Den nye folkeskolelov
Download
1 / 22

Den nye folkeskolelov - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Den nye folkeskolelov. Forældre Skødstrup Skole sept. 2013. Mål. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Den nye folkeskolelov' - eron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den nye folkeskolelov

Den nye folkeskolelov

Forældre Skødstrup Skole sept. 2013


Mål

 • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.


3 indsatsomr der
3 indsatsområder:

 • Længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.

 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.

 • Få mål og regelforenklinger


Elementer der har betydning for elevernes faglige f rdigheder l ring og trivsel
Elementer der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

 • Alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer.

 • Alsidige læringsstrategier.

 • Bedre undervisningsmiljø og trivsel.

 • Tilegnelse af viden og kreativitet, motivation, refleksion.

 • Kobling af teori og praksis.

 • Bevægelse og motion.

 • Mulighed for lektiehjælp.

 • Samarbejde mellem lærere og pædagoger.

 • Åbning mod samfundet.


L ngere skoledag form l
Længere skoledag – formål færdigheder, læring og trivsel

 • Dansk og matematik styrkes.

 • Styrke klasseundervisningen.

 • Varierede og differentierede læringsformer.

 • Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer.

 • Tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet.

 • Understøttende læringsakt./lektiehjælp

 • Fysisk aktivitet i gennemsnit 45 min. dagl.


L ngere skoledag
Længere skoledag færdigheder, læring og trivsel

 • 0. – 3. Klasse 30 timer

 • 4. – 6. Klasse 33 timer

 • 7. – 9. Klasse 35 timer


 • Dansk 4. – 9. færdigheder, læring og trivsel

 • Matematik 4. – 9.

 • Engelsk

 • Idræt

 • Musik

 • Tysk/fransk

 • Natur/teknik

 • Valgfag (bl.a. 3 sprog)

 • +1 lek. ugtl.

 • +1 lek. ugtl.

 • +1 lek. i 1. + 2. klasse

 • +1 lek. i 1. klasse

 • +1 lek. i 1. + 5. klasse

 • +1 lek. i 5, + 2 lek. i 6

 • +1 lek. i 2 + 4. klasse

 • indføres på 7. kl. trin med 2 lektioner

 • Håndværk og design: erstatter håndarbejde og sløjd.

 • Madkundskab erstatter hjemkundskab.


Mere tid til
Mere tid til: færdigheder, læring og trivsel

 • Fagopdelte timer.

 • Understøttende undervisning: Motion, lektielæsning, projekter, kreativitet, udeliv, praktiske læringsformer?


P dagoger
Pædagoger færdigheder, læring og trivsel

Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer.


Skolen skal bne sig i forhold til det omgivende samfund
Skolen skal åbne sig i forhold til det omgivende samfund færdigheder, læring og trivsel

 • Inddragelse af idræts-, kultur- og foreningsliv

 • Musik- og billedskoler

 • Erhvervsliv..f.eks. deltagelse i skolebestyrelsen


Pr cisering og forenkling af f lles m l
Præcisering og forenkling af Fælles Mål færdigheder, læring og trivsel

 • Understøtte skolens arbejde med målstyret undervisning.

 • Understøtte arbejdsformer for fremtidens skole.

 • Sammenhæng med dagtilbuddenes læreplaner og ungdomsuddannelsernes faglige mål.

 • Øget brug af IT.


Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser
Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser: færdigheder, læring og trivsel

 • Valgfag fra 7. klasse.

 • Valgfag obligatorisk.

 • Åbning for nye valgfag (godkendes af skolebestyrelse og kommune).

 • Valgfag eleven har skal indgå i projektopgaven.

  Eliteklasser:

 • Musik

 • Idræt


Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser1
Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser: færdigheder, læring og trivsel

 • 95% målsætningen.

 • Øget fokus på at eleverne bliver uddannelsesparate.

 • Elevplan – uddannelsesplan lægges sammen (samme dokument fra 0. – 9.).

 • Arbejde med UEA styrkes.


Afgangspr ver m l alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik
Afgangsprøver færdigheder, læring og trivselMål: Alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik

 • Afgangsprøverne får øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.

 • Fag/kurser fra Ungdomsskolen indgår i 9.klasse prøvebevis.

 • Idræt indgår som prøvefag til udtræk.

 • Videreudvikling af afgangsprøverne , hvor fokus bl.a. vil være på det tværfaglige-, projekt- og produktorienterede.

 • Skal understøtte og motivere en moderne og tidssvarende undervisning, der også er rettet mod verden udenfor skolen.


Inklusion
Inklusion færdigheder, læring og trivsel

Mål: Flere elever skal inkluderes

 • Nationalt rådgivningsteam

 • Mulighed for dispensation for klasser på skolen har kortere skoledag..men to lærere.


Styrket for ldresamarbejde
Styrket forældresamarbejde færdigheder, læring og trivsel

 • Skolebestyrelsens principper for samarbejde mellem skole og hjem, skal omfatte principper for forældreansvar. (s.16).

 • Kompetenceudviklings-indsats i forhold til skolebestyrelser.

 • Mulighed for afdelingsrepræsentation i skolebestyrelsen.


Styrket elevinddragelse
Styrket elevinddragelse færdigheder, læring og trivsel

 • Inddrage eleverne i planlægning og evaluering af undervisningen.

 • Generelt øge elevernes inddragelse på skolen.

 • Elev- til elevaktiviteter.


Bedre undervisningsmilj ro i klassen gode kammeratskaber god klasserumsledelse etc
Bedre undervisningsmiljø: færdigheder, læring og trivselRo i klassen, gode kammeratskaber, god klasserumsledelse..etc.

 • Lærere, pædagoger og leder skal klædes bedre på til at arbejde med undervisningsmiljø og trivsel.

 • Der udvikles klare, obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden.

 • Måltal og løbende digitale målinger.

 • Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse, mindske uro.


Kompetenceudvikling af l rere p dagoger og ledere
Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere færdigheder, læring og trivsel

 • Lærere, kompetencer svarende til linjefag i de fag de underviser i (opnås i 2020).

 • 1 mia. afsættes til efteruddannelse af lærere og pædagoger.


Ny struktur sk dstrup skole
Ny struktur – Skødstrup Skole færdigheder, læring og trivsel

 • Pædagoger og lærere følger generelt børnene fra 0. – 4. klassetrin.

 • Generelt er lærerne enten lærer på 0. – 4. klassetrin eller 5. – 9. klassetrin.

 • En af lærerne kan følge klassen videre op på ældste trin, det vil så være muligt at afgive klassen f.eks. efter 6. kl.

 • Der kan være forhold, der gør, at lærere kan få eller afgive klasser på andre trin end efter 4.kl.


Fokus p rgangssamarbejde
Fokus på årgangssamarbejde færdigheder, læring og trivsel

 • Der er fagligt, pædagogisk og socialt vægt på årgangssamarbejdet.

 • Lærerne lægger deres timer primært på årgangen, og søger at have så mange timer som muligt her.


Hvad er rgangen sammen om
Hvad er årgangen sammen om? færdigheder, læring og trivsel

 • Undervisningsprojekter

 • Holddeling/undervisningsdifferentiering

 • Fællesskab

 • Godt læringsmiljø

 • Børn med særlige behov

 • Erfaringsudveksling

 • Udvikling af pædagogik og faglighed


ad