Fritaksmetoden
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Fritaksmetoden PowerPoint PPT Presentation


  • 432 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Fritaksmetoden. Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 30.01.13. Hvor er de skattemessig hjemmehørende?.

Download Presentation

Fritaksmetoden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fritaksmetoden

Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 30.01.13

Client name - Event - Presentation title


Hvor er de skattemessig hjemmehørende?

Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.

BDO Advokater AS


Hvor er de skattemessig hjemmehørende?

Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.

BDO Advokater AS

Page 3


Hvor er de skattemessig hjemmehørende?

Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.

BDO Advokater AS


Hvor er de skattemessig hjemmehørende?

Tabellen viser et utvalg av selskaper noter på Oslo Børs. For enkelte selskaper er det kjent gjennom skattemyndighetene hvor de skattemessig hører hjemme, for andre er informasjon hentet fra selskapets hjemmesider. Tabellen må derfor betraktes som veiledende. Selskaper vi antar faller innenfor fritaksmetoden er markert med grønt, de vi antar faller utenfor med rødt og selskaper hvor det kan stilles spørsmål om hvor de er å anse som skattemessig hjemmehørende, med hvit.

BDO Advokater AS


Fritaksmetoden fom 2012Utenfor - Innenfor

Eie direkte!

+28%

Norsk AS

28%

0,84% (utbytte)

Lavskatteland

i EØS

Ikke reelt

etablert

KS,

ANS,

Norsk AS

EØS AS

Høy-

skatteland AS

Aksjefond osv

EØS

AS

Under 10%/2år

høyskatteland

utenfor EØS

Selskap i

lavskatteland

utenfor EØS

Fritaksmetode

Ikke fritaksmetode

BDO Advokater AS


Endringer i 2012

BDO Advokater AS


Hans Olav Hemnes,

Advokat (H) partner

Telefon: 908 08 835

E-mail: hans.olav.hemnes@bdo.no

Solveig Kristine Fosvold

Telefon: 95 76 78 50

E-mail: skfo@bdo.no


  • Login