kult rne rozdiely kult rny ok
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kultúrne rozdiely, kultúrny šok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Kultúrne rozdiely, kultúrny šok - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

Kultúrne rozdiely, kultúrny šok. Orientation Meeting Strečno 2. 2. 2008. ... ALEBO Čo by každý výmenný študent mal vedieť pred svojím výmenným pobytom o kultúre. Najlepšou prípravou je porozumenie kultúry a kultúrnych rozdielov. Čo je kultúra ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kultúrne rozdiely, kultúrny šok' - erna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kult rne rozdiely kult rny ok

Kultúrne rozdiely,kultúrny šok

Orientation Meeting

Strečno

2. 2. 2008

alebo o by ka d v menn tudent mal vedie pred svoj m v menn m pobytom o kult re
... ALEBO

Čo by každý výmenný študent mal vedieť pred svojím výmenným pobytom o kultúre

o je kult ra
Čo je kultúra?
 • naučené správanie, neprenáša sa dedične ani geneticky
 • nadobudnutá znalosť, pomocou ktorej skupiny ľudí
  • interpretujú okolitý svet
  • určujú svoje správanie
  • posudzujú správanie ostatných
o je kult ra1
Čo je kultúra?
 • všetko, čo nie je dané prírodou
  • Strom – daný prírodou
  • Stolička – vynález a prejav kultúry
  • Stavby, architektúra
komunik cia
Komunikácia
 • Komunikácia, najmä jazyk, je základom kultúry. Jazyk označuje, vytvára, udržiava a mení kultúru.
jazyk
Jazyk
 • Jazyk ale nie je len spôsob prenosu kultúry
 • Jazyk je aj istým prostriedkom, ktorým je kultúra vytváraná
o je kult ra2
Čo je kultúra?
 • Integrovaný systém naučených spôsobov správania, ktorý je charakteristický pre akúkoľvek spoločnosť alebo skupinu ľudí
 • Vzťahuje sa na celkový spôsob života, vrátane ako ľudia myslia, cítia, ako sa správajú
predstavte si tieto kult rne okuliare ako schopnos vidie svet f a r e b n alebo bezfarebn
Predstavte si tieto „kultúrne okuliare“ ako schopnosť vidieť svet farebný alebo bezfarebný
predstavte si e farboslepos neschopnos rozl i farby teraz predstavuje slepos rozl i kult ry
Predstavte si, že farbosleposť(neschopnosť rozlíšiť farby) teraz predstavujesleposť rozlíšiť kultúry
etnocentrizmus
Etnocentrizmus
 • Všeobecná tendencia akejkoľvek kultúry posudzovať svoje hodnoty a spôsoby za normálne a správne
 • Stredozemné more
 • Čína – „Stredozem“
 • Ekvádor – pamiatka pri rovníku pomenovaná ako Stred Zeme
etnorelativizmus
Etnorelativizmus
 • Nadobudnutá schopnosť posudzovať mnohé hodnoty, názory a spôsoby správania za súčasť danej kultúry, nie za univerzálne
slide18

Rozvoj interkulturálnej senzitivity

Skúsenosť rozdielu

AkceptáciaAdaptácia Integrácia

Zamietanie Obrana Minimalizácia

Etnocentrické fázy

Etnorelativistické fázy

obrana
Obrana
 • Rozoznávanie kultúrnych skutočností ako odlišných, ale
 • Označovanie ich za nesprávne, čudné
 • Nadraďovanie vlastnej kultúry nad cudziu kultúru
slide21
Naša vlastná kultúra alebo sub-kultúra sa na nás naviaže prirodzene a podvedome
 • Napr. či píšeme pravou alebo ľavou rukou
  • Zvyčajne nerozmýšľame o tom, ktorou rukou budeme písať, či ľavou alebo pravou
 • Zmena uhla pohľadu na kultúru môže byť tak ťažká ako zmena ruky, ktorou píšeme
 • Obe sú možné, ale ani jedno nie je ľahké
rozdiely medzi kult rami
Rozdiely medzi kultúrami
 • Jednoducho rozoznateľné rozdiely
  • Jazyk
  • Jedlo
  • Obliekanie
 • Skryté hlbšie rozdiely
  • Hodnoty
  • Myslenie
slide23

Kultúrny ľadovec

Vedomé správanie

1/8 nad povrchom

Podvedomé správanie, názory a hodnoty

7/8 pod povrchom

slide24

Individualizmus Skupinová orientácia

Formálnosť Neformálnosť

Minulosť Budúcnosť

Priamosť Nepriamosť

Zmena Stálosť

slide26
Príklad: vývoj osobných audio prehrávačov (walkman, discman, iPod)

IndividualizmusSkupinová orientácia

slide27

Individualizmus

Západné kultúry

Zmena Stálosť

Východné kultúry

Skupinová orientácia

kult rny ok
Kultúrny šok
 • Silný pocit dezorientácie a nepohodlia spojený s dlhým cestovaním alebo životom v cudzej kultúre výrazne odlišnej od vlastnej
f zy kult rneho oku
Fázy kultúrneho šoku
 • Počiatočné nadšenie
 • Otrávenosť novou kultúrou
 • .
 • .
slide30

„Niektorí cestovatelia chcú ísť na cudzie miesta, ale nakoniec sú sklamaní, keď sa tie miesta ukážu ako naozaj cudzie.“Kanadská autorka Margaret Atwood

f zy kult rneho oku1
Fázy kultúrneho šoku
 • Počiatočné nadšenie
 • Otrávenosť novou kultúrou
 • Postupná adaptácia
 • Bikulturalizmus
slide32

Cyklus kultúrneho šoku

Mesiace

Pred odchodom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Návrat...

Normálna úroveň pocitov

Podľa modelu od: Robert Kohls

obr ten kult rny ok
Obrátený kultúrny šok
 • Počiatočné nadšenie (niekedy veľmi krátke alebo žiadne)
 • Otrávenosť vlastnou kultúrou (niekedy dosť zdĺhavé)
 • Postupná adaptácia
 • Skutočný bikulturalizmus
slide34

Kultúrny šok a obrátený kultúrny šok nie sú len nepríjemnými vedľajšími účinkami medzinárodného života.Sú nutnými súčasťami každého kvalitného výmenného pobytu.

pr stup va ej rodiny
Prístup vašej rodiny
 • Ak vaši rodičia alebo starí rodičia nežili dlhšie obdobie v odlišnej kultúre, nebudú vedieť porozumieť ako sa cítite
 • Pomoc pri problémoch spojených s kultúrnym šokom riešte s tými, ktorí to sami zažili (reboundi) alebo sú o tom informovaní (YEO)
inbound syndrome
„Inbound Syndrome“
 • Univerzálna tendencia cudzincov, nezávisle od krajiny pôvodu, združovať sa
 • Stávajú sa istou sub-kultúrou, ktorá má spoločné to, že všetci sú cudzinci
slide37

„Keď cestujete, pamätajte, že cudzia krajina nie je prispôsobená, aby ste sa vy v nej cítili dobre. Je prispôsobená, aby sa jej obyvatelia v nej cítili dobre.“Clifton Fadiman

v hody
Výhody
 • osobnosť
 • bikulturalizmus
 • vzdelanie
 • výhody pri zamestnávaní
slide42

Aby ste spoznali cestu pred sebou, spýtajte sa tých, ktorí sa vracajú.

Čínske príslovie

slide43

Z anglického originálu preložil a upravil:

Ivan Polák, rebound, Slovensko, 2007

Anglický originál:

Dennis White, Ph.D., WI, USA

Prezentovaný na: 2007 USA Canada YE Network Conference, www.yeoresources.org

ad