osnovne I/O enote

izhodne enote

zunanji pomnilniki

tipkovnica

miška

tiskalniki

risalniki

zaslon

disk

CD

Programski jeziki – strojni jezikiIzvajanje programa

centralni elektronski kompleks

podatkovna

vodila (bus)

I/O podsistem

(periferija)

programski jeziki nizkonivojski jeziki
Programski jezikiNizkonivojski jeziki
 • tudi assembly language
 • še vedno na ravni strojnih ukazov
 • razumljivejši za človeka

LDA 3220

MLT 0012

STO 2423

programski jeziki visokonivojski visoki jeziki
Programski jezikiVisokonivojski (visoki) jeziki
 • So na bistveno višji abstraktni ravni kot nizkonivojski jeziki
 • Preprosti za razumevanje in uporabo (programiranje) za človeka
 • Niso neposredno razumljivi računalniku

P = L*H

programski jeziki zna ilnosti visokih jezikov
Programski jezikiZnačilnosti visokih jezikov
 • neodvisnost od vrste računalnika  prenosljivost
 • podobni so naravnim jezikom
 • veliko število (preko 2000) – nastali so zaradi različnih potreb (npr. podatkovno usmerjeni, algoritemski, funkcijski, logični itd.)
programski jeziki jeziki prihodnosti
Programski jezikiJeziki prihodnosti

Napovedprogramerjev za 2013

prevajalniki in zdru evalniki

modul 1

modul 1

prevajalnik

(compiler)

združevalnik

(linker)

izvajalni

program

modul 2

modul 2

...

...

modul n

modul n

sistemska

knjižnica

program v

izvorni kodi

program v

vmesni strojni kodi

program v

strojni kodi

Prevajalniki in združevalniki
 • Prevajalnik transformira izvorni program v semantično identičen strojni jezik.
 • Združevalnik poveže prevedene module.
prevajalniki in zdru evalniki1
Prevajalniki in združevalniki

Primer: JAVA

 • TextPad: zapišemo program v jeziku Java  program.java
 • Javac: prevedemo programprogram.java program.class
 • Java: program.class + vsi potrebni moduli (sprotno povezovanje)
klasi no programiranje
“Klasično” programiranje
 • Temelji na pojmu algoritma, spremenljivke in Von Neumanovega stroja
 • Značilnosti:
  • ročno načrtovanje,
  • sekvenčno programiranje,
  • sekvenčno izvajanje programov,
  • ročno kodiranje,
  • ročno upravljanje procesa programiranja (kodiranje, prevajanje, združevanje in testiranje)
o rodja klasi nega programiranja
Orodja klasičnega programiranja
 • urejevalnik (EDI, EDIT)
 • prevajalnik (Fortran, Cobol, Basic, C, C++, Ada, Pascal, Lisp, Java,...)
 • združevalnik (LINK, LNK)
 • razhroščevalnik (DEBUG)
 • obstajajo tudi kombinirana okolja za podporo klasičnemu postopku progra-miranja (npr. LSED, TextPad, Bluefish)
sintaksa in semantika
Sintaksa in semantika
 • Pravila, ki določajo kaj je dovoljeno, imenujemo sintaksa jezika (slovnica)
 • Sintaktično pravilen program je tisti, ki upošteva sintaktična pravila
 • Pomen programa imenujemo njegovo semantiko (= programska logika)
 • Semantično pravilen program je tisti, ki počne, kar od njega pričakujemo
ravni programiranja
Ravni programiranja
 • Kreiranje kompleksnih programov je mogoče le, če predhodno določimo jasno splošno strukturo.
 • Načrtovanje splošne strukture programa (Top-down načrt) imenujemo tudi “programiranje v širšem smislu”
 • “Programiranje v ožjem smislu” (kodiranje), se nanaša na izvajanje detajlov načrta.
p rogram ski gradniki
Programski gradniki
 • Podatki:
  • Spremenljivke (reference na pomnilnik)
   • osnovni tipi (integer, double, string),
   • izpeljani tipi (kombinacije osnovnih tipov),
  • datoteke (sekvenčne, direktne, indeksne).
 • Instrukcije:
  • Krmilne strukture (sekvenca, selekcija, repeticija)
  • Moduli (podprogrami)
primer enostavnega programa
Primer enostavnega programa
 • Osnova programa je algoritem za izračun kvadratne enačbe:
primer enostavnega programa1
Primer enostavnega programa

Podatkovne strukture:

Double a, b, c, D, x1, x2

Instrukcije (procedura):

Input a, b, c

D=b^2-4*a*c

if D < 0 then

print “Ni rešitve…”

else

x1=(-b-D^0.5)/(2*a)

x2=(-b+D^0.5)/(2*a)

print “Rešitev:”,x1, x2

end if

primer enostavnega programa2
Primer enostavnega programa
 • Kako to “vidi” računalnik:

1.0

input a,b,c

2.0

D=b*b-4*a*c

x1=(-b-D^0.5)/(2*a)

-3.0

x2=(-b+D^0.5)/(2*a)

16.0

-3.0

print x1,x2

1.0

primer enostavnega programa3
Primer enostavnega programa

Različice uporabniškega vmesnika

ad