Exekutivní funkce - PowerPoint PPT Presentation

Exekutivn funkce
Download
1 / 33

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Exekutivní funkce. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D. Centr um n europsychiatric kých s tudi í P sychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK, Praha IPVZ, AMPERA. Exekutivní funkce.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Exekutivní funkce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Exekutivn funkce

Exekutivní funkce

MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Centrum neuropsychiatrickýchstudií

Psychiatrické centrum Praha

3. lékařská fakulta UK, Praha

IPVZ, AMPERA


Exekutivn funkce1

Exekutivní funkce

schopnost vykonání volní cílevědomé aktivity (zahrnuje iniciaci nezávislé účelné činnosti a inhibici irelevantní a nepřiměřené aktivity).

Postižení: neschopnost seberegulace chování, nutnost povzbuzování, vytvoření rámce – plánu, supervize


Exekutivn funkce front ln funkce

exekutivní funkce = frontální funkce ?


Inteligence

inteligence

schopnost orientovat se

adaptovat se

získávat a fixovat znalosti


Iq odpo vej v pokoji

IQ – odpočívej v pokoji

 • tento 70 let starý pojem přežil svoji užitečnost…… (Lezak 1988)

 • neuropsychologie potřebuje najít přijatelnější alternativu k IQ pro pojmenování duševní funkčnosti (Lezak 1988)


Exekutivn funkce

Inteligence – orientačně

 • vzdělání, použitý slovník, znalosti

  Inteligence - psych. testy

 • WAISR-III, IV, Ravenovy matrice


Inteligence d len

Inteligence - dělení

 • průměr - 100±20

 • slaboduchost - 70-79

 • lehká MR - 50 – 69 (debilita)

 • střední MR - 35 – 49 (imbecilita)

 • těžká MR - 20 - 34

 • hlub. MR - pod 20 (idiocie)


E xe kutivn f un kce a i nteligence

exekutivní funkce a inteligence

 • Krystalická inteligence: použití dříve získaných vědomostí

 • Fluidní inteligence: schopnost současného řešení problémů


Exekutivn funkce psych testy

Exekutivní funkce - psych. testy

 • verbální fluence

 • Test cesty

 • Stroopův test

 • Londýnská, Hanojská věž

 • Wisconsinský test třídění karet


The tower of hanoi

The Tower of Hanoi

 • Přesuň věž na jinou tyčku

 • Můžete přesouvat vždy jen jeden disk

 • Žádným větší disk nesmí být položen na menší


The tower of hanoi1

The Tower of Hanoi


The tower of london

The Tower of London

 • Pohybuj disky v horním okně tak, aby se dostaly do pozice jako

  v dolním okně

 • Můžete přesouvat vždy jen jeden disk

 • Nemůžete pohybovat diskem pokud je na disku jiný disk


Exekutivn funkce

Wisconsinský test třídění karet (WCST)

 • Třídění karet k jedné ze 4 možných dle měnících se podmínek

 • Podmínky se mění po 10 odpovědích


Exekutivn funkce

Wisconsinský test třídění karet (WCST)

Správně !

Přiřaď dolní kartu k jedné ze 4 horních karet

Špatně!

(Heaton 1985)


Exekutivn funkce

Premotorická kůra

(BA 6 a 8)

SMA

(BA 6)

Prefrontální kortex

Anatomie frontálního kortexu


Prefront ln k ra

Prefrontální kůra

 • u lidí tvoří 29% objemu mozkové kůry

 • u šimpanzů tvoří 14-17% objemu mozkové kůry

 • u makaků 12%

 • kompletní myelinizace až v 2. deceniu


Exekutivn funkce

dorzolaterální

orbitofrontální

mediální frontální


Prefront ln subkortik ln syst my

Dorsolaterální PFC

Dorsolaterální caudatum

Anter. cingulum

OFC

Dorsolaterální G. Pallidus

N. accumbens

ventr.caudatum

VA a MD talamus

m. gl. pallidus

s. nigra

m. gl. pallidus

s. nigra

MD talamus

VA, DM talamus

Prefrontální - subkortikální systémy

(Alexander 1986; Cummings 1993)


Prefront ln syndromy

Prefrontální syndromy

Dorsolaterální -dysexekutivní

Orbitofrontální -disinhibovaný

Mesiofrontální: AC+SMA - apatický typ


Dlpc sy dysexekutivn sy

DLPC sy – dysexekutivní sy

 • zhorš. verbální fluence

 • redukce rozdělené a setrvalé pozornosti

 • narušení přesunu setů – WCST, test cesty B

 • narušená abstrak.– podobnosti, rozdíly..

 • chabý úsudek

 • perseverace

 • deficitní spont. vyhledávání


Design fluency

design fluency


Motorick sekvenov n

motorické sekvenování

 • alternující programy

 • Lurijovy kličky

 • zkouška pěst-hrana-dlaň


Orbitofront ln desinhibovan

orbitofrontální - desinhibovaný

 • desinhibice – impulsivita, labilita, iritabilita

  beztaktnost v chování, moria

  familiárnost

  pokles svědomitosti

  hypomanické příznaky

  automatické imitace gest

  a chování ostatních - echopraxie

 • anosmie


Medi ln front ln sy apatie

mediální frontální sy = apatie

 • afektivní - snížená motivace, zájem,

  emoční prázdnota

 • kognitivní – zpomalení, selhání plánovat

 • motorická – akinetický mutismus

  (trans. x pernament)


Medi ln front ln sy apatie1

mediální frontální sy = apatie

 • úchopový reflex

 • go-no go test

 • echopraxie


Front ln syndrom b l hmoty

Frontální syndrom bílé hmoty

 • demyelinizace (RS)

 • ischémie (Binswanger)

 • komprese (normotenzní hydrocephalus)

 • Poruchy chůze (opatrná o široké bazi)

 • Inkontinence – moči, stolice

 • Poruchy paměti …. Demence – reverz. !!!


Kdy pomyslet na por pref sy

kdy pomyslet na por. pref. sy

v.s.

 • celková hypoaktivita s abulie-apatie-aspontaneita

 • celková hyperaktivita s distraktibilitou, impulzivitou a desinhibicí

 • závislost na okolí (imitace)

  další podpůrné rysy

 • poruchy emočního a sociálního chování

 • poruchy sex. chování a kontrola mikce


Exekutivn funkce

přezkoušení

 • Jaké znáte prefrontální systémy ?

 • Co je to desinhibice chování a s jakým pref. syst. je nejčastěji spojena ?

 • Jaké je normální IQ a jak souvisí

  s exekutivními funkcemi ?


Exekutivn funkce

Děkuji za pozornost

kopecek@pcp.lf3.cuni.cz

http://www.miloslavkopecek.cz/kognice


 • Login