Transgenerační pohled na nemoc - PowerPoint PPT Presentation

Ludmila trapkov praha vladislav chv la liberec
Download
1 / 14

  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ludmila Trapková, Praha Vladislav Chvála, Liberec. Transgenerační pohled na nemoc . Dítě potřebuje ke svému růstu a vývoji ochranu před nadměrně poškozujícími traumaty

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Transgenerační pohled na nemoc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ludmila trapkov praha vladislav chv la liberec

Ludmila Trapková, Praha

Vladislav Chvála, Liberec

Transgenerační pohled na nemoc


P edpoklady

Dítě potřebuje ke svému růstu a vývoji ochranu před nadměrně poškozujícími traumaty

K tomu slouží organizmus rodiny, uzavřený a vyvíjející se sociální prostor, chránící dítě podobně jako děloha plod (Trapková&Chvála: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Portál, 2004)

Předpoklady


P edpoklady1

Zasáhne-li trauma rodící se rodičovské funkce, přenáší se na novou generaci

V další generaci může být zesilováno nebo zeslabováno

Symptomy nemoci mohou být projevem spontánních pokusů rodinného systému, jak se takového transgeneračního dluhu zbavit

Předpoklady


V znam symptom v p b hu rodu ukryt v rodinn m nev dom

Symptomy, které vývoj brzdí, či zastavují

Symptomy, které jsou projevem vývojových těžkostí a je třeba je vydržet nebo dokonce vyvolat a rodinu podporovat

Těžká rodinná traumata (shoa, vyhnání ze země otců, válečné ztráty) jsou jen extrémním případem mnoha méně nápadných tragedií, s jejichž důsledky se také potýkají další generace (např.rozvod, nevěra)

Význam symptomů v příběhu rodu ukrytý v rodinném nevědomí


Separace dosp vaj c ch z rodiny

Klíčové období, ve kterém má celý rodinný systém tendenci stagnovat, pokud byly v minulosti rodičovské funkce narušeny

Na stagnaci upozorňují příznaky somatické, psychické i sociální u kteréhokoli člena rodiny

Separace dospívajících z rodiny


Kasuistika jako p klad

Kasuistika jako příklad

FMM

MMM

Y

X

Ukvapený rozvod po nevěře otce

v 8 letech dcery, „udržují“ trauma

stále živé

Matka syna odložila

V 15 letech syna

zemřel otec na IM

FF

MF

FM

MM

X

Matka: autohavárie,

pak alkohol

Y

X

V 15 letech syna odjel

otec do zahraničí

F

M

???

Y

???

Matka: „udržuje“ živé trauma

z nevěry M

X

V 15 letech syna otec žádá RT

pro svou sexuální dysfunkci, hrozí rozvod


Transgenera n pohled na nemoc

FMM

MMM

X

FF

MF

FM

MM

X

X

F

M

???

Y

???


Transgenera n pohled na nemoc

Původní rodina F

Původní rodina M

7 let

MM

17 let

P

F

MF

P

FF

FM

M

Smrt otce po

suic. matky

Deprese

M

F

Syn, 22 let


P vodn rodina kl rky

Původní rodina Klárky

máma

táta

Klárka


Odchod otce ohro en d t te

Odchod otce-ohrožení dítěte

táta

Nová

tátova

máma

Klárka


Nov rodina otce dal znejist n

Nová rodina otce-další znejistění

táta

nová

tátova

máma

Klárka

bráška


Nov partnerstv matky

Nové partnerství matky

táta

nová

tátova

nový

matčin

máma

bráška

Klárka


T hotenstv matky diabetes kl rky

Těhotenství matky +diabetes Klárky

táta

Nová

tátova

Nový

partner

máma

Klárka

bráška

Diabetes


St hov n a porod

Stěhování a porod

táta

Nová

tátova

Nový

partner

máma

?

Klárka

bráška

Diabetes


  • Login