ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ В 20 10 РОЦІ - PowerPoint PPT Presentation

20 10
Download
1 / 37

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ В 20 10 РОЦІ. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ. НІФП. Чисельність працівників. 200 9. 20 10. Усього, в т.ч.:. 74 8. 7 63. - у наукових підрозділах. 1 2 7. 1 30. - у клініці. 621. 6 33. НІФП.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ В 20 10 РОЦІ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20 10

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ В 2010 РОЦІ


20 10

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

НІФП


20 10

Чисельність працівників

2009

2010

Усього,

в т.ч.:

748

763

- у наукових підрозділах

127

130

- у клініці

621

633

НІФП

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ(станом на 31 грудня відповідного року)


20 10

Показники

2009

2010

Усього науковихспівробітників,

у т.ч.:

104

105

- академіків АМНУкраїни

1

1

- членів-кор. АМНУкраїни

1

1

- докторів наук,

у т.ч., професорів

2214

2214

- кандидатів наук

43

43

- без наукового ступеню

39

40

НІФП

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВИХ КАДРІВ(станом на 31 грудня відповідного року)


20 10

НІФП

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ


20 10

НІФП

АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ


20 10

НІФП

1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • мультирезистентний туберкульоз, його причини, бактеріологія мультирезистентних мікобактерій , клініко-морфологічні особливості перебігу ірозробка схем лікування,

 • рецидиви туберкульозу: фактори ризику і розробка методів діагностики,

 • розробка технології біологічного зварювання тканин у фтизіохірургії,

 • розробка організаційних заходів лікування хворих на туберкульоз, а також виявлення та профілактики туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих дітей,

 • роль вірусних збудників при негоспітальній пневмонії, її діагностика та лікування

 • роль бактерій і мікроміцетів при загостреннях бронхіальної астми, їх профілактика,


20 10

НІФП

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • розробка критеріїв діагностики ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній, схем лікування і диспансеризації хворих, метаболічні порушення при ній,

 • системні та місцеві імунні реакції при хронічному обструктивному захворюванні легень,

 • клініко-функціональні критерії діагностики тяжкої бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень,

 • критерії виникнення бронхіальної астми у дітей, її рання діагностика,

 • розробка технологій лікування плевральних випотів.


20 10

НІФП

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Усього виконувалось НДР – 15

  • в т.ч. закінчено – 1

 • За характером досліджень виконувалось НДР:

  • фундаментальних– 5

  • прикладних – 10

 • За джерелами фінансування виконувалось НДР:

  • бюджетних – 15

  • госпдоговірних–0


20 10

НІФП

ЗАКІНЧЕНА 1 НДР А.08.01“Вивчити роль вірусних збудників у виникненні негоспітальної пневмоніїдля оптимізації діагностики та лікування цьогозахворювання”

КПКВ 6561020.Строки виконання: 01.2008-12.2010

Науковий керівник: професор О.Я.Дзюблик

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:При НП вірусні збудники (грипу, парагрипу, адено- і риновіруси) складають 17 %, найчастіші бактеріальні - S. pneumoniae і H. influenzae, а вірусно-бактеріальний симбіоз - 18,7 %. Розроблено алгоритм діагностики цих збудників із застосуванням імунохроматографічного аналізу («швидкий тест») та полімеразно-ланцюгової реакції. Розроблені способи лікування НП вірусної етіології із застосуванням Арбідолу та Тіотриазоліну, що поліпшуює результати та скорочуює терміни госпіталізації.


20 10

НІФП

НДР А.08.01“Вивчити роль вірусних збудників у виникненні негоспітальної пневмоніїдля оптимізації діагностики та лікування цьогозахворювання”

КПКВ 6561020. Строки виконання: 01.2008-12.2010

Науковий керівник: професор О.Я.Дзюблик

ВПРОВАДЖЕННЯ:

підготовлено 1 проект наказу МОЗ України,

отримано 1 патент на корисну модель,

створені 1 технологія, 1 нововведення,

1 інформаційний лист,

опубліковано 45 наукових робіт,

зроблено 10 доповідей.

Галузь використання – пульмонологія


20 10

НІФП

Комплексування наукових досліджень з іншими установами

 • 5 наукових структурних підрозділів Інституту виконували НДР разом із 10 іншими науковими чи практичними закладами (на договірних засадах)


20 10

Показники

2009

2010

Подано заявок на патенти

10

9

Отримано патентів України на винаходи і корисні моделі

9

8

НІФП

ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ОхороноспроможністьНДРсеред усіх, що виконувались у 2010 році, – 93,3 %

Кількість авторів винаходів і корисних моделей на 100 науковців –30


20 10

Опубліковано:

2009

2010

Усього, в т.ч.:

177

238

- монографій, підручників

3

2

- довідників, посібників і брошур

7

4

- журнальних статей

93

110

- тез і статей у збірниках

46

- науково-популярних статей

28

30

Методичних рекомендаційі посібників

2

2

Інформаційних листів

17

6

Зареєстровано нових технологій

17

1

15

Подано нововведень

16

НІФП

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

92


20 10

НІФП

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інститутом видаються:

1 щорічний статистичний

збірник: Пульмонологія

з 1993 року –

"Український пульмонологічний журнал"

з 2002 року –

журнал “Астма та алергія”

Відновлене видання

"Українського хіміотерапевтичного журналу"


20 10

НІФП

ОФІЦІЙНИЙ WEB-САЙТ ІНСТИТУТУ

www.ifp.kiev.ua

Існує з 2000 року, містить 3290 сторінок і документів


20 10

НІФП

ЛОКАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА ІНСТИТУТУ


20 10

НІФП

ЕЛЕКТРОННА БАЗА ЗНАНЬ ІНСТИТУТУ

Існує з 1999 року, налічує понад 32,5 тисяч документів


20 10

НІФП

АВТОМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОГО ТА ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ

В інституті практично завершено створення сучасної інформаційної інфраструктури, яка поки що використовується лише для інформаційного супроводження наукового і лікувального процесу та електронного документообігу.

Проте ми досі не можемо застосувати цю потужну інфраструктуру для автоматизації лікувально-діагностичного процесу, тобто, створити єдину медичну інформаційну систему для клініки та наукових підрозділів, бо це потребує значних інвестицій у програмне забезпечення.


20 10

НІФП

1. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ОБУМОВЛЕНА ТИМ, ЩО:

 • інститут є єдиною в Україні унікальною головною установою в галузі фтизіатрії та пульмонології та суміжних дисциплін

 • на базі Інституту працюють 4 головні фахівці МОЗ України зі спеціальностей:

  1) ПУЛЬМОНОЛОГІЯ І ФТИЗІАТРІЯ;

  2) ДИТЯЧА ФТИЗІАТРІЯ;

  3) ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ;

  4) АЛЕРГОЛОГІЯ;

 • на базі Інституту функціонує Координаційна рада по виконанню завдань наукової частини Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.


20 10

2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ОБУМОВЛЕНА ТИМ, ЩО:

НІФП

 • на базі Інституту функціонує проблемна комісія МОЗ і НАМН України зі спеціальностей «Пульмонологія і фтизіатрія».

 • на базі Інституту функціонує Референс-лабораторія з мікробіологічної діагностики туберкульозу НАМН і МОЗ України та Всеукраїнський центр з контролю за туберкульозом МОЗ України.

 • провідні фахівці інституту розробляють майже всі нормативно-правові документи, беруть участь у загально-державних нарадах, колегіях, засіданнях за своїм фахом, надають пропозиції до центральних органів виконавчої влади.

 • беруть участь у атестаційних комісіях МОЗ (5 чол.) та АМН України (2 чол.)


20 10

3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ОБУМОВЛЕНА ТИМ, ЩО:

НІФП

 • усі основні наукові форуми в країні з фтизіатрії та пульмонології проводить Інститут.

 • 2 співробітники Інституту були членами Координаційної ради з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії до її ліквідації Указом Президента України від 2 квітня 2010 року, № 481/2010, а нині – членами Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції / СНІДу

 • Інститут щороку аналізує хід виконання в країні та її адміністративних територіях Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.

 • Інститут бере участь в Міжгалузевій комплексній програмі “Здоров’я нації”, в т.ч. 1 співробітник входить до складу координаційної ради цієї Програми.


20 10

НА ЯКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАДАХ ГРУНТУЄТЬСЯ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ?

НІФП

 • п. 2.3 Статуту нашого інституту, де зазначено, що Інститут виконує функції головної установи і у Статуті визначені основні напрями діяльності Інституту.

 • положення про головний в Україні з проблем фтизіатрії й пульмонології Інститут від 28 травня 1997 р.

 • річний План основних організаційних заходів Інституту, який погоджується з НАМН та МОЗ України.

 • річні Планиі звіти роботи усіх Головних спеціалістів МОЗ України.

 • плани роботи МОЗ та НАМН України, де зазначається участь наших спеціалістів.

 • угоди Інституту, які укладені з УОЗ 26 адміністративних територій (крім Дніпропетровської) та зі всіма туберкульозними санаторіями МОЗ України.


20 10

НІФП

1. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

 • Інститутом підготовлені:

 • 1 статистичний збірник (пульмонологія – 1).

 • 7 аналітичних матеріалів (для Президента України – 1, Кабінету Міністрів України – 1, Верховної Ради – 1, РНБО – 1, МОЗ України – 3)

 • 26 організаційних пропозицій та проектів за своїм профілем для Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, АМН і МОЗ України, з них брали участь у розробці 12 проектів наказів МОЗ України, наприклад:

 • Розробляли, а потім удосконалювали проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» після І-го читання


20 10

НІФП

2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

 • Проект наказу МОЗ України “Про затвердження Стандартуорганізації медичної допомоги хворим на туберкульоз”

 • Проект наказу МОЗ України “Методика розрахунку потреби протитуберкульозних препаратів»

 • Проект наказу МОЗ і НАМН України “Про затвердження Положення про порядок формування Реєстругалузевих нововведень та впровадження нововведень умедичній практиці”

 • Проект наказу МОЗ України “Про затвердження Примірного положення про лікарню (відділення, палату) для паліативного лікування хворих на туберкульоз”

 • Проект наказу МОЗ України «Про затвердження табелю оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення дитячих туб. кабінетів обласних дитячих лікарень».


20 10

3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

НІФП

 • Наказ МОЗ України від 10.02.2010 р. № N 96 “Питання організації лабораторної служби”.

 • Проект наказу МОЗ України “Про затвердження Критеріїв (умов)державної акредитації лікувально-профілактичних закладів” .

 • Разом з Одеським НДІ курортології брали участь у розробці проекту наказу МОЗ України «Про затвердження стандартів санаторного лікування хворих на туберкульоз».


20 10

НІФП

4. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

 • Згідно наказу МОЗ України від 01.03.2010 р. N 178 “Про опрацювання змін до наказу від 23.02.2000 №33 "Про штатні

 • нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" надавали пропозиції щодо вдосконалення наказу 33.

 • Співробітники Інституту розробляли Наказ МОЗ України від 18.08.2010 р. N 684 “Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз”

 • та інші

Із 26-ти документів 21 підготовлені без відповідного фінансування, тобто, на громадських засадах


20 10

Наукові форуми

2009

2010

З'їзди, конгреси

2

0

Науково-практичні конференції

3

7

Симпозіуми,семінари, наради

0

0

Науково-практичні школи

0

1

НІФП

НАУКОВІ ФОРУМИ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ

+3


20 10

НІФП

1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • ІНСТИТУТОМУ 2010 РОЦІ:

 • на науково-практичних конференціях, проведених інститутом, підвищили кваліфікацію понад 2,1 тис. спеціалістів, на курсах інформації та стажування - 118

 • прочитано лекцій: для лікарів – 38, для середнього медичного персоналу – 21, для населення – 12.

 • зроблено виступів: на радіо і телебаченні – 10.

 • уперше впроваджено в практику лікувальних закладів України 27 наукових розробок


20 10

2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НІФП

 • У 2010 РОЦІ:

 • разом з МОЗ України, Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, громадськими організаціями, зокрема “«КОАЛІЦІЯ «ЗУПИНИМО ТУБЕРКУЛЬОЗ РАЗОМ» фахівці Інституту брали участь у пропагандистській діяльності до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом – 24 березня.

 • 37 співробітників брали участь у кураторських візитах. У закордонних відрядженнях були 6 співробітників з організаційних питань.


20 10

3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

НІФП

 • Інститут у 2010 році:

 • плідно співпрацював з представництвом ВООЗ і РАТН в Україні, громадськими організаціями, які працюють на терені туберкульозу.

 • головні фахівці МОЗ України та співробітники Інституту вчасно проводили аналіз скарг населення разом із Департаментом розвитку медичної допомоги МОЗ України.


1 2007 2011

1. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

НІФП

Закон України від 8 лютого 2007 року, № 648-V

 • Програма містить три групи заходів (невідкладні, першочергові та рекомендовані), у яких є 15 розділів (завдань) і 44 заходи.

 • Каменем спотикання у цій Програмі є:

 • недотримання інфекційного контролю через відсутність коштів на реконструкції/капітальний ремонт протитуберкульозних закладів, закупівлю засобів захисту


2 2007 2011

2. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

НІФП

Закон України від 8 лютого 2007 року, № 648-V

 • Каменем спотикання у цій Програмі є:

 • погане контрольоване лікування хворих, особливо на амбулаторному етапі

 • недостатня соціальна підтримка хворих на амбулаторному етапі лікування.

 • В основному заходи цієї Програми виконані.


3 2007 2011

3. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

НІФП

Закон України від 8 лютого 2007 року, № 648-V

Формально щороку збільшується фінансування Програми з Державного бюджету, але цей градієнт збільшення не покриває інфляційних процесів та збільшення цін на протитуберкульозні препарати.

Тому Державний бюджет покриває закупівлю протитуберкульозних препаратів І ряду на 100 %, ІІ ряду – на 60 % від потреби.


4 2007 2011

4. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

НІФП

Закон України від 8 лютого 2007 року, № 648-V

Наукові дослідження в рамках цієї програми координувала Координаційна рада по виконанню наукової частини Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз.

У 2010 році виконувалась 1 проміжна НДР:

“Вивчити ефективність організації лікування хворих на туберкульоз легень і вдосконалити заходи щодо її поліпшення” (2008-2011 рр.)

За роки виконання НДР опубліковано 65 праць, підготовлені 2 проекти наказів МОЗ України.


20 10

НІФП

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ НА ЦЬОМУ НЕ ВИЧЕРПУЄТЬСЯ!ПЕРЕФРАЗОВУЮЧИ ОСТАННІ РЯДКИ ЄВАНГЕЛІЇ ВІД СВЯТОГО АПОСТОЛА ІОАННА:

“Багато й іншого сотворивнаш Інститут в науковому плані; але,коли брозповідати про все тедокладно, то, думаю, що ми сиділи б тут до ранку”

“Багато й іншого сотворивІсус; але, коли б написатипро те докладно, то, думаю,

і сам світ не вмістив би

написаних книг. Амінь”.

(Ін. 21:25)


20 10

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


 • Login