Exekutivn funkce
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Exekutivní funkce PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Exekutivní funkce. MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D. Centr um n europsychiatric kých s tudi í P sychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK, Praha IPVZ, AMPERA. Exekutivní funkce.

Download Presentation

Exekutivní funkce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Exekutivní funkce

MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D.

Centrum neuropsychiatrickýchstudií

Psychiatrické centrum Praha

3. lékařská fakulta UK, Praha

IPVZ, AMPERA


Exekutivní funkce

schopnost vykonání volní cílevědomé aktivity (zahrnuje iniciaci nezávislé účelné činnosti a inhibici irelevantní a nepřiměřené aktivity).

Postižení: neschopnost seberegulace chování, nutnost povzbuzování, vytvoření rámce – plánu, supervize


exekutivní funkce = frontální funkce ?


inteligence

schopnost orientovat se

adaptovat se

získávat a fixovat znalosti


IQ – odpočívej v pokoji

 • tento 70 let starý pojem přežil svoji užitečnost…… (Lezak 1988)

 • neuropsychologie potřebuje najít přijatelnější alternativu k IQ pro pojmenování duševní funkčnosti (Lezak 1988)


Inteligence – orientačně

 • vzdělání, použitý slovník, znalosti

  Inteligence - psych. testy

 • WAISR-III, IV, Ravenovy matrice


Inteligence - dělení

 • průměr - 100±20

 • slaboduchost - 70-79

 • lehká MR - 50 – 69 (debilita)

 • střední MR - 35 – 49 (imbecilita)

 • těžká MR - 20 - 34

 • hlub. MR - pod 20 (idiocie)


exekutivní funkce a inteligence

 • Krystalická inteligence: použití dříve získaných vědomostí

 • Fluidní inteligence: schopnost současného řešení problémů


Exekutivní funkce - psych. testy

 • verbální fluence

 • Test cesty

 • Stroopův test

 • Londýnská, Hanojská věž

 • Wisconsinský test třídění karet


The Tower of Hanoi

 • Přesuň věž na jinou tyčku

 • Můžete přesouvat vždy jen jeden disk

 • Žádným větší disk nesmí být položen na menší


The Tower of Hanoi


The Tower of London

 • Pohybuj disky v horním okně tak, aby se dostaly do pozice jako

  v dolním okně

 • Můžete přesouvat vždy jen jeden disk

 • Nemůžete pohybovat diskem pokud je na disku jiný disk


Wisconsinský test třídění karet (WCST)

 • Třídění karet k jedné ze 4 možných dle měnících se podmínek

 • Podmínky se mění po 10 odpovědích


Wisconsinský test třídění karet (WCST)

Správně !

Přiřaď dolní kartu k jedné ze 4 horních karet

Špatně!

(Heaton 1985)


Premotorická kůra

(BA 6 a 8)

SMA

(BA 6)

Prefrontální kortex

Anatomie frontálního kortexu


Prefrontální kůra

 • u lidí tvoří 29% objemu mozkové kůry

 • u šimpanzů tvoří 14-17% objemu mozkové kůry

 • u makaků 12%

 • kompletní myelinizace až v 2. deceniu


dorzolaterální

orbitofrontální

mediální frontální


Dorsolaterální PFC

Dorsolaterální caudatum

Anter. cingulum

OFC

Dorsolaterální G. Pallidus

N. accumbens

ventr.caudatum

VA a MD talamus

m. gl. pallidus

s. nigra

m. gl. pallidus

s. nigra

MD talamus

VA, DM talamus

Prefrontální - subkortikální systémy

(Alexander 1986; Cummings 1993)


Prefrontální syndromy

Dorsolaterální -dysexekutivní

Orbitofrontální -disinhibovaný

Mesiofrontální: AC+SMA - apatický typ


DLPC sy – dysexekutivní sy

 • zhorš. verbální fluence

 • redukce rozdělené a setrvalé pozornosti

 • narušení přesunu setů – WCST, test cesty B

 • narušená abstrak.– podobnosti, rozdíly..

 • chabý úsudek

 • perseverace

 • deficitní spont. vyhledávání


design fluency


motorické sekvenování

 • alternující programy

 • Lurijovy kličky

 • zkouška pěst-hrana-dlaň


orbitofrontální - desinhibovaný

 • desinhibice – impulsivita, labilita, iritabilita

  beztaktnost v chování, moria

  familiárnost

  pokles svědomitosti

  hypomanické příznaky

  automatické imitace gest

  a chování ostatních - echopraxie

 • anosmie


mediální frontální sy = apatie

 • afektivní - snížená motivace, zájem,

  emoční prázdnota

 • kognitivní – zpomalení, selhání plánovat

 • motorická – akinetický mutismus

  (trans. x pernament)


mediální frontální sy = apatie

 • úchopový reflex

 • go-no go test

 • echopraxie


Frontální syndrom bílé hmoty

 • demyelinizace (RS)

 • ischémie (Binswanger)

 • komprese (normotenzní hydrocephalus)

 • Poruchy chůze (opatrná o široké bazi)

 • Inkontinence – moči, stolice

 • Poruchy paměti …. Demence – reverz. !!!


kdy pomyslet na por. pref. sy

v.s.

 • celková hypoaktivita s abulie-apatie-aspontaneita

 • celková hyperaktivita s distraktibilitou, impulzivitou a desinhibicí

 • závislost na okolí (imitace)

  další podpůrné rysy

 • poruchy emočního a sociálního chování

 • poruchy sex. chování a kontrola mikce


přezkoušení

 • Jaké znáte prefrontální systémy ?

 • Co je to desinhibice chování a s jakým pref. syst. je nejčastěji spojena ?

 • Jaké je normální IQ a jak souvisí

  s exekutivními funkcemi ?


Děkuji za pozornost

kopecek@pcp.lf3.cuni.cz

http://www.miloslavkopecek.cz/kognice


 • Login