Milion r
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

MILIONÁR PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MILIONÁR. Chcete sa stať milionárom?. Ako sa nazýva čiara, ktorú teleso pri pohybe opisuje?. a)trajektória. b)dráha. c)krivá čiara. d)pohyb. Ako sa nazýva priesečník všetkých ťažníc?. a)ťažnica. b)ťaženie. c)ťažisko. d)ťažko. Čím jednoznačne určujeme silu?. a)veľkosťou a smerom.

Download Presentation

MILIONÁR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MILIONÁR

Chcete sa stať milionárom?


Ako sa nazýva čiara, ktorú teleso pri pohybe opisuje?

a)trajektória

b)dráha

c)krivá čiara

d)pohyb


Ako sa nazýva priesečník všetkých ťažníc?

a)ťažnica

b)ťaženie

c)ťažisko

d)ťažko


Čím jednoznačne určujeme silu?

a)veľkosťou a

smerom

b)silomerom

c)Newtnami

d)orientovanou

úsečkou


Koľko ťažníc má teleso?

a)žiadnu

b)jednu

c)tisíc

d)nekonečne veľa


Aký vzorec má gravitačná sila?

a)Fg=h.g

b)Fg=m.g

c)Fg=g.m/2

d)pes=mačka.kôň


1. Garantovaná hranica

8.otázka

9.otázka

10.otázka

11.otázka

12.otázka

13.otázka

14.otázka

1.otázka

2.otázka

3.otázka

4.otázka

5.otázka

6.otázka

7.otázka

15.otázka


Kto vynašiel žiarovku?

a)Newton

b)Edison

c)Coperfield

d)Phoebe Bufetová


Koľko Newtnov má jeden meganewton?

a)10

b)1 000 000

c)100 000

d)10 000 000


Akú značku má zlato?

a)Ag

b)Ph

c)Zl

d)Au


Koľko pohybových zákonov vyslovil I. Newton?

a)7

b)5

c)9

d)3


Ako vypočítaš skladanie síl opačného smeru?

a)F=F2:F1+F23

b)=F1+F2

c)F=F2-F1

d)F=F1.F2


2. Garantovaná hranica

8.otázka

9.otázka

10.otázka

11.otázka

12.otázka

13.otázka

14.otázka

1.otázka

2.otázka

3.otázka

4.otázka

5.otázka

6.otázka

7.otázka

15.otázka


Koľko váži predmet, ktorý Zem priťahuje silou 638N?

a)86,3kg

b)6,38kg

c)68,3

d)63,8kg


Pohyb podľa rýchlosti sa delí na:

a)zrýchlený a

spomalený

b)rovnomerný a

nerovnomerný

c)rovnočiary a

krivočiary

d)nedelíme ho


Ako ináč nazývame tlakovú níž?

a)cykliáda

b)cyklóna

c)cykláda

d)cyklón


V ktorom roku zomrel I. Newton?

a)1727

b)1844

c)1717

d)1738


Prístroj na meranie zrážok v závislosti od času je:

a)héliograf

b)zrážkomer

c)ombrograf

d)zrážkometer


  • Login