Idrettsfag idrett og samfunn
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 3

Idrettsfag Idrett og Samfunn PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Idrettsfag Idrett og Samfunn. Lokal gitt eksamen i IS Hordaland Fylkeskommune. Idrettsfag Munnleg-praktisk og praktisk eksamen. Felles programfag Munnleg eksamen - Idrett og samfunn Førebuingstid: 48 timar Hjelpemiddel: Alle hjelpemiddel er tillatne.

Download Presentation

Idrettsfag Idrett og Samfunn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IdrettsfagIdrett og Samfunn

Lokal gitt eksamen i IS

Hordaland Fylkeskommune


IdrettsfagMunnleg-praktisk og praktisk eksamen

Felles programfag

Munnleg eksamen - Idrett og samfunn

 • Førebuingstid: 48 timar

 • Hjelpemiddel: Alle hjelpemiddel er tillatne.

 • Instruks: Eleven lagar ei problemstilling frå eit trekt emneområde som faglærar og sensor skal motta 24 timar før eksamen.

 • Eleven lagar eit foredrag med utgangspunkt i problemstillinga.

 • Eleven kan kome opp i alle kompetansemåla.

 • Eksamen: Inntil 30 min.

 • Eleven har inntil 15 minutt til disposisjon til sitt foredrag. Resten av tida blir nytta til ei samtale mellom eleven og faglærar/sensor. I denne samtalen kan eksaminator og sensor trekkje inn nye spørsmål og emne frå kompetansemål som er relevante for samtalen, og kunne drøfte spørsmål som gjelder andre kompetansemål.


Eksempel på lokal gitt eksamen Idrett og Samfunn juni 2011

Muntlig eksamen i Idrett og Samfunn, Vg3

Torsdag 9.juni 2011

Forberedelsestid 48 timer. Alle hjelpemidler tillatt.

 • Kandidaten må formulere en problemstilling innenfor et av emneområde i læreplanen for Idrett og Samfunn. Eleven trekker et emneområde 48 timer før eksamen.

 • Eleven lager et foredrag med utgangspunkt i problemstillingen. Dette skal vare maks 15 minutter.

 • Foredraget legges fram (unngå opplesing) gjerne ved hjelp av PC, projektor el.

 • I etterkant skal eleven via en samtale med sensorene vise kunnskap om innholdet i foredraget, og kunne drøfte spørsmål som gjelder andre kompetansemål.

 • Faglærer og sensor skal ha problemstillingen senest 24 timer i forkant, pr e-post

 • Fullstendig kildeliste, kopi av manus (stikkordsbasert) og kopi av evt. andre hjelpemiddel, levers inn på prøvedagen.

 • Dersom sensor er i tvil kan eleven kallest inn til tilleggsspørsmål


 • Login