Milion r
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

MILIONÁR PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MILIONÁR. Chcete sa stať milionárom?. Ako sa nazýva čiara, ktorú teleso pri pohybe opisuje?. a)trajektória. b)dráha. c)krivá čiara. d)pohyb. Ako sa nazýva priesečník všetkých ťažníc?. a)ťažnica. b)ťaženie. c)ťažisko. d)ťažko. Čím jednoznačne určujeme silu?. a)veľkosťou a smerom.

Download Presentation

MILIONÁR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Milion r

MILIONÁR

Chcete sa stať milionárom?


Ako sa naz va iara ktor teleso pri pohybe opisuje

Ako sa nazýva čiara, ktorú teleso pri pohybe opisuje?

a)trajektória

b)dráha

c)krivá čiara

d)pohyb


Ako sa naz va priese n k v etk ch a n c

Ako sa nazýva priesečník všetkých ťažníc?

a)ťažnica

b)ťaženie

c)ťažisko

d)ťažko


M jednozna ne ur ujeme silu

Čím jednoznačne určujeme silu?

a)veľkosťou a

smerom

b)silomerom

c)Newtnami

d)orientovanou

úsečkou


Ko ko a n c m teleso

Koľko ťažníc má teleso?

a)žiadnu

b)jednu

c)tisíc

d)nekonečne veľa


Milion r

Aký vzorec má gravitačná sila?

a)Fg=h.g

b)Fg=m.g

c)Fg=g.m/2

d)pes=mačka.kôň


1 garantovan hranica

1. Garantovaná hranica

8.otázka

9.otázka

10.otázka

11.otázka

12.otázka

13.otázka

14.otázka

1.otázka

2.otázka

3.otázka

4.otázka

5.otázka

6.otázka

7.otázka

15.otázka


Kto vyna iel iarovku

Kto vynašiel žiarovku?

a)Newton

b)Edison

c)Coperfield

d)Phoebe Bufetová


Ko ko newtnov m jeden meganewton

Koľko Newtnov má jeden meganewton?

a)10

b)1 000 000

c)100 000

d)10 000 000


Ak zna ku m zlato

Akú značku má zlato?

a)Ag

b)Ph

c)Zl

d)Au


Ko ko pohybov ch z konov vyslovil i newton

Koľko pohybových zákonov vyslovil I. Newton?

a)7

b)5

c)9

d)3


Ako vypo ta skladanie s l opa n ho smeru

Ako vypočítaš skladanie síl opačného smeru?

a)F=F2:F1+F23

b)=F1+F2

c)F=F2-F1

d)F=F1.F2


2 garantovan hranica

2. Garantovaná hranica

8.otázka

9.otázka

10.otázka

11.otázka

12.otázka

13.otázka

14.otázka

1.otázka

2.otázka

3.otázka

4.otázka

5.otázka

6.otázka

7.otázka

15.otázka


Ko ko v i predmet ktor zem pri ahuje silou 638n

Koľko váži predmet, ktorý Zem priťahuje silou 638N?

a)86,3kg

b)6,38kg

c)68,3

d)63,8kg


Pohyb pod a r chlosti sa del na

Pohyb podľa rýchlosti sa delí na:

a)zrýchlený a

spomalený

b)rovnomerný a

nerovnomerný

c)rovnočiary a

krivočiary

d)nedelíme ho


Ako in naz vame tlakov n

Ako ináč nazývame tlakovú níž?

a)cykliáda

b)cyklóna

c)cykláda

d)cyklón


V ktorom roku zomrel i newton

V ktorom roku zomrel I. Newton?

a)1727

b)1844

c)1717

d)1738


Pr stroj na meranie zr ok v z vislosti od asu je

Prístroj na meranie zrážok v závislosti od času je:

a)héliograf

b)zrážkomer

c)ombrograf

d)zrážkometer


  • Login